Prevádzkové finacovanie

Nájdite ten správny úver pre vaše prevádzku

Podnikateľský úver online

Kontokorentný úver

Čerpáte podľa svojich potrieb, splácate podľa svojich možností, platíte úroky len z vyčerpanej sumy.

Invest EU

Podpora malých a stredných podnikov do 250 zamestnancov. Financovanie ekologicky prospešných investícií pre podniky do 500 zamestnancov.

Efektiv úver

Prefinancovanie investičných a kontokorentných úverov do jedného. Zníženie aktuálnych úverových splátok.

Firemná kreditná karta

Finančná rezerva nezávislá od podnikateľského účtu, neobmedzený počet kariet pre spoločnosť a bezúročné obdobie 45 až 55 dní.

Porovnanie úverov

Zistite, ktorý je pre vás najvhodnejší. Porovnanie parametrov kontokorentného úveru, investičného úveru a firemnej kreditnej karty.

Podnikateľský úver online

V ČSOB neustále pracujeme na digitalizovaní služieb pre našich klientov. Preto prinášame možnosť získať úver podnikateľkom moderným spôsobom.