MÁTE NA TO. NÁS.

Predstavujeme vám jedinečnú ponuku produktov a služieb založenú na individuálnej starostlivosti.

Investičné poradenstvo

Investovanie so sebou prináša možnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov, ale zároveň aj riziká a možnosť straty.

Ponúkame rozmanitý sortiment investičných riešení, ktoré pomáhajú zachovať a zveľaďovať vaše bohatstvo na základe vašich potrieb, predstáv a očakávaní. Naším spoločným cieľom je dosiahnuť to budovaním zdravého portfólia. Viac tu

 

Transakčné bankovníctvo

 

Služby nášho transakčného bankovníctva zabezpečia všetko, čo potrebujete.

Naše Privátne konto zahŕňa:

 • exkluzívne platobné karty,
 • VISA Platinum a VISA Infinite,
 • cestovné poistenie aj vo variante Family,
 • službu Helpdesk platobných kariet aj priamo cez vášho privátneho bankára,
 • LoungeKey služby,
 • Concierge služby.

Pri kreditnej karte typu Gold môžete:

 • využívať výhody Môj Mastercard,
 • bezpečne nakupovať so službou zabezpečená internetová platba,
 • chrániť svoje nákupy s poistením predĺženej záruky.

Asset Management

Pri riadení a zostavovaní fondov používame niekoľko inovatívnych techník, ktoré sledujú rôzne ciele.

 

Fondy riadené core satellite prístupom:

 • kombinácia výhod aktívnej a pasívnej správy,
 • portfólio zložené z hlavnej investície (jadro) a ďalších investícií (satelitov),
 • jadro, ako strategické centrum - silný základ tvorený pasívnou investíciou, zabezpečujúci istotu a stabilitu portfólia,
 • satelity - aktívne riadená časť portfólia, umožňujúca dosiahnuť nadpriemerné výnosy pri obmedzenej volatilite.

Inovatívne techniky riadenia zmiešaných fondov:

 • fondy sledujúce dlhodobú stratégiu s cieľom dosiahnutia výnosu v dlhodobom horizonte,
 • fondy sledujúce trend s cieľom zachytenia momenta trhu,
 • fondy s ochranou s cieľom ochrany investície.

Finančné trhy

 

Ponúkame širokú škálu produktov Finančných trhov, ktoré vám v kombinácií s investíciami do fondov umožnia dosiahnuť optimálnu mieru zhodnotenia.

Investičné produkty jednoduché

 • Vhodné pre nováčikov v investovaní a pre tých, ktorí preferujú produkty s jednoducho definovanými pravidlami.

Investičné produkty štruktúrované

 • Vhodné pre skúsených investorov vyhľadávajúcich rizikovejšie produkty, ktoré majú potenciál dosiahnutia vyššieho zhodnotenia.

Zaisťovacie produkty

 • Vhodné ako ochrana voči určitým rizikám, akými sú napríklad nárast/pokles devízového kurzu voči domácej mene, úrokových sadzieb alebo ceny vybranej komodity.

Zlato s fyzickou dodávkou

 • Vhodné pre investorov, ktorí využili štandardné možnosti investovania a hľadajú doplnok portfólia.

ČSOB POISŤOVŇA

Unikátny bankopoistný produkt spája výhody investície s poistením.

 

S investičným životným poistením získate:

 • možnosť určiť oprávnené osoby,
 • poistné plnenie bez čakania a dedičského konania,
 • odpočítaná daň z príjmu v prípade dožitia,
 • dodatočná poistná ochrana pre prípad smrti následkom dopravnej nehody,
 • bez nutnosti zdravotného dotazníka.

PATRIA

 

Dcérska spoločnosť Patria Finance je licencovaným obchodníkom s cennými papiermi.
Viac tu

V rámci týchto služieb môžete využiť:

 • prístup na viac ako 30 svetových búrz aj cez mobilnú aplikáciu,
 • možnosť zadávať inteligentné pokyny,
 • kvalitný reporting a podklady k daniam,
 • prístup k vyčerpávajúcemu spravodajstvu,
 • služby makléra,
 • prvé tri nákupné pokyny zadané cez mobilnú platformu tri mesiace od podpísania zmluvy bez poplatku.

Ostatné produkty

Popri bankových a poistných produktoch ponúkame lízing vďaka jednotke na trhu ČSOB Leasingu.