InvestEU

 • Podpora malých a stredných podnikov do 250 zamestnancov
 • Financovanie ekologicky prospešných investícií pre podniky do 500 zamestnancov
 • Na investičné aj prevádzkové potreby
 • S podporou Európskeho investičného fondu

Úvery využívajú podporu z Európskej únie v rámci fondu InvestEU.

Výhody InvestEU

Nemusíte byť bohatý

Zvýhodnená úroková sadzba

Financovanie je poskytované v spolupráci s Európskym investičným fondom, vďaka čomu sú úrokové sadzby výhodnejšie

 

Nemusíte byť expertom

Bez nutnosti hmotného zabezpečenia

Vďaka garancii Európskeho investičného fondu na zabezpečenie úveru je požadované iba vyhlásenie ručiteľa

 

Nemusíte byť expertom

Jednoduchší prístup k financovaniu

Záručný program uľahčuje prístup k financovaniu podnikateľov a malých firiem

 

Aké typy úverov ponúkame?

Financovanie na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a na ekologicky prospešné účely.

Investičný úver

 • Splátkový úver na investičné účely
 • Výška úveru do 200 000 EUR
 • Maximálna doba splatnosti 10 rokov
 • Bez nutnosti hmotného zabezpečenia

Kontokorentný úver

 • Úver na prevádzkové účely
 • Výška úveru do 200 000 EUR
 • Maximálna doba splatnosti 4 roky, s ročnou obnovou
 • Bez nutnosti hmotného zabezpečenia

Reprezentatívny príklad

Investičný úver vo výške 100 000 EUR pri konštrukcii úrokovej sadzby 1 mesačný EURIBOR* + 4 % p.a.

Pri investičnom úvere vo výške 100 000 EUR s dobou splácania 5 rokov celkovo zaplatíte 121 335,14 EUR. Náklady tak tvoria 21 335,14 EUR a pozostávajú z poplatkov a splatených úrokov.

* V reprezentatívnom príklade sa uvažuje s hodnotou 1 mesačný EURIBOR-u = 3,5%, pričom nie je zohľadnený vývoj EURIBOR-u v čase splácania. Zároveň, v príklade sa uvažuje s načerpaním úveru jednorazovo a splácaním od nasledujúceho mesiaca po vyčerpaní úveru. Úver nebol v rámci reprezentatívneho príkladu predčasne splatený.

Ako o úver požiadať?

 

Vyplňte kontaktný formulár
Vami poskytnuté údaje bude náš špecialista v pobočke potrebovať za účelom dohodnutia osobného stretnutia.

 

Dohodnite si stretnutie
Termín stretnutia si dohodnete so špecialistom z pobočky, ktorý vás bude telefonicky kontaktovať.

 

Návšteva pobočky
Všetky potrebné informácie a otázky s vami preberieme a po vyhodnotení žiadosti vás budeme informovať o ďaľšom postupe.

 

Podpis zmluvy
Po podpise zmluvy príde k načerpaniu prostriedkov na podnikateľský účet.

 

Často kladené otázky

Prostriedky je možné načerpať po splnení podmienok čerpania uvedených v úverovej zmluve, v prípade dodania všetkých potrebných podkladov v rámci schvaľovacieho procesu úveru, je možné čerpať prostriedky okamžite po podpise úverovej zmluvy.

 • Doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • Daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • Finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia
 • Preukázanie účelu financovania

 

Úvery InvestEU podliehajú aktuálne platnému sadzobníku poplatkov. Sadzobník poplatkov

V prípade marketingovej kampane môžu byť niektoré z poplatkov odpustené; spravidla ide o poplatok za poskytnutie úveru, príp. poplatok za správu alebo obnovu úveru. 

Áno, úver môže byť čiastočne použitý aj na refinancovanie úveru. Viac informácií vám radi poskytneme na osobnom stretnutí v pobočke.

V prípade problémov so splácaním je dôležité o vzniknutej situácii čo najskôr informovať banku. V závislosti od konkrétnej situácie je možné pristúpiť k rôznym riešeniam ako napríklad k odkladu splácania, či poskytnutie nového úveru na dlhší čas, čím sa klientovi uvoľní cashflow a poskytne mu čas a priestor na riešenie situácie.

Áno, možnosť získania úveru sa posudzuje individuálne na základe finančných výkazov žiadateľa.

 

Mám záujem* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.