Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Platby - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Platby

 • bezhotovostné platby v mene EUR a v cudzej mene

 • trvalé platobné príkazy pre SEPA platby aj cezhraničné platby

 • možnosť zadať platobné príkazy v papierovej alebo elektronickej forme


O platbách

SEPA platba

 • bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín,
 • účet platiteľa a príjemcu v tvare IBAN,
 • platobný príkaz predkladá platiteľ,
 • platba je pripísaná v banke príjemcu nasledujúci pracovný deň,
 • v prípade meny účtu inej ako EUR, banka použije kurz v súlade s aktuálnym kurzovým lístkom ČSOB,
 • príjemca aj odosielateľ hradia poplatky každý svojej banke.

SEPA inkaso

 • bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín,
 • účet platiteľa a príjemcu v tvare IBAN,
 • platobný príkaz na SEPA inkaso predkladá príjemca,
 • dátum zúčtovania platby je rovnaký u platiteľa aj príjemcu,
 • rôzne typy ochrany účtu platiteľa voči SEPA inkasu.

Tlačivá

Názov Formát Veľkosť
Tlačivá na vyplnenie
SEPA platobný príkaz .pdf 51 kB
SEPA hromadný platobný príkaz .pdf 62 kB
SEPA trvalý platobný príkaz .pdf 96 kB
Súhlas so SEPA inkasom .pdf 83 kB
Tlačivá do účtovného programu
SEPA platobný príkaz .xdp 1 kB
SEPA hromadný platobný príkaz .xdp 2 kB
SEPA trvalý platobný príkaz .xdp 1 kB
Súhlas so SEPA inkasom .xdp 1 kB
Vzory platobných príkazov
SEPA platobný príkaz .pdf 733 kB
SEPA hromadný platobný príkaz .pdf 709 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zadanie .pdf 701 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zmena .pdf 677 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zrušenie .pdf 670 kB
Súhlas so SEPA inkasom .pdf 1,25 MB

 • bezhotovostná platba v cudzej mene do zahraničia alebo v rámci SR,
 • v mene EUR mimo SEPA krajín alebo v rámci SEPA krajín, ak nespĺňa náležitosti SEPA platby
 • platobné príkazy v papierovej alebo elektronickej forme,
 • trvalý platobný príkaz do zahraničia len v papierovej forme,
 • banka vykonáva cezhraničné platby v menách uvedených v kurzovom lístku, pri ktorých je uvedený kurz devíza nákup a predaj,
 • platba je pripísaná na účet banky príjemcu zvyčajne dva pracovné dni po dni splatnosti,
 • platobný príkaz predkladá platiteľ.

Tlačivá

Názov Formát Veľkosť
Tlačivá na vyplnenie
Cezhraničný platobný príkaz .pdf 60 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia .pdf 30 kB
Vzory platobných príkazov
Cezhraničný platobný príkaz .pdf 1,00 MB
Cezhraničný platobný príkaz pre menu RUB .pdf 369 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia .pdf 356 kB
Tlačivá do účtovného programu
Cezhraničný platobný príkaz .xdp 1 kB

Dôležité dokumenty

Tlačivá akceptované bankou sú k dispozícii v pobočke ČSOB alebo prístupné na vyplnenie či stiahnutie do účtovného programu v sekcii tlačív.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777

Finančné trhy (zoznam obchodníkov)