Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Aký typ investora ste

Vyplňte krátky dotazník a spoznajte svoje investičné predpoklady.

1. Čoho sa pri investovaní najviac bojíte?

2. Vyberte jednu možnosť, ktorá sa vám zdá lepšia:

3. Keď podľa predpovede môže pršať:

4. Vyberte si jednu z možností.

5. Ako robíte rozhodnutia?

6. Prišla kríza a máte posledných 1 000 EUR. Čo urobíte?

7. Ako dlho ste ochotný „držať“ investíciu?

8. Investovali ste 1 000 EUR. Vaša investícia sa môže vyvíjať podľa scenárov nižšie. Šanca, že nastane strata alebo zisk, je vždy 50 na 50. Ktorý scenár by ste boli ochotný prijať?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 2,5 %, napr. z 10 000 EUR na 9 750 EUR?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 12 %, napr. z 10 000 EUR na 8 800 EUR?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 20 %, napr. z 10 000 EUR na 8 000 EUR?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 30 %, napr. z 10 000 EUR na 7 000 EUR?

Podľa vašich odpovedí v dotazníku, ste:

1/9