Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

HU

Investičné produkty finančných trhov - Podnikatelia a firmy - ČSOB - ČSOB

Investičné produkty finančných trhov

  • vydanie vlastnej zmenky

  • obchodovanie s dlhopismi

  • variabilná splatnosť


Termínovaný vklad

Vklady v rôznych menách na pevný termín na ľubovoľný počet dní (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé vklady). Úroková sadzba je stanovená na základe aktuálnej situácie na medzibankovom trhu.

Vlastná depozitná zmenka ČSOB

Dlhový cenný papier emitovaný bankou.
Výnos nepodlieha zrážkovej dani.

Dlhopisy

Dlhový cenný papier, ktorý oprávňuje jeho majiteľa žiadať splatenie dlžnej čiastky a výnosu od jeho emitenta.
Ponúkame sprostredkovanie nákupu a predaja dlhopisov (slovenských, zahraničných, eurobondov) na sekundárnom trhu ako aj účasť pri upisovaní cenných papierov v primárnom predaji.

Callable depozit

Depozitný (vkladový) produkt s právom klienta kedykoľvek vypovedať depozitum (vklad) bez poplatkov za predčasné ukončenie. Klient vopred vie, aká bude sadzba úroku a úrokový výnos v prípade predčasného ukončenia v každý jednotlivý deň.

Hypotekárne záložné listy

Dlhový cenný papier emitovaný oprávnenou bankou, ktorého menovitá hodnota a výnos sú kryté pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložnými právami na nehnuteľnostiach.
Sú obvykle obchodované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.

Primárne emisie cenných papierov

Ponúkame investičné služby klientom za účelom zabezpečenia financovania prostredníctvom emisie zmeniek, dlhopisov.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777