Úvery pre zdravotníkov

 • Investičný úver na kúpu ambulancie

 • Kontokorentný úver na prevádzku


Riešenie pre zdravotníkov

Pripravili sme balík riešení pre zdravotnícky sektor, ktorý umožňuje financovať kúpu ambulancie, jej rekonštrukciu aj prevádzkové náklady.

Prinášame riešenie hlavne pre mladých a začínajúcich lekárov, ktorí potrebujú finančné zázemie na rozbehnutie ambulantnej starostlivosti. Zároveň ponúkame zaujímavé možnosti financovania prevádzkových potrieb pre lekárov s praxou.

Investičný úver

od 4 000 EUR do 100 000 EUR


Účel

Kúpa ambulancie aj s možnosťou rekonštrukcie


Splatnosť

1 – 8 rokov


Zabezpečenie

vyhlásenie ručiteľa


Výhody

 • aj pre začínajúcich lekárov
 • bez nutnosti predložiť finančné výkazy
 • mimoriadne splátky bezplatne 2x ročne
 • možnosť využiť aj na zariadenie ambulancie a preplatenie nákladov spojených s jej rekonštrukciou

Doklady

 • doklad o povolení vykonávať lekársku prax
 • kúpno - predajná zmluva s dojednanými podmienkami predaja ambulancie
 • podpísaná zmluva medzi zdravotnou poisťovňou a predávajúcim

Kontokorentný úver

od 700 EUR do 50 000 EUR


Účel

Na prevádzkové účely


Splatnosť

na dobu neurčitú


Zabezpečenie

vyhlásenie ručiteľa


Výhody

 • pre súčasných aj nových klientov a pre tých, ktorí podnikajú minimálne 6 mesiacov
 • bez potreby hmotného zabezpečenia
 • čerpáte podľa svojich potrieb, splácate podľa svojich možností
 • platenie úrokov len z vyčerpanej sumy
 • za nečerpanú časť úveru neplatí

Doklady

 • doklady o povolení vykonávať lekársku prax
 • daňové priznania žiadateľa a finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia
 • podpísaná zmluva aspoň s 1 zdravotnou poisťovňou
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov, z ktorých je zrejmé preplácanie faktúr zdravotnými poisťovňami, príp. faktúry zo zdravotných poisťovní

S klientmi s obratom nad 1,5 milióna EUR dohodneme individuálne podmienky financovania.

Kontaktný formulár

Predtým, ako vás budeme telefonicky kontaktovať, je potrebné uviesť základné informácie, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše potreby. Vďaka vyplnenému formuláru vám ušijeme nezáväznú ponuku presne na mieru vášho podnikania.

 

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Na aký účel plánujete využiť prostriedky úveru?

Vyberte jednu alebo viacero z možností kliknutím na tlačítko

Nákup zásob

Nákup technológií

Rozšírenie výroby

Výplata miezd

Spojenie úverov

Iné

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

Podnikateľský úver online

V ČSOB neustále pracujeme na digitalizovaní služieb pre našich klientov. Preto prinášame možnosť získať úver podnikateľkom moderným spôsobom.

Zistiť viac