Blokácia a bezpečnosť platobnej karty

Ako postupovať v prípade straty, krádeže alebo pri podozrení na zneužitie platobnej karty.

V prípade straty, krádeže, zneužitia vašej debetnej alebo kreditnej karty je potrebné urýchlene kartu zablokovať. Môžete tak urobiť nasledovnými spôsobmi:

Telefonicky alebo návštevou pobočky

Zavolajte na telefónne číslo +421 2 5966 8230 zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia, prípadne navštívte najbližšiu pobočku ČSOB. Po overení vašej identity bude karta okamžite a trvalo zablokovaná.

Je vhodné, ak si uvedené telefónne číslo (uvedené i na zadnej strane platobnej karty) uložíte do svojho mobilného telefónu, aby ste ho mali v prípade potreby k dispoziícii.


ČSOB SmartBanking

Pomocou aplikácie ČSOB SmartBanking je možné vašu kartu dočasne zablokovať. Dočasná blokácia je zablokovanie karty na dobu určitú.

Stačí sa prihlásiť do vášho ČSOB SmartBanking, prejsť  v hlavnom menu na záložku "karty", vybrať kartu, ktorú chcete zablokovať a zvoliť "blokovať kartu". Zadaním vášho PINu kartu zablokujete. Odblokovanie prebieha rovnakým spôsobom.

Po odblokovaní je karta plne funkčná. Dočasnú blokáciu karty nevyužívajte v prípade, že ste o kartu nenávratne prišli.


Moja ČSOB

Vašu kartu môžete dočasne zablokovať aj prostredníctvom internetbankingu Moja ČSOB. Po prihlásení do internetbankingu Moja ČSOB prejdite do sekcie „Moje produkty“ a kliknite na „Platobné karty“. Zvoľte možnosť „Detail karty“ a následne kliknite na „Blokovať kartu“. Ďalej postupujte overením pomocou SMS alebo aplikácie SmartToken. Kartu môžete odblokovať rovnakým spôsobom. Dočasnú blokáciu karty nevyužívajte v prípade, že ste o kartu nenávratne prišli.


Krádež, strata a zneužitie karty

Po blokácii karty je potrebné požiadať o vydanie novej karty, ktorej dodanie trvá do 10 pracovných dní. Vydanie novej karty je spoplatnené.

Ak bola karta zablokovaná z bezpečnostných dôvodov bankou, je vydanie novej platobnej karty bez poplatku. Expresné dodanie novej karty je možné do 2 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Výšku jednotlivých poplatkov nájdete v aktuálnom sadzobníku poplatkov.


Reklamácia

Klient vyplní tlačivo Prehlásenie o spornej transakcii a zašle na info@csob.sk alebo odovzdá osobne na pobočke. Banka reklamáciu prevezme a bude klienta informovať o výsledku šetrenia reklamačného konania.

V prípade zadržania karty ČSOB bankomatom mimo otváracích hodín pobočky bezodkladne volajte na telefónne číslo +421 2 5966 8230.

V prípade zadržania karty iným ako ČSOB bankomatom, je potrebné túto skutočnosť riešiť s bankou, ktorej bankomat vám kartu zadržal.

Zabezpečená internetová platba

Banka podporuje overenie prostredníctvom:

 • ČSOB SmartToken aplikácie alebo
 • SMS správy na mobilný telefón alebo
 • bezpečnostného vyhodnotenia prebiehajúcej platby alebo overenia na základe vyhodnotenia minimálneho rizika pomocou modulu RBA (Risk-Based Authentication).

  V prípade, že Banka vyhodnotí online transakciu ako bezpečnú, ďalší faktor pre overenie už nie je požadovaný. Používané inteligentné overovanie online platieb je v súlade s PSD2 (Payment Service Directive) platnou smernicou EÚ. Služba je nastavená automaticky nastavením limitov pre internetové platby a umožňuje platiť kartou u obchodníkov označených logami Visa Secure alebo Mastercard ID check až po overení platby. Ide o použitie najvyššieho bezpečnostného štandardu pomocou 3D Secure protokol verzie 2.1 a vyššie, ktoré ČSOB karty podporujú.

Bezpečné používanie platobnej karty

Nakupujte bezpečne u overených internetových obchodníkov, označených VISA Secure alebo Mastercard ID Check a dodržiavajte naše Pravidlá bezpečného používania platobnej karty:

1. Chráňte si kartu

 • Kartu po prevzatí z nepoškodenej obálky podpíšte.
 • Nastavte si limity na karte také ako skutočne využijete.
 • Kartu nikdy nedávajte z ruky, ak nemáte dôveru v obchodníka alebo sa vám zdá podozrivé zariadenie, radšej zvoľte inú formu na platenie.
 • Pravidelne si kontrolujte stav a obraty na účte cez internetové, mobilné bankovníctvo alebo si aktivujte službu zasielania informačných SMS správ.
 • Zapíšte si telefónne číslo na blokovanie karty v prípade straty, krádeže alebo zneužitia karty ihneď ju bezplatne zablokujte na telefónnom čísle: +421 2 5966 8230.

2. Strážte si PIN

 • PIN si nikdy nezapisujte a v žiadnom prípade ho nenoste napísaný spolu s kartou.
 • Nikomu ho neprezrádzajte a neposielajte e-mailom alebo nezadávajte na internetové stránky.
 • Chráňte si PIN pred odpozorovaním prekrytím ruky pri jeho zadávaní.

3. Platby

 • Pri platbách v reštauráciách, hoteloch nespúšťajte kartu z očí.
 • Nedovoľte, aby si obchodník zapísal údaje o karte, hlavne CVV/CVC kód vytlačený na karte.
 • Po skončení platby si skontrolujte správnosť zaplatenej sumy.
 • Odporúčame platiť len u dôveryhodných obchodníkov označených VISA Secure alebo Mastercard ID Check s 3D Secure bezpečnostným štandardom.
 • V každom okamihu platby musí byť na platobnej bráne v adresátovom riadku ikona zámku a po kliknutí naň sa zobrazí platný certifikát overujúci identitu stránky.
 • Vyvarujte sa zadávaniu údajov karty na verejných WiFi sieťach, nedôveryhodných počítačoch.
 • Nikdy nereagujte na e-mailové alebo telefonické naliehania na prezradenie identifikačných údajov či overovacích kódov, ktoré Vám prišli do SMS správy ani ak adresátom sú zaručené adresy a vaši známy, nikdy neviete, či ich účty nie sú napadnuté hackermi.

Upozornenie

Týmto Vás upozorňujeme na zvýšenú aktivitu podvodníkov, ktorí vystupujú v mene poskytovateľov služieb alebo obchodníkov s cieľom zneužiť údaje o platobnej karte klienta. Títo podvodníci v emailovej/telefonickej komunikácii, požadujú úhradu platby, ktorou napríklad podmieňujú pokračovanie v poskytovaní služieb, doručenie poštovej zásielky alebo iného tovaru či služby. Nikdy nereagujte na takéto výzvy, nepotvrdzujte platby alebo neposielajte overovacie kódy a situáciu si vždy overte prostredníctvom oficiálnych kontaktov u obchodníka. Banka si od Vás nikdy nevyžaduje citlivé údaje ako sú napríklad: PIN k platobnej karte, CVC/CVV, SMS kód pre internetovú transakciu alebo prístupový kód.
 
V prípade akéhokoľvek podozrenia z toho, že ste poskytli citlivé údaje podvodníkom alebo ste obdržali SMS kód a neviete dôvod, o tom vždy bezodkladne kontaktujte svoju banku na čísle: +421 2 5966 8230.

4. Peňaženky Apple Pay, Google Pay, FitBit Pay a Garmin Pay

 • Zariadenie (telefón, hodinky, tablet) zabezpečte PIN, biometriou alebo TouchID, FaceID alebo iným spôsobom, podľa zariadenia (napr. nastavením vzoru na odomykanie zariadenia).
 • Nezdieľajte s nikým číslo platobnej karty, expiráciu, CVV/CVC alebo verifikačný kód, ktorý Vám banka zasiela formou SMS správy.

  Pokiaľ Vám príde SMS správa s potvrdením, že Vaša platobná karta bola digitalizovaná a nie ste si vedomí, že by ste svoju platobnú kartu digitalizovali, túto skutočnosť ihneď nahláste na telefónnom čísle +421 2 5966 8230.

 • Dbajte, aby bolo vaše mobilné zariadenie zabezpečené antivírovým programom a aktualizovaným operačným systémom výhradne od výrobcu mobilného zariadenia.
 • Využívajte len dôveryhodné dátové pripojenie – mobilný operátor alebo zabezpečená WiFi sieť.
 • V prípade straty mobilného zariadenia s aktívnou aplikáciou s uloženou platobnou kartou ihneď bezplatne zablokujte na telefónnom čísle: +421 2 5966 8230. Banka zablokuje vašu fyzickú platobnú kartu a súčasne aj virtuálnu platobnú kartu vo vašom zariadení.

Buďte o krok vpred a poznajte dôležité informácie!

Phishing je typ útoku, pri ktorom dochádza k zneužitiu osobných údajov, ktoré podvodník získa od používateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie, napríklad heslá, používateľské mená, údaje o platobnej karte a účte (napr. PayPal, eBay, Skype, Google), atď.
Pharming je typ podvodu, pri ktorom dochádza k presmerovaniu klienta na falošnú stránku, za účelom získania citlivých údajov k jeho elektronickému bankovníctvu.
Smishing podvodné SMS odkazujúce na falošnú stránku, kde je požadovaný od klienta potvrdzujúci overovací kód z SMS správy na vykonanie platby alebo na vykonanie registrácie v mene klienta napríklad registrácia do ApplePay/GooglePay/FitbitPay/GarminPay.
Vishing predstavuje typ podvodu, pomocou ktorého sa útočník telefonicky snaží od klienta získať citlivé údaje, napríklad: číslo platobnej karty, expiráciu, CVV/CVC alebo verifikačný kód, prípadne ďalšie osobné údaje a prístupové heslá do elektronického bankovníctva.
Skimming neoprávnené získanie kartových údajov a PIN prostredníctvom skimmovacieho zariadenia na bankomate alebo POS termináli, následne dochádza k výrobe duplikátu karty, s ktorým sa realizujú výbery hotovosti z bankomatov v zahraničí.