Elektronické bankovníctvo

 • online BusinessBanking Lite pre firmy

 • offline aplikácia Multicash

 • Internet banking – Moja ČSOB pre podnikateľov

Moja ČSOB

1 € mesačne


prepojenie s účtovným systémom firmy

 


správa účtov viacerých bánk

 


Správa trvalých príkazov
a súhlasov na inkaso

 


Výzvy na inkasá

 


Nastavenie SMS a e-mailov
o pohyboch na účte

 


Mám záujem

BusinessBanking Lite

5 € mesačne


prepojenie s účtovným systémom firmy

 


správa účtov viacerých bánk

 


Správa trvalých príkazov
a súhlasov na inkaso

 


Výzvy na inkasá

 


Nastavenie SMS a e-mailov
o pohyboch na účte

 


Mám záujem

MultiCash

15 € mesačne


prepojenie s účtovným systémom firmy

 


správa účtov viacerých bánk

 


Správa trvalých príkazov
a súhlasov na inkaso

 


Výzvy na inkasá

 


Nastavenie SMS a e-mailov
o pohyboch na účte

 


Mám záujem

Výhody

 • prehľad všetkých bankových produktov na jednom mieste,
 • informácie o pohyboch v grafickej podobe,
 • možnosť zriadiť nové služby online.

Parametre

 • zoznam účtov,
 • disponibilný zostatok,
 • história pohybov,
 • prehľadné grafy transakcií,
 • zoznam vygenerovaných výpisov,
 • SEPA platby a hromadné platby,
 • platobné šablóny

 • cezhraničné platby,
 • potvrdenia o platbe v PDF,
 • vytvorenie a zmena súhlasov na inkaso a trvalý príkaz,
 • úhrada splátky kreditnej karty,
 • všetky vaše zmluvy a informácie o nákupnom procese nájdete v schránke Moje zmluvy,
 • zabezpečené platby.

Možnosti prihlásenia

 • IPPID + PIN + SmartToken

Bezpečnostné prvky

 • zmena PIN,
 • história prihlásenia,

 • helpdesk elektronického bankovníctva 24 hod. denne na 0850 123 113 alebo helpdeskeb@csob.sk

Výhody

 • možnosť dvojúrovňového podpisovania,
 • možnosť prepojiť s účtovným systémom,
 • správy o pohyboch na účte formou emailu alebo sms.

Parametre

 • správa účtov viacerých majiteľov,
 • zobrazenie spracovaných platieb v reálnom čase,
 • podpisovanie samostatne alebo vo dvojici,
 • transakcie aj bez obmedzenia limitu,
 • výpisy z účtov na prezeranie aj do účtovníctva,
 • import platieb z účtovníctva,
 • slovenské alebo anglické prostredie.

 • vedenie vlastných databáz partnerov a vzorov platobných príkazov (možnosť ich exportu a importu),
 • zadanie a zmena trvalých príkazov,
 • vytvorenie a zmena súhlasov na inkaso,
 • správa platobných kariet,
 • pasívny prístup na prezeranie alebo na prípravu platieb, ktoré budú spracované až po potvrdení inou oprávnenou osobou.

Info24 - informácie formou SMS alebo e-mailu

Majte informácie o každej zmene zostatku na účte. Aktivujte si cez Business Banking Lite zasielanie informácií formou SMS správy alebo e-mailu.

Zasielané sú informácie o pohyboch a zostatkoch na účtoch a transakciách uskutočnených platobnou kartou.


Bezpečnostné prvky

 • šifrovanie SMS správ, výpisov či prístupov,
 • helpdesk elektronického bankovníctva 24 hod. denne na 0850 123 113 alebo helpdeskeb@csob.sk

Zásady bezpečného využívania elektronického bankovníctva

Používajte bezpečný počítač

Pre prácu s elektronickým bankovníctvom používajte len bezpečné a známe domáce alebo pracovné počítače, ktoré máte plne pod kontrolou a môžete ovplyvniť ich bezpečnostné nastavenie.


Chráňte svoje prihlasovacie údaje

Prihlasovacie údaje - identifikačné číslo, PIN kód, užívateľské meno a vstupné heslo si nikam nezaznamenávajte. Nenechávajte si ich v peňaženke alebo zapísané na viditeľných miestach. Taktiež ich nikomu neprezrádzajte. Údaje zadávajte len na adrese https://bb24.csob.sk. V internetovom prehliadači nikdy nepovoľujte zapamätanie hesla. Obálku s PIN kódom zničte alebo uschovajte na bezpečnom mieste.

Heslo a PIN kód voľte premyslene

Nepoužívajte jednoduché a ľahko odvoditeľné heslá a PIN kódy. Vyhnite sa dátumom narodenia, častiam telefónneho čísla, po sebe nasledujúcim čísliciam a písmenám. PIN kód aj heslo občas zmeňte. Používajte rôzne heslá a PIN kódy k rôznym službám, napr. iné heslo k e-mailovej schránke ako k internetovému bankovníctvu.


Prihlasujte sa iba cez stránky elektronického bankovníctva

Pri prihlasovaní a počas celej doby práce s elektronickým bankovníctvom prehliadač zobrazuje adresu https://bb24.csob.sk vedľa ktorej je ikona zámku. Po kliknutí na ikonu sa zobrazí certifikát potvrdzujúci platnosť a overujúci identitu stránky. V najnovších verziách internetových prehliadačov sa kontrola uskutočňuje automaticky. V takom prípade riadok s adresou ostane zelený. ČSOB využíva serverové certifikáty spoločnosti GlobalSign.

Neotvárajte nedôveryhodné e-maily a neznáme súbory

E-maily od neznámych adresátov alebo s podozrivým predmetom či obsahom ihneď zmažte. Neklikajte na prílohy či odkazy. Nereagujte na e-mail, ktorý požaduje vaše osobné údaje, heslá alebo PIN kódy. ČSOB od vás nikdy nebude požadovať osobné údaje touto formou. Navštevujte len známe a dôveryhodné internetové stránky. Buďte obozretný pri sťahovaní neznámych súborov z internetu.


Zvýšte bezpečnosť účtu pomocou informačných SMS alebo e-mailov

Vo svojom elektronickom bankovníctve si nastavte službu ČSOB Info24 a v nej zasielanie správ o všetkých operáciach na vašom účte alebo s vašou platobnou kartou. Budete tak upozornený na všetky zadané platby.


Pomôcky a príručky

Pre korektné fungovanie aplikácie Business Banking Lite je doporučená aktuálna verzia 2.17.

Výhody

 • offline aplikácia inštalovaná na klientskom počítači (serveri),
 • medzinárodný štandard na centralizovanú správu účtov z viacerých bánk,
 • pre firemných klientov aj veľké korporácie,
 • správa účtov viacerých bánk.

Parametre

 • prepojenie s účtovnými systémami,
 • možnosť samostatnej alebo sieťovej verzie,
 • viacjazyčné prostredie (SK, DE, EN),
 • aktuálne zostatky na účte a statusy platieb,
 • kreditné a debetné avíza, výpisy z účtov a kurzový lístok,

 • štandardizovaný elektronický výpis vo formátoch MT940 a SEPA xml,
 • import platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch,
 • export výpisov z účtov do účtovných systémov klienta,
 • možnosť automatického prijímania a spracovania dát z banky,
 • automatický export nadefinovaných údajov pri ich prijatí.

Platobné operácie

 • SEPA platby,
 • SEPA inkasá,
 • cezhraničné platobné príkazy,

 • zrýchlené platby,
 • vlastné databázy partnerov a vzory platobných príkazov.

Bezpečnostné prvky

 • prihlasovacie heslo,
 • komunikačné heslo (prijímanie a odosielanie dát),
 • elektronický podpis chránený heslom,
 • systém viacúrovňového overovania a autorizácie príkazov,

 • šifrovanie všetkých dát počas komunikácie s bankou,
 • šifrovanie uložených dát v aplikácii,
 • automatická archivácia logov.


Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.