Udržateľné financovanie a ESG poradenstvo

Význam spoločenskej zodpovednosti a udržateľného podnikania narastá a implementácia ESG stratégie sa stáva jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosť obchodných spoločností získať ďalšie finančné prostriedky.
V ČSOB vám ponúkame:

 • ESG poradenstvo
 • Spôsoby zvyšovania energetickej efektívnosti
 • Možnosti znižovania uhlíkovej stopy
 • Financovanie prospešných investícií Úverom pre zdravšiu Zem
   

Mám záujem

Zodpovedné podnikanie

Spoločnosti so správne nastavenou ESG stratégiou majú potenciál rýchlejšieho rastu a rozvoja.

Nemusíte byť bohatý

Spolupracujeme s lídrami v oblasti efektívnych, úsporných a proenvironmentálnych riešení

Nemusíte byť expertom

Pomôžeme vám zorientovať sa v oblasti ESG

Poradíme vybrať správnu kombináciu hodnôt pre vašu firmu

Hlavné ESG témy

Enviromentálne faktory (E)

 • klimatické zmeny
 • odpadové hospodárstvo a znečisťovanie
 • využívanie obnoviteľnej energie

Sociálne faktory (S)

 • dodržiavanie ľudských práv
 • rozmanitosť, inklúzia a rovnaké príležitosti
 • vplyv na miestnu komunitu a filantropia

Faktory riadenia spoločnosti (G)

 • obchodná etika
 • kvalita manažmentu
 • nezávislosť členov správnych orgánov

Vytvárajte spoločnosť s udržateľnými hodnotami

Budujte svoju spoločnosť s cieľom pozitívneho sociálneho a environmentálneho dopadu. Spoločne s odborníkmi z ČSOB dosiahnete naplnenie vašich udržateľných cieľov:

 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti, najmä v sektoroch priemyslu a budov;
 • Výpočet a redukcia emisií skleníkových plynov;
 • Zlepšovanie kvality ovzdušia;
 • Znižovanie znečisťujúcich látok pri zachovaní, respektíve zvýšení energetickej bezpečnosti;
 • Cirkulárna ekonomika a recyklácia odpadov;
 • Ochrana vôd a znižovanie spotreby vody.

Poradíme, ako si vybrať tú správnu stranu

Obráťte sa na ČSOB expertov v oblasti udržateľného financovania a vytvoríme vám správny mix ESG – environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií. Spoločne môžeme pretransformovať vaše podnikanie na ohľaduplné k životnému prostrediu.

Anna Balaj Václavová, CESGA

ESG poradenstvo a udržateľné financovanie

Viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti firemného a štruktúrovaného financovania, v posledných rokoch s dôrazom na udržateľné a environmentálne financovanie.

 

Certified ESG Analyst® od asociácie finančných analytikov EFFAS

Gabriela Bizoňová, CESGA

ESG poradenstvo a udržateľné financovanie

Viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia, udržateľnosti, cirkulárnej ekonomiky a integrovaného povoľovania, ako aj v oblasti firemného a štruktúrovaného financovania z pôsobenia v súkromnom aj štátnom sektore, v oblasti IPKZ, odpadového hospodárstva a ovzdušia.

 

Certified ESG Analyst® od asociácie finančných analytikov EFFAS

 

Vypočujte si podcast o udržateľnom financovaní

Viac podcastov
 
 
alebo

 

 

 

Prečítajte si blogy

Viac článkov
 
 


Mám záujem


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.