Inflačná kalkulačka

Prepočítajte si, ako inflácia ovplyvňuje vaše úspory v inflačnej kalkulačke. Ak svoje financie necháte len tak ležať na účte, vplyvom inflácie stratia svoju hodnotu. Investujte ich radšej do podielových fondov, kde majú potenciál rásť.

Chcem začať investovať

Inflačná kalkulačka

Suma odložená na účte
Od roku
Reálna hodnota ku koncu roka 2023
Hodnota úspor sa znížila o

Rozdiel v úsporách po zohľadnení inflácie

 

Prepočty sú informatívneho charakteru a vychádzajú z údajov Štatistického úradu SR k 31. 12. 2023.

Ako inflácia ovplyvňuje vaše financie?

Vplyvom inflácie si dnes môžete za rovnaké peniaze dovoliť kúpiť omnoho menej ako pred niekoľkými rokmi. Viac o inflácii sa dozviete v krátkom blogu.

Postarajte sa o to, aby hodnota vašich peňazí neklesala. Investovanie vám môže pomôcť poraziť infláciu v dlhodobom horizonte.

Zoznámte sa s možnosťami investovania a začnite investovať s ČSOB.

Najnovšie články

Viac článkov
 

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Tento materiál je reklamný materiál Československej obchodnej banky, a.s. Viac na www.csob.sk/podielove-fondy.