Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Poistenie majetku

 • možnosť výberu pripoistení

 • rýchle vybavenie poistných udalostí,

 • O produkte

Výhody

 • možnosť poistiť budovy, vedľajšie stavby a príslušenstvo,
 • uhradíme náklady po poistnej udalosti,
 • poistenie zahŕňa aj hnuteľný majetok ako výrobné a prevádzkové zariadenia či zásoby.

Poistné krytie a pripoistenia

 • poistenie živelných pohrom ako povodeň či požiar,
 • poistenie pre prípad odcudzenia veci ako krádež alebo vandalizmus,
 • poistenie technických rizík,
 • poistenie prerušenia prevádzky,
 • poistenie prepravovaného tovaru.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Poisťovňe:

0850 111 303