Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Úvery pre bytové domy a SVB

 • až do výšky 100 % investície

 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku

 • Renovo úver
 • Obnova úver

Parametre

 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit alebo stavebný dozor,
 • úverový limit od 8300 €,
 • splatnosť do 25 rokov,
 • zabezpečenie do 10 000 € na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty,
 • čerpanie jednorazové alebo postupné,
 • bez nutnosti predkladať znalecký posudok.

Doklady k žiadosti o úver

 • 2/3 súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov s investíciou (zápisnica z konania zhromaždenia vlastníkov),
 • rozpočet investičnej akcie (dokumentácia o rozpočtových nákladoch),
 • finančné výkazy a daňové priznanie,
 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 2 roky,
 • zmluva o dielo s dodávateľom,
 • zakladateľská zmluva/spoločenská zmluvy, stanovy.

Parametre

 • financovanie údržby bytového domu, spoločných častí a zariadení, priľahlých pozemkov,
 • bez zabezpečenia do výšky 10 000 € na jednu bytovú jednotku,
 • rovnaká výška splátky počas celej doby trvania úverového vzťahu,
 • štátna prémia pre Spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) na každé 4 byty,
 • úver bez predchádzajúceho sporenia alebo počiatočného vkladu.

Ako zriadiť úver

Poraďte sa s nami telefonicky cez Infolinku ČSOB Stavebnej sporteľne – 0800 111 303 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku alebo poradenské miesto ČSOB Stavebnej sporiteľne.

 

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.