Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Renovo úver - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Úvery pre bytové domy a SVB

 • až do výšky 100 % investície

 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku

 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit alebo stavebný dozor,
 • úverový limit od 8300 €,
 • splatnosť do 25 rokov,
 • zabezpečenie do 10 000 € na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty,
 • čerpanie jednorazové alebo postupné,
 • bez nutnosti predkladať znalecký posudok.

Doklady k žiadosti o úver

 • 2/3 súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov s investíciou (zápisnica z konania zhromaždenia vlastníkov),
 • rozpočet investičnej akcie (dokumentácia o rozpočtových nákladoch),
 • finančné výkazy a daňové priznanie,
 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 2 roky,
 • zmluva o dielo s dodávateľom,
 • zakladateľská zmluva/spoločenská zmluvy, stanovy.

Parametre

Na financovanie údržby bytového domu, spoločných častí a zariadení, priľahlých pozemkov

 • bez zabezpečenia do výšky 10 000 € na jednu bytovú jednotku
 • rovnaká výška splátky počas celej doby trvania úveru
 • štátna prémia pre Spoločenstvá vlastníkov bytov na každé 4 byty
 • úver bez predchádzajúceho sporenia alebo počiatočného vkladu

Ďalšie výhody, ktoré získate s úverom OBNOVA pre bytové domy

 • vybrať si môžete z 3 ročnej alebo 5 ročnej fixácie
 • splácať môžete až 30 rokov
 • úroková sadzba už od 1,3% p.a. fixovaná na 3 roky počas medziúveru
 • úroková sadzba už od 1,4% p.a. fixovaná na 5 rokov počas medziúveru
 • až 90% z objemu úveru môžete čerpať ihneď
 • zvyšných 10% po zdokladovaní celého úveru
 • na dokladovanie využitia finančných prostriedkov máte až 12 mesiacov

Reprezentatívny príklad

Úver na rekonštrukciu bytového domu je vo výške 300 000 €, bez predchádzajúceho sporenia a bez nároku na štátnu prémiu. Celková doba splatnosti úveru je 26,9 rokov. Počas prvých 11,7 rokov (fáza medziúveru) je mesačná splátka 1 200 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 1,3 % p. a. fixovanej na 3 roky. Nasledujúcich 15,2 rokov (fáza stavebného úveru) je mesačná splátka v rovnakej výške 1 200 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,9 % p. a., ktorá je fixná počas celej fázy stavebného úveru. Sporiteľ zaplatí celkovo 387 321,35 €. RPMN vo fáze medziúveru je 1,35 % a RPMN vo fáze stavebného úveru je 2,9 %. Do celkovej sumy, ktorú klient zaplatí, je započítaná výška úveru, celkové úrokové náklady, poplatok za uzatvorenie zmluvy stavebného sporenia vo výške 40 €, poplatok za schválenie úveru vo výške 1 500 €, poplatky za správu účtu zmluvy stavebného sporenia v celkovej výške 192 €, poplatky za výpis z účtu stavebného sporenia v celkovej výške 12 €, poplatky za výpis z účtu medziúveru v celkovej výške 11 € a poplatok za výpis z účtu stavebného úveru v celkovej výške 16 €. Výpočet je len informatívny.

Ako zriadiť úver

Poraďte sa s nami telefonicky cez Infolinku ČSOB Stavebnej sporiteľne – 0800 111 303 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku alebo poradenské miesto ČSOB Stavebnej sporiteľne.

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.