Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Poistenie majetku - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Poistenie majetku

  • možnosť výberu pripoistení

  • rýchle vybavenie poistných udalostí

Výhody produktu

  • možnosť poistiť budovy, vedľajšie stavby a príslušenstvo,
  • uhradíme náklady po poistnej udalosti,
  • poistenie zahŕňa aj hnuteľný majetok ako výrobné a prevádzkové zariadenia či zásoby.

Poistné krytie a pripoistenia

  • poistenie živelných pohrom ako povodeň či požiar,
  • poistenie pre prípad odcudzenia veci ako krádež alebo vandalizmus,
  • poistenie technických rizík,
  • poistenie prerušenia prevádzky,
  • poistenie prepravovaného tovaru.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Poisťovne:

0850 111 303