Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

  • možnosť výberu pripoistení

  • rýchle vybavenie poistných udalostí,

  • O produkte

Výhody

  • možnosť poistiť zodpovednosť za škodu na zdraví, živote a majetku druhých,
  • zahŕňa aj ušlý zisk.

Poistné krytie

  • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,
  • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu,
  • poistenie zodpovednosti za škodu vnútroštátnym a medzinárodným cestným dopravcom.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Poisťovňe:

0850 111 303