Porovnanie úverov

 • na zariadenie, rekonštrukciu či nové bývanie

 • úvery s atraktívnou úrokovou sadzbouÚver na rekonštrukciu

 • max. výška úveru do 35 000 EUR
 • doba splatnosti max. 15 rokov
 • fixácia úrokovej sadzby až na 6 rokov počas medziúveru
 • bez potreby zakladať nehnuteľnosť
 • atraktívna úroková sadzba už od 3,9 % p. a. v medziúvere

Reprezentatívny príklad úveru na rekonštrukciu

Úver bez založenia nehnuteľnosti bude čerpaný jednorazovo vo výške 20 000 €, bez predchádzajúceho sporenia, bez poistenia úveru a bez nároku na štátnu prémiu. Celková doba splatnosti úveru je 180 mesiacov so 180 splátkami. Počas prvých 105 mesiacov (fáza medziúveru) je mesačná splátka 161,87 € (suma zahŕňa vklad na účet stavebného sporenia 95,97 € a splátku úrokov z medziúveru 65,90 €), čo zodpovedá úrokovej sadzbe 3,9 % p. a. fixovanej na 6 rokov. Nasledujúce 3 mesiace vo fáze medziúveru klient platí už iba úrok z medziúveru, ktorý je vo výške 65,90 €. Nasledujúcich 72 mesiacov (fáza stavebného úveru) je mesačná splátka vo výške 161,87 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 5,0 % p. a., ktorá je fixná počas celej fázy stavebného úveru.

Sporiteľ zaplatí celkovo 28 798,79 €. Do celkovej sumy, ktorú klient zaplatí, je započítaná výška úveru, celkové úrokové náklady a poplatky, ktoré zahŕňajú poplatok za spracovanie a schválenie úveru 0 €, poplatok za správu účtu zmluvy stavebného sporenia 160 €, poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení 0 €, čo predstavuje spolu 160 €. RPMN vo fáze medziúveru je 5,53 % a RPMN vo fáze stavebného úveru je 5,06 %.

Klient má možnosť požiadať o zasielanie výpisu z účtu stavebného sporenia aj poštou, v takom prípade sa poplatok za zasielanie výpisu účtuje. Výpočet je len informatívny.

Viac informácií o aktuálnej ponuke sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke ČSOB Stavebnej sporiteľne.


Spotrebný úver

 • výška úveru od 600 € do 25 000 €
 • splatnosť od 1 do 8 rokov
 • len 35 € za spracovanie úveru
 • bez ručiteľa alebo potreby zakladať nehnuteľnosť
 • atraktívna úroková sadzba

Reprezentatívny príklad

Pri spotrebnom úvere 5 000 €, dobe splatnosti 8 rokov a úrokovej sadzbe 5,5 % p. a. vychádza splátka úveru vo výške 64,50 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 5,76 %, počet splátok 96. Spotrebiteľ platí jednorazový poplatok za spracovanie úveru vo výške 35 €. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí je 6 211,59 €. Na úver nevzniká právny nárok. Uvedený výpočet v kalkulácii má informatívny charakter.

Viac informácií o aktuálnej ponuke sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke ČSOB banky.


Hypotéka

 • len 90 € za spracovanie úveru
 • úroková sadzba od 0,95% p.a.
 • interný odhad nehnuteľnosti aj bez poplatku
 • Mimoriadne splátky môžete realizovať bez poplatku:
  • zo zákona raz ročne do 20% zo sumy istiny* cez Pobočku ČSOB a zároveň nad rámec zákona raz mesačne do 1,5% zostávajúcej istiny cez ČSOB SmartBanking.
  • Vďaka mimoriadnym splátkam nielen ušetríte, ale máte možnosť pri refixácií znížiť si mesačnú splátku alebo požiadať o skrátenie doby splatnosti.

Reprezentatívny príklad

Pri hypotéke vo výške 50 000€, dobe splatnosti 30 rokov, 3 ročnej fixácií s úrokovou sadzbou 0,95 % p.a. vychádza splátka úveru 159,67 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 0,97 %, počet splátok 360. Spotrebiteľ platí poplatok za spracovanie úveru vo výške 90€. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí je 57 572,64 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti úveru).

Viac informácií o aktuálnej ponuke sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke ČSOB banky.

*Klient má zo zákona nárok na uhradenie mimoriadnej splátky vo výške 20% zostávajúcej istiny raz ročne mesiac pred výročím podpisu úverovej zmluvy.