Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou | ČSOB

Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou

 • komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením

 • extra zľava za využívanie produktov ČSOB Finančnej skupiny

 • možnosť výberu voliteľných pripoistení k vášmu poisteniu

Výhody poistenia

Poistenie bývania vám pomôže v prípade náročných situácií ako sú živelné udalosti, či krádeže. Poistením nehnuteľnosti s domácnosťou získate komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením.

Vybrať si môžete z variantov Klasik, Štandard alebo Extra s rôznym poistným krytím a voliteľnými pripoisteniami. V prípade, že si pripoistíte aj zodpovednosť za škodu, získate extra 5% zľavu z poistného.


Poistenie nehnuteľnosti

 • pre majiteľov rodinných domov, bytov či rekreačných objektov, ktoré sú spojené so zemou pevným základom a zahŕňa všetky stavebné súčasti,
 • poistenie domu, bytu, samostatnej garáže ale aj chaty či rozostavanej stavby
 • môžete si pripoistiť aj vedlajšie budovy, exteriérový bazén, okrasnú záhradu.

Poistenie domácnosti

 • do poistenia domácnosti patrí vybavenie vášho domova, všetky hnuteľné zariadenia a veci osobnej potreby,

 • poistenie zariadenie domácnosti,
 • môžete si pripoistiť liečbu a pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku úrazu
 • ponuka doplnkového poistenia drahých vecí.

Balíky poistnej ochrany pre poistenie bývania

Poistná ochrana Klasik Štandard Extra
Živelná udalosť      
Krádež, odcudzenie      
Rozbitie skla      
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia      
Vandalizmus      
Poškodenie, skrat elektromotorov      
Úhrada nákladov za uniknutú vodu      
Škody na vonkajšej fasáde spôsobené hmyzom, hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou      
Škody spôsobené stavebnou činnosťou cudzej osoby      
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 €      
Vyššie limity poistného plnenia      
Poistné plnenie bez spoluúčasti      
Základná asistenčná služba      
Rozšírená asistenčná služba      

 

 

Ako zriadiť poistenie online

Vypočítate cenu poistenia.

 

 

Vyplníte vaše osobné údaje.

 

 

Uhradíte platbu za poistné online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty vám doručíme e-mailom.

 

 

Voliteľné pripoistenia

 • Pripoistenie kryje škodu inej osobe, ktorú spôsobil poistený alebo je za ňu poistený zodpovedný alebo škoda vznikla v príčinnej súvislosti s vlastníctvom jeho nehnuteľnosti. Pripoistenie kryje aj škody spôsobené pri rekreačnom športe v rámci celej Európy.

 • Poistenie kryje náklady na liečbu alebo pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku jeho úrazu. Poistené sú psy, mačky, fretky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáky - chované pre záľubu.

 • Predmetom pripoistenia sú okrasné porasty a záhradná architektúra, pre prípad živelnej udalosti, odcudzenia, vandalizmu a neúmyselného poškodenia stavebnou činnosťou inou osobou.

 • Pripoistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia predmetu pripoistenia živelnou udalosťou. Poistenie sa vzťahuje na všetky druhy exteriérových bazénov a víriviek, ktoré sú pevne spojené so zemou s vlastným rozvodom vody. Predmetom pripoistenia je tiež príslušenstvo a súčasti patriace k bazénu.


Najčastejšie otázky

Asistenčná služba

Sme tu pre vás NONSTOP na telefónnom čísle 02/4445 0050.

Základné asistenčné služby vám zabezpečia:

 • pomoc pri nahlasovaní škodovej udalosti,
 • pracovníka technickej služby (plynára, elektrikára, vodoinštalatéra), organizáciu a úhradu nákladov pri havarijnej situácii,
 • zabezpečenie a preplatenie zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov,
 • právnu asistenciu.

Len s balíkom EXTRA získate vyššie finančné plnenie v prípade škôd a rozšírené asistenčné služby:

 • servis domácich spotrebičov,
 • IT asistencia,
 • upratovacie práce a dohľad nad nezabezpečnou budovou v prípade núdzovej situácie,
 • preprava poisteného na miesto náhradného ubytovania.

Limity preplácaných nákladov

Limity preplácaných nákladov od 1.6.2018
  Klasik Štandard Extra
Práca pracovníka technickej služby a náklady na materiál 75 € 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov a náklady na materiál 75 € 75 € 150 €
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie verejne dostupných kontaktných údajov inštitúcií áno áno áno
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie informácií o postupoch a poplatkoch v konaniach pred inštitúciami, preplatenie nákladov konzultácie 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - zabezpečenie a preplatenie nákladov konzultácie v rôznych oblastiach 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - organizácia cesty a ubytovania v prípade súdneho konania v SR a v zahraničí 100 €* 100 €* 100 €*
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie - - raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie - - 50 €
Servis domácich spotrebičov - - 150 €
Informačný poradca - - áno
IT asistencia - - áno
Organizácia dezinsekcie a deratizácie - - áno

*Limit 100 € je súhrnným limitom pre jednu alebo všetky služby právnej asistencie počas jedného poistného obdobia

V prípade poruchy alebo havárie volajte na nonstop telefónne číslo:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.

Vyčínanie víchrice

Víchrica strhla z rodinného domu strechu a zároveň došlo k poškodeniu komína, fasády domu a vážnemu poškodeniu izolácie. Klientovi okrem úhrady vzniknutých škôd poisťovňa preplatila celej rodine náhradné ubytovanie na nevyhnutnú dobu počas opravy domu.

Požiar podkrovia

V rodinnom dome klienta vznikol požiar z elektroinštácie, v dôsledku čoho vznikli rozsiahle škody na majetku. Vďaka poisteniu nehnuteľnosti boli klientovi hradené škody – podlahy, omietky, obklady stien, stropu, okná, dvere, elektroinštalácia. Keďže klient mal k poisteniu bývania zriadené aj poistenie domácnosti, boli kryté aj škody na nábytku, oblečení a iných osobných vecí.

Vykradnutie bytu

Cez vypáčené balkónové dvere vnikol do bytu klienta zlodej, ktorý odcudzil televízor, notebook, playstation, šperky a mnoho ďalších vecí. Klientovi bola uhradená poisťovňou pomerne vysoká škoda aj vďaka doplnkovému poisteniu drahých vecí.

Poškodená stena u suseda v dôsledku rekonštrukcie

Pri rekonštrukcii bytu došlo k popraskaniu omietky v susednom byte. Z poistenia zodpovednosti za škodu poisťovňa uhradila susedovi vyzniknuté škody.

Vytopenie suseda

Častým a nepríjemným prípadom môže byť aj vytopenie susedov. Z prasknutej prívodnej hadice do WC došlo k vytopeniu dvoch spodných bytov. A aj v tomto prípade poisťovňa uhradila všetky škody z poistenia zodpovednosti za škodu.

Pád cyklistu

Pri prechádzke so psom, pes nečakane vyskočil a zhodil cyklistu. Dôsledkom tejto udalosti boli tržné rany na tvári, vybitý zub a zlomená ruka. Poisťovňa riešila poistnú udalosť s poškodeným a z poistenia zodpovednosti za škodu nášho klienta hradila zranenému cyklistovi náklady na liečenie mimo zdravotnej poisťovne, bolestné a odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám