Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Poistenie majetku

 • možnosť výberu pripoistení

 • rýchle vybavenie poistných udalostí,

 • O produkte

Výhody

 • možnosť poistiť budovy, vedľajšie stavby a príslušenstvo,
 • uhradíme náklady po poistnej udalosti,
 • poistenie zahŕňa aj hnuteľný majetok ako výrobné a prevádzkové zariadenia či zásoby.

Poistné krytie a pripoistenia

 • poistenie živelných pohrom ako povodeň či požiar,
 • poistenie pre prípad odcudzenia veci ako krádež alebo vandalizmus,
 • poistenie technických rizík,
 • poistenie prerušenia prevádzky,
 • poistenie prepravovaného tovaru.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Poisťovňe:

0850 111 303