Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Investičné produkty finančných trhov

Investičné produkty finančných trhov

  • vydanie vlastnej zmenky

  • obchodovanie s dlhopismi

  • variabilná splatnosť

  • O produktoch

Termínovaný vklad

Vklady v rôznych menách na pevný termín na ľubovoľný počet dní (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé vklady). Úroková sadzba je stanovená na základe aktuálnej situácie na medzibankovom trhu.

Vlastná depozitná zmenka ČSOB

Dlhový cenný papier emitovaný bankou.
Výnos nepodlieha zrážkovej dani.

Dlhopisy

Dlhový cenný papier, ktorý oprávňuje jeho majiteľa žiadať splatenie dlžnej čiastky a výnosu od jeho emitenta.
Ponúkame sprostredkovanie nákupu a predaja dlhopisov (slovenských, zahraničných, eurobondov) na sekundárnom trhu ako aj účasť pri upisovaní cenných papierov v primárnom predaji.

Callable depozit

Depozitný (vkladový) produkt s právom klienta kedykoľvek vypovedať depozitum (vklad) bez poplatkov za predčasné ukončenie. Klient vopred vie, aká bude sadzba úroku a úrokový výnos v prípade predčasného ukončenia v každý jednotlivý deň.

Hypotekárne záložné listy

Dlhový cenný papier emitovaný oprávnenou bankou, ktorého menovitá hodnota a výnos sú kryté pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložnými právami na nehnuteľnostiach.
Sú obvykle obchodované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.

Primárne emisie cenných papierov

Ponúkame investičné služby klientom za účelom zabezpečenia financovania prostredníctvom emisie zmeniek, dlhopisov.


 

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777