Termínovaný vklad pre podnikateľov a firmy

  • Ochrana kapitálu pred infláciou
  • Zaručený výnos
  • Bezpečná tvorba finančnej rezervy

Dohodnúť stretnutie

Výhody Termínovaného vkladu

Nemusíte byť bohatý

Garantovaná úroková sadzba počas celej doby viazanosti

 

Nemusíte byť expertom

Zriadenie a vedenie bez poplatkov

 

Nemusíte byť expertom

Váš vklad je chránený Fondom ochrany vkladov

 

Získajte lepšie úroky pre svoje úspory pri zvolenej viazanosti

 

24-mesačná viazanosť s úrokom 1,5 % p.a.

36-mesačná viazanosť s úrokom 2,0 % p.a.


Možnosti sporenia s termínovaným vkladom Nemusíte byť bohatý

Viazanosť vkladu na dobu: 1, 3 alebo 6 mesiacov, 1, 2 alebo 3 roky

 

Nemusíte byť expertom

Účet pre vklad si môžete otvoriť v menách EUR, CZK, USD, GBP

 

Nemusíte byť expertom

Možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti

 

Pre bezplatné zriadenie termínovaného vkladu na počkanie navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB.


Užitočné informácie

Pre bezplatné zriadenie termínovaného vkladu na počkanie navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB.

Automatická obnova termínovaného vkladu v deň splatnosti prebehne iba v prípade, že ste o to pri zriaďovaní termínovaného vkladu požiadali.

Termínovaných vkladov si môžete zriadiť aj viacero.

Prostriedky si na termínovaný vklad vložíte jednorazovo pri jeho zriadení. Minimálna výška vkladu je 500 eur.

Spravujte vaše finančné prostriedky pod jednou strechou

Zriaďte si podnikateľský účet v ČSOB a majte vaše finančné prostriedky pod kontrolou.

Prejsť na ponuku podnikateľských účtov

Kontaktný formulár


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len na účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

 

Často kladené otázky

Minimálna výška vkladu závísi od meny, v ktorej je termínovaný vklad vedený:

V mene EUR: 500 EUR
V mene CZK: 10 000 CZK
V mene USD: 500 USD
V mene GBP: 300 GBP

Nie, zriadenie a vedenie termínovaného vkladu je v ČSOB bez poplatku. Účtované môžu byť sankčné poplatky v prípade predčasného výberu pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti.

Výšku poplatkov nájdete v aktuálne platnom sadzobníku. Sadzobník poplatkov

O zriadenie termínovaného vkladu môžete požiadať osobne v najbližšej pobočke ČSOB banky.

Nájsť najbližšiu pobočku

V prípade predčasného výberu prostriedkov môžu byť účtované sankčné poplatky. Výšku poplatkov nájdete v aktuálnom sadzobníku. Sadzobník poplatkov

Nie, dobu viazanosti termínovaného vkladu po jeho zriadení počas aktuálnej doby viazanosti nie je možné zmeniť.

Áno, úroková sadzba je rovnaká a garantovaná počas celej doby viazanosti termínovaného vkladu.

V prípade, že ste požiadali o automatickú obnovu termínovaného vkladu, bude celý jeho zostatok aj s výnosom k výročiu vkladu automaticky obnovaný na ďalšie rovnaké obdobie viazanosti. Odo dňa výročia vkladu začína plynúť 7 dňová dispozičná lehota, v rámci ktorej môžete bez poplatku finančné prostriedky vkladať v ľubovoľnej výške alebo v ľubovoľnej výške vyberať. Po výbere však musí zostatok termínovaného vkladu bude predstavovať minimálne 500 €.