Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Poistenie zodpovednosti za škodu - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Poistenie zodpovednosti za škodu

  • možnosť výberu pripoistení

  • rýchle vybavenie poistných udalostí,


Výhody produktu

  • možnosť poistiť zodpovednosť za škodu na zdraví, živote a majetku druhých,
  • zahŕňa aj ušlý zisk.

Poistné krytie

  • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,
  • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu,
  • poistenie zodpovednosti za škodu vnútroštátnym a medzinárodným cestným dopravcom.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Poisťovne:

0850 111 303