Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Kreditná karta - ČSOB

Kreditná karta

 • najdlhšie bezúročné obdobie na slovenskom trhu až 55 dní

 • dodatková kreditná karta pre vašich blízkych bez poplatkov

 • ponuka výhodného cestovného poistenia

Prehľad kreditných kariet

Vyberte si niektorú z kreditných kariet Mastercard Credit:

Basic Standard Gold
Basic

Mastercard basic
úverový limit od 150 € do 3 000 €
2,5 € mesačne
úroková sadzba 19,5 % p.a.
bezúročné obdobie až 55 dní
poistenie ochrany nákupu
predĺžená záruka na tovar
Môj Mastercard
Standard

Mastercard standard
úverový limit od 300 € do 7 500 €
2,5 € mesačne s možnosťou získania 100% zľavy za objem zúčtovaných bezhotovostných platieb minimálne 250 €/mesiac.
úroková sadzba 19,5 % p.a.
bezúročné obdobie až 55 dní
poistenie ochrany nákupu
predĺžená záruka na tovar
Gold

Mastercard gold
úverový limit od 1 500 € do 15 000 €
9 € mesačne s možnosťou získania 100% zľavy za objem zúčtovaných bezhotovostných platieb minimálne 500 €/mesiac.
úroková sadzba 13,9 % p.a.
bezúročné obdobie až 55 dní
poistenie ochrany nákupu
predĺžená záruka na tovar

Ďalšie informácie o karte

Vydanie karty

bez potreby vedenia účtu v ČSOB

Dodatková karta

bez poplatku

Denný limit pre výber hotovosti

20 % úverového limitu

Prevod na bežný účet v ČSOB

90 % zostatku úverového limitu

Zabezpečená internetová platba

áno

Cestovné poistenie k platobnej karte

možnosť zvoliť ako doplnkovú službu

Platnosť karty

5 rokov

Ďalšie informácie o karte

Vydanie karty

bez potreby vedenia účtu v ČSOB

Dodatková karta

bez poplatku

Denný limit pre výber hotovosti

20 % úverového limitu

Prevod na bežný účet v ČSOB

90 % zostatku úverového limitu

Zabezpečená internetová platba

áno

Cestovné poistenie k platobnej karte

možnosť zvoliť ako doplnkovú službu

Platnosť karty

5 rokov

Ďalšie informácie o karte

Vydanie karty

bez potreby vedenia účtu v ČSOB

Dodatková karta

bez poplatku

Denný limit pre výber hotovosti

20 % úverového limitu

Prevod na bežný účet v ČSOB

90 % zostatku úverového limitu

Zabezpečená internetová platba

áno

Cestovné poistenie k platobnej karte

možnosť zvoliť ako doplnkovú službu

Platnosť karty

5 rokov

Zriadenie telefonicky

 • vyplňte formulár alebo zavolajte na 0850 111 777
 • zavoláme vám na vami uvedené čislo
 • vyšleme za vami kuriéra
 • podpíšte zmluvu a používajte kreditnú kartu

Zriadenie v pobočke

 • naplánujte si s nami stretnutie
 • vyberte si pobočku a termín požadovaného stretnutia
 • s pracovníkom pobočky si vyberte kreditnú kartu
 • podpíšte na pobočke zmluvu a používajte kreditnú kartu

Reprezentatívny príklad

Mastercard Credit Standard

S kreditnou kartou typu Mastercard Credit Standard a úverovým limitom 3 000 €, ak klient vyčerpá 3 000 €, táto suma bude úročená ročnou úrokovou sadzbou 19,5 % p.a., RPMN bude 23,40 % p.a., celková zaplatená čiastka predstavuje 3 343,99 € vrátane mesačného poplatku vo výške 2,5 €, výška mesačnej splátky je 278,66 €.

Uvedené hodnoty platia za predpokladu, že klient vyčerpá úverový limit kreditnou kartou u obchodníka naraz a následne ho bude počas jedného roka splácať v rovnakých mesačných splátkach.

Výška mesačnej splátky slúži len na výpočet reprezentatívneho príkladu, reálna mesačná splátka dohodnutá v zmluve sa môže líšiť (min. mesačná splátka je 5 %).

Mastercard Credit Basic

S kreditnou kartou typu Mastercard Credit Basic a úverovým limitom 1 500 €, ak klient vyčerpá 1 500 €, táto suma bude úročená ročnou úrokovou sadzbou 19,5% p.a., RPMN bude 23,40% p.a., celková zaplatená čiastka predstavuje 1671,99 € vrátane mesačného poplatku vo výške 2,5 €, výška mesačnej splátky je 139,33 €.

Uvedené hodnoty platia za predpokladu, že klient vyčerpá úverový limit kreditnou kartou u obchodníka naraz a následne ho bude počas jedného roka splácať v rovnakých mesačných splátkach.

Výška mesačnej splátky slúži len na výpočet reprezentatívneho príkladu, reálna mesačná splátka dohodnutá v zmluve sa môže líšiť (min. mesačná splátka je 5 %).

Mastercard Credit Gold

S kreditnou kartou typu Mastercard Credit Gold a úverovým limitom 4 500 €, ak klient vyčerpá 4 500 €, táto suma bude úročená ročnou úrokovou sadzbou 13 ,9 % p.a., RPMN bude 20,06 % p.a., celková zaplatená čiastka predstavuje 4 950,14 € vrátane mesačného poplatku vo výške 9 €, výška mesačnej splátky je 412,51 €.

Uvedené hodnoty platia za predpokladu, že klient vyčerpá úverový limit kreditnou kartou u obchodníka naraz a následne ho bude počas jedného roka splácať v rovnakých mesačných splátkach.

Výška mesačnej splátky slúži len na výpočet reprezentatívneho príkladu, reálna mesačná splátka dohodnutá v zmluve sa môže líšiť (min. mesačná splátka je 5 %).

Použitie kreditnej karty

Bezhotovostné použitie

 • platby za tovar a služby v obchodoch a na internete,
 • dobíjanie kreditu mobilného operátora cez bankomat,
 • elektronický prevod z úverového účtu ku karte na bežný účet
  v ČSOB.

Hotovostné použitie

 • výber z bankomatov,
 • Cash Advance – v pobočkách bánk v SR a zahraničí,
 • Cash Back – pri platbe u obchodníkov.

Zabezpečená internetová platba

Protokol 3-D Secure vám umožňuje platiť kartou na internete bezpečne. Pre VISA karty je tento spôsob platby identifikovaný pod názvom Verified by VISA a pre Mastercard a Maestro karty ako Mastercard SecureCode.

Zabezpečenú internetovú platbu si môžete aktivovať cez:

 • nonstop číslo +421 2 5966 8230,
 • ktorúkoľvek pobočku ČSOB.

Spôsob splácania

 • inkasom z bežného účtu vedeného v ČSOB,
 • bezhotovostným prevodom na úverový účet ku karte,
 • vkladom v hotovosti na úverový účet ku karte.

Výška splátky

 • pravidelná minimálna mesačná splátka 5 % z vyčerpanej sumy – minimálne 15 €,
 • plná automatická splátka,
 • mimoriadna splátka časti alebo celej vyčerpanej sumy.

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie až 55 dní vzniká, ak uhradíte celú čerpanú čiastku uvedenú vo výpise za príslušný mesiac do dňa jej splatnosti (zaplatíte všetko, čo ste vyčerpali).

Zúčtovacie obdobie je obdobie trvajúce jeden mesiac, počas ktorého sa vám spočítajú všetky nákupy kreditnou kartou. Začiatok zúčtovacieho obdobia predstavuje aj začiatok plynutia 55-dňového bezúročného obdobia. Po jeho uplynutí sa môžete rozhodnúť, či splatíte povinnú minimálnu splátku, ľubovoľnú časť alebo celú vyčerpanú sumu. Ak splatíte celú vyčerpanú sumu, neplatíte žiadne úroky.

Bezúročné obdobie na kreditnej karte

Zľava z poplatku

Pre 100% zľavu z poplatku stačí splniť každý mesiac nasledovné podmienky:

  Minimálna suma vašich nákupov v každom mesiaci kreditnou kartou
Mastercard Credit Standard 250 €
Mastercard Credit Gold 500 €

Dodatková karta

K hlavnej kreditnej karte môžete požiadať o vydanie dodatkových kariet s rovnakými výhodami ako má hlavná kreditná karta:

 • vydanie dodatkových kariet bez poplatku,
 • čerpanie zo spoločného úverového limitu, s možnosťou nastaviť denný limit pre dodatkové karty,
 • transakcie sa započítavajú do objemu pre získanie zľavy z mesačného poplatku,
 • od 15 rokov.

Cestovné poistenie k platobnej karte

S naším vylepšeným cestovným poistením k platobným kartách získate:

 • cestovné poistenie k platobnej karte ČSOB platné na celom svete,
 • poistenie zásahu Horskej záchrannej služby na území SR,
 • asistenčnú službu pre nonstop pomoc na čísle +421 2 4445 0050,
 • cestovné poistenie bez vekového obmedzenia pre jednotlivcov aj rodiny,
 • k účtu Extra Pohoda dostanete variant Standard bez poplatku.

Ďalšie informácie

Cestovné poistenie ku karte

Poistenie ochrany nákupu a predĺžená záruka

 • bezplatne ku kreditnej karte Mastercard Credit Standard a Mastercard Credit Gold,
 • predĺžená záruka platí 12 mesiacov po skončení zákonnej záručnej doby a vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie tovaru vnútornou chybou,
 • ochrana nákupu platí do 6 mesiacov od jeho zakúpenia a vzťahuje sa na:
  • akékoľvek náhodné poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia, ktoré nevzniklo vnútornou chybou,
  • odcudzenie predmetu poistenia krádežou,
  • poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia pri pokuse o odcudzenie.
 • ročný limit poistného plnenia je
  • 3 000 € pre kreditné karty Mastercard Credit Standard,
  • 5 000 € pre kreditnú kartu Mastercard Credit Gold.
 • poistenie platí pre hlavnú aj dodatkovú kartu.

Ako získať poistenie

 • tovar musí byť zaplatený v plnej výške kreditnou kartou v minimálnej hodnote 60 €,
 • tovar musí byť zakúpený na území Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska alebo cez internetového predajcu v týchto štátoch.

Ako postupovať v prípade škodovej udalosti

Škodovú udalosť bezodkladne oznámte niektorým z nasledovných spôsobov:

 • zavolaním na telefónne číslo:
  • 0850 311 312,
  • zo zahraničia: +421 2 5966 6997.
 • e-mailom na adresu: infolikvidacia@csob.sk,
 • písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Strata, odcudzenie a zablokovanie karty

V prípade straty alebo krádeže karty je nevyhnutné kartu okamžite zablokovať a predísť tak jej zneužitiu:

ČSOB SmartBanking

Pomocou aplikácie ČSOB SmartBanking je možné kartu dočasne zablokovať.

ČSOB SmartBanking - Android
ČSOB SmartBanking - App store

Telefonicky

Zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia volajte na telefónne číslo:

+421 2 5966 8230

V pobočke

Navštívte najbližšiu pobočku ČSOB, kartu vám zablokujeme okamžite a natrvalo.

Vyhľadať pobočku Vyhľadať pobočku

Bezpečné používanie platobnej karty

Chráňte si kartu

Platobnú kartu ihneď po prevzatí podpíšte na podpisový prúžok na zadnej strane. Strážte si ju, noste ju oddelene od dokladov a ak ju dlhšie nepoužívate, pravidelne ju kontrolujte. Platobná karta je vydaná iba pre vás a je neprenosná. Nikdy ju nikomu nepožičiavajte, a to ani vašim rodinným príslušníkom. V prípade jej krádeže, straty alebo zneužitia ju ihneď zablokujte na nonstop čísle +421 2 5966 8230.

Platobnú kartu chráňte pred mechanickým poškodením alebo pôsobením magnetického poľa. Nikde nezverejňujte jej číslo a po skončení platnosti sa riaďte pokynmi banky. Ak ju neodovzdáte, zničte ju.

Strážte si PIN kód

PIN kód slúži pre prístup k účtu. Preto si ho pamätajte, nikdy si ho nezapisujte a v žiadnom prípade ho nenoste napísaný spolu s platobnou kartou. Neprezrádzajte ho ani vašim príbuzným, polícii, iným orgánom alebo zdanlivo dôveryhodne pôsobiacim subjektom. Banka si od vás PIN kód nikdy nepýta, preto nereagujte na podozrivé e-maily alebo stránky požadujúce od vás PIN. Podozrivú aktivitu nám čo najskôr ohláste.

Pri zadávaní PIN kódu pri platbách v obchodoch alebo pri výberoch z bankomatov dbajte na to, aby ho nikto nemohol odpozorovať alebo nasnímať. Snažte sa vaším telom zabrániť priamemu výhľadu na klávesnicu a pri jeho zadávaní ju zakryte voľnou rukou.

Váš PIN kód si môžete kedykoľvek zmeniť pomocou bankomatu na akýkoľvek vami zvolený 4-miestny kód. Dbajte na to, aby bol náhodný a neskladal sa z rovnakých alebo za sebou idúcich číslic. PIN kódy typu 1234 a 6666 sú nevhodné, nepoužívajte ich.

Buďte opatrný pri platbách cez internet

Platobnou kartou cez internet plaťte iba v tých internetových obchodoch, ktoré sú overené a označené Verified by Visa alebo Mastercard SecureCode. Zabezpečená internetová platba slúži na zabezpečenie platieb formou zaslania jednorazového SMS kódu. Okrem toho máte možnosť nastaviť si finančný limit na platby na internete alebo ich môžete úplne zablokovať. O všetkých transakciách môžete byť informovaný formou informačných SMS, ktoré si aktivujete cez MOJA ČSOB.

Výber hotovosti z bankomatu

Pri výberoch hotovosti z bankomatu si všímajte aj jeho konštrukciu. Ak zbadáte podozrivú úpravu, poškodenie alebo inú netradičnú zmenu, nahláste nám ju. Predovšetkým si overte, či sa na bankomate nevyskytuje kamera, ktorá by mohla snímať váš PIN kód.

Nahláste podozrivého obchodníka

Pri platbách u obchodníka kartu nespúšťajte z očí a buďte prítomný pri každej platbe. Nedovoľte, aby obsluha odišla mimo váš dohľad. Akékoľvek podozrivé správanie obchodníka nám nahláste.

Kontrolujte si odchádzajúce transakcie

Po zaplatení u obchodníka si skontrolujte sumu uvedenú na účtenke a uchovajte si ju ako doklad o transakcii. Pravidelne si kontrolujte aj výpisy z účtu a porovnajte ich s vami realizovanými transakciami. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti alebo neobvyklej transakcie nás ihneď kontaktujte na nonstop čísle +421 2 5966 8230.