Podielové fondy


Výkonnosti pri konkrétnych fondoch nezohľadňujú vstupné poplatky a prípadnú zrážkovú daň.
Stupeň rizika (SRRI) a Stupeň rizika (Produktové skóre) sú podrobne špecifikované vo zverejnenom dokumente Rizikové kategórie fondov.

Začínate investovať?

Vhodnou formou pre začínajúcich investorov môže byť pravidelné investovanie v menších sumách.