Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Agrofinancovanie | ČSOB

Agrofinancovanie

Intenzívna spolupráca banky s ČSOB Leasing a ČSOB Poisťovňa garantujú komplexné pokrytie finančných a poisťovacích služieb v segmente POĽNOHOSPODÁRSTVA a POTRAVINÁRSTVA.


Preklenovací poľnohospodársky úver

 • prefinancovanie vašich prevádzkových potrieb až do výšky 100% úrovne priamych platieb
 • Jednoduchá obnova úveru
 • Splatenie úveru z vyplatených dotačných prostriedkov
 • Výhodné úrokové sadzby
 • Flexibilné možnosti splácania aj čerpania úveru
 • Bez záväzkovej provízie a s minimálnymi poplatkami
 • Vedenie dotačného účtu zdarma

Investičný úver pre poľnohospodárov a potravinárov

 • ČSOB Banka má zmluvu o spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
 • Prefinancovanie projektov so spoluúčasťou PRV aj bez spoluúčasti PRV
 • Výhodné úrokové sadzby
 • Flexibilné nastavenie termínov splácania úveru podľa výrobného cyklu podniku.

Investičný úver na nákup poľnohospodárskej pôdy

 • Refinancovanie nákupov za predchádzajúcich 36 mesiacov
 • Úverový rámec na nové nákupy na nadchádzajúcich 12 mesiacov
 • Zabezpečenie samotnou nakupovanou pôdou
 • Financovanie parciel registra C aj parciel registra E
 • Financovanie spoluvlastníckych majoritných aj minoritných podielov
 • Bez znaleckého posudku

COSME úvery – dostupnejšie úvery pre malých a stredných podnikateľov.

 • Možnosť čerpania úverov aj pre poľnohospodárov a potravinárov, ktorí majú sťažený prístup k financovaniu.
Viac informácií

V prípade záujmu o agrofinancovanie kontaktujte svojho klientského pracovníka, navštívte pobočku banky, alebo napíšte Vašu požiadavku na agrofinancovanie@csob.sk