Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Pripoistenie čelného skla a stretu so zverou k PZP | ČSOB

Havarijné pripoistenia k PZP

 • S povinným zmluvným poistením ste chránený v prípade, že na ceste spôsobíte škodu niekomu inému.
 • K PZP si môžete pri online uzatvorení ihneď zriadiť aj pripoistenia, vďaka ktorým je pred škodami, kryté aj vaše vozidlo.
 • Urobte si výpočet ceny v online PZP kalkulačke, a zvýšte ochranu vášho vozidla pred nečakanými udalosťami, ako sú napríklad: stret auta so zverou, rozbité čelné sklo, a pod.

Aké pripoistenia k PZP si u nás môžete zriadiť?Stret auta so zverou

Poškodenie, ktoré vznikne pri priamom strete auta so zverou.

Živelná udalosť

Krytie škôd spôsobených nepredvídateľnými udalosťami.

Pripoistenie skiel

Kryje poškodenie skiel vozidla, identifikácia vinníka nie je nutná.

Pripoistenie krádeže vozidla

Kryje krádež vozidla.Stret auta so zverou

Kryje poškodenia, ktoré vzniknú pri priamom strete vášho vozidla so zverou (lesná zver, domáce zvieratá a podobne).

Súčasťou pripoistenia je:

 • Limit poistného plnenia 4000 Eur.
 • Platnosť vrámci celého Slovenska.
 • Spoluúčasť len do výšky 100 Eur.
Na čo sa krytie nevzťahuje?

Krytie sa nevzťahuje na poškodenia vozidla, ktoré vzniklo v nepriamej súvislosti. Tým označujeme situáciu, keď vám do cesty vošla zver a k priamemu stretu s vozidlom nedošlo, no následkom vyhnutia sa zrážky so zverou bola spôsobená havária.

Živelná udalosť

Zahŕňa krytie náhodných nepredvídateľných živelných udalostí, ako sú požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, krupobitie, víchrica, pád stromu, nadzvuková vlna.

Zároveň vám pripoistenie ponúka:

 • Limit poistného plnenia 3000 Eur.
 • Platnosť vrámci celého Slovenska.
 • Spoluúčasť len do výšky 100 Eur.
Pripoistenie krádeže vozidla

Kryje krádež auta. Kryjeme aj krádež auta a pri jeho nájdení aj poškodenia zapríčinené zlodejom.

Pripoistenie obsahuje:

 • Limit poistného plnenia 4000 Eur.
 • Platnosť vrámci celého Slovenska.
 • Spoluúčasť 0 Eur.
Na čo sa krytie nevzťahuje?

Poškodenia, ktoré vzniknú pri pokuse o krádež, no k samotnej krádeži nedôjde. Tiež sa nevzťahuje na krádež jednotlivých častí vozidla (kolesá, krádež autorádia a podobne).

Pripoistenie skiel

Pripoistenie poskytuje krytie čelného, zadného skla a bočných skiel, bez potreby identifikácie vinníka. Vzťahuje sa na poškodené, rozbité alebo prasknuté sklá vášho auta. Pri oprave čelného skla (nie kompletnej výmene) neplatíte spoluúčasť. V prípade kompletnej výmeny skla je spoluúčasť na škode iba 10 %.

Pri pripoistení skiel si môžete vybrať limity poistného plnenia vo výške:

 • 150 Eur
 • 300 Eur
 • 500 Eur
 • 1000 Eur

Územná platnosť je vo všetkých krajinách, ktoré sú uvedené v Zelenej karte.

Na čo sa krytie nevzťahuje?

Vylúčené je poškodenie panoramatickej strechy, strešného okna, svetlometov či škody na zariadeniach pripojených k zaskleniu.

Online povinné zmluvné poistenie

Jednotlivé havarijné pripoistenia si môžete uzavrieť k novej poistnej zmluve online, či k existujúcej zmluve PZP v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.Vedeli ste, že?Ročne sa ukradnú stovky áut, ktoré sa často k svojim majiteľom už nikdy nevrátia?

V uplynulom roku bolo zaznamenaných najviac stretov so zverou za posledných 15 rokov.

Poškodené čelné sklá sú podľa štatistických údajov veľmi častou príčinou poistnej udalosti.

Živelné pohromy sa v súvislosti s klimatickými zmenami objavujú čoraz častejšie.

Nespoliehajte sa preto len na základné PZP a chráňte svoje vozidlo vždy a všade. Majiteľom nových aj starších vozidiel odporúčame poistiť svoj automobil, ideálne hneď po kúpe, proti krádeži, stretu so zverou, živelnej pohrome a poškodeniu čelného skla.

Kombinácia našich pripoistení k PZP predstavuje rozšírené krytie proti škodám na cestách, no chráni vozidlo aj počas vašej neprítomnosti, keď je auto zaparkované.Často kladené otázky

Stala sa vám škoda? Vyberte si spôsob ako nahlásite poistnú udalosť.
 • Online formulárom priamo na našej webovej stránke v časti Nahlásenie poistnej udalosti
 • Telefonicky na čísle 0850 311 312 (zo SR) alebo +421 2 5966 6997 (zo zahraničia)

Karta vám slúži ako jediný doklad o poistení zodpovednosti PZP, ktorým ste povinný preukázať sa pri kontrole a evidencii vozidla. Je akceptovaná na Slovensku, ako aj v zahraničí (nahrádza pôvodnú kartu v zelenej farbe). Prosím skontrolujte si správnosť údajov o vozidle. V prípade ak zistíte, že údaje nie sú správne, kontaktujte Infolinku Poisťovne na čísle 0850 111 303 alebo e-mailovej adrese infolinka@csob.sk. Údaje o vozidle overujeme v registri Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Dočasnú kartu vám doručíme ihneď.

Kartu na celé poistné obdobie vám doručíme až po zaplatení poistného a doložení všetkých potrebných podkladov. Obdržíte ju poštou do 30 dní. Ak máte zriadenú elektronickú korešpondenciu, doručíme vám ju priamo na vašu emailovú adresu.