Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou

 • O produkte
 • Asistenčná služba
 • Príbehy klientov
 • Nahlásenie poistnej udalosti

Výhody poistenia

Poistenie bývania vám pomôže v prípade náročných situácií ako sú živelné udalosti, či krádeže. Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou predstavuje komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením.

V prípade, že si pripoistíte aj zodpovednosť za škodu, získate extra 5% zľavu z poistného. Vybrať si môžete z variantov Klasik, Štandard alebo Extra s rôznym poistným krytím.

Nehnuteľnosť

Poistenie nehnuteľnosti je vhodné pre majiteľov rodinných domov, bytov či rekreačných objektov, ktoré sú spojené so zemou pevným základom a zahŕňa všetky stavebné súčasti.

 • poistenie domu, bytu, samostatnej garáže ale aj chaty či rozostavanej stavby
 • je možné si pripoistiť aj vedlajšie budovy, exteriérový bazén, okrasnú záhradu

Domácnosť

Do poistenia domácnosti patrí vybavenie vášho domova, ako sú všetky hnuteľné zariadenia a veci osobnej potreby.

 • poistenie zariadenia domácnosti
 • voliteľné pripoistenie liečby a pohrebu domáceho zvieraťa
 • doplnkové poistenie drahých vecí

Zodpovednosť za škodu

 • voliteľné pripoistenie k nehnuteľnosti alebo domácnosti
 • pripoistenie kryje aj škody spôsobené pri rekreačnom športe v rámci celej Európy

Pripoistenie zodpovednosti za škodu kryje škodu na majetku a zdraví spôsobenú vlastníctvom nehnuteľnosti alebo fyzickými osobami a z držby zvierat.

Poistná ochrana Klasik Štandard Extra
Živelné udalosti      
Krádež, odcudzenie      
Rozbitie skla      
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia      
Vandalizmus -    
Poškodenie elektromotorov -    
Škody spôsobené uniknutou vodou z akvária (objem min. 50 litrov) - -  
Úhrada nákladov za uniknutú vodu - -  
Škody spôsobené pretlakom alebo zamrznutím na vodovodných zariadeniach - -  
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 € - -  
Škody spôsobené na potravinách - -  
Škody na vonkajšej fasáde / izolácii budovy spôsobené hmyzom, divo žijúcimi hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou - -  
Dvojnásobné limity poistného plnenia voči odcudzeniu vecí v domácnosti počas vianočného a svadobného obdobia - -  
Škody spôsobené stavebnou činnosťou cudzej osoby - -  
Škody na nehnuteľnosti spôsobené sprejerstvom - -  
Poistné plnenie bez spoluúčasti - -  
Vyššie limity poistného plnenia - -  
Rozšírené asistenčné služby - -  
Predmet poistenia Parametre Poistné*
  Rozloha Poistná suma Balík Klasik Balík Štandard Balík Extra
Byt  
Poistenie nehnuteľnosti 65 m2 80 000 € 41,60 € 45,74 € 47,78 €
Poistenie domácnosti 65 m2 13 000 € 21,90 € 25,70 € 32,69 €
Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti 65 m2 80 000 € + 14 000 € 55,04 € 61,90 € 76,11 €
Pripoistenie zodpovednosti za škodu   70 000 € / 140 000 € 11,90 € / 15,80 € 11,90 € / 15,80 € 11,90 € / 15,80 €
Dom alebo rekreačná chata  
Poistenie nehnuteľnosti 120 m2 146 000 € 81,86 € 90,16 € 108,66 €
Poistenie domácnosti 120 m2 15 000 € 25,28 € 29,65 € 37,71 €
Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti 120 m2 146 000 € + 15 000 € 103,90 € 115,85 € 141,34 €
Pripoistenie zodpovednosti za škodu   70 000 € / 140 000 € 11,90 € / 15,80 € 11,90 € / 15,80 € 11,90 € / 15,80 €

*Ceny sú uvedené po maximálnych zľavách.

Asistenčná služba

K poisteniu získate nonstop asistenčné služby:

 • pomoc pri nahlasovaní škodovej udalosti,
 • organizácia a úhrada nákladov v prípade havaríjnej situácie (plynár, elektrikár, vodoinštalatér),
 • zabezpečenie a preplatenie zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov,
 • právnu asistenciu.

Asistenčné služby v balíku Extra rozšírené:

 • pozáručný servis domácich spotrebičov,
 • IT asistencia,
 • upratovacie práce a dohľad nad nezabezpečnou budovou v prípade núdzovej situácie,
 • preprava poisteného na miesto náhradného ubytovania.
Limity preplácaných nákladov od 1.6.2018
  Klasik Štandard Extra
Práca pracovníka technickej služby a náklady na materiál 75 € 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov a náklady na materiál 75 € 75 € 150 €
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie verejne dostupných kontaktných údajov inštitúcií áno áno áno
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie informácií o postupoch a poplatkoch v konaniach pred inštitúciami, preplatenie nákladov konzultácie 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - zabezpečenie a preplatenie nákladov konzultácie v rôznych oblastiach 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - organizácia cesty a ubytovania v prípade súdneho konania v SR a v zahraničí 100 €* 100 €* 100 €*
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie - - raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie - - 50 €
Servis domácich spotrebičov - - 150 €
Informačný poradca - - áno
IT asistencia - - áno
Organizácia dezinsekcie a deratizácie - - áno

*Limit 100 € je súhrnným limitom pre jednu alebo všetky služby právnej asistencie počas jedného poistného obdobia

Limity preplácaných nákladov do 31.5.2018
  Od 27.8.2011 do 8.2.2013 Od 9.2.2013 Od 1.10.2015
Štandard Extra Štandard Extra
Práca pracovníka technickej služby a náklady na materiál 75 € 75 € 150 € 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov a náklady na materiál 75 € 75 € 150 € 75 € 150 €
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie verejne dostupných kontaktných údajov inštitúcií áno áno áno áno áno
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie informácií o postupoch a poplatkoch v konaniach pred inštitúciami, preplatenie nákladov konzultácie 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - zabezpečenie a preplatenie nákladov konzultácie v rôznych oblastiach 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - organizácia cesty a ubytovania v prípade súdneho konania v SR a v zahraničí 100 €* 100 €* 100 €* 100 €* 100 €*
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 100 € - 100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 50 € - 50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie - - raz za deň - raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie - - 50 € - 50 €
Servis domácich spotrebičov - - 150 € - 150 €
Informačný poradca - - áno - áno
IT asistencia - - - - áno
Organizácia dezinsekcie a deratizácie - - - - áno

*Limit 100 € je súhrnným limitom pre jednu alebo všetky služby právnej asistencie počas jedného poistného obdobia

V prípade poruchy alebo havárie volajte na nonstop telefónne číslo:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. (pôvodný obchodný názov spoločnosti do 8.6.2016 - Mondial Assistance s.r.o.).

Vyčínanie víchrice

Víchrica strhla z rodinného domu strechu a zároveň došlo k poškodeniu komína, fasády domu a vážnemu poškodeniu izolácie. Klientovi okrem úhrady vzniknutých škôd poisťovňa preplatila celej rodine náhradné ubytovanie na nevyhnutnú dobu počas opravy domu.

Požiar podkrovia

V rodinnom dome klienta vznikol požiar z elektroinštácie, v dôsledku čoho vznikli rozsiahle škody na majetku. Vďaka poisteniu nehnuteľnosti boli klientovi hradené škody – podlahy, omietky, obklady stien, stropu, okná, dvere, elektroinštalácia. Keďže klient mal k poisteniu bývania zriadené aj poistenie domácnosti, boli kryté aj škody na nábytku, oblečení a iných osobných vecí.

Vykradnutie bytu

Cez vypáčené balkónové dvere vnikol do bytu klienta zlodej, ktorý odcudzil televízor, notebook, playstation, šperky a mnoho ďalších vecí. Klientovi bola uhradená poisťovňou pomerne vysoká škoda aj vďaka doplnkovému poisteniu drahých vecí.

Poškodená stena u suseda v dôsledku rekonštrukcie

Pri rekonštrukcii bytu došlo k popraskaniu omietky v susednom byte. Z poistenia zodpovednosti za škodu poisťovňa uhradila susedovi vyzniknuté škody.

Vytopenie suseda

Častým a nepríjemným prípadom môže byť aj vytopenie susedov. Z prasknutej prívodnej hadice do WC došlo k vytopeniu dvoch spodných bytov. A aj v tomto prípade poisťovňa uhradila všetky škody z poistenia zodpovednosti za škodu.

Pád cyklistu

Pri prechádzke so psom, pes nečakane vyskočil a zhodil cyklistu. Dôsledkom tejto udalosti boli tržné rany na tvári, vybitý zub a zlomená ruka. Poisťovňa riešila poistnú udalosť s poškodeným a z poistenia zodpovednosti za škodu nášho klienta hradila zranenému cyklistovi náklady na liečenie mimo zdravotnej poisťovne, bolestné a odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Vybavenie poistnej udalosti - Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak vám vznikla škoda, alebo ste spôsobili škodu, bez zbytočného odkladu nahláste udalosť poisťovni jedným z nasledujúcich spôsobov:

Mobilná aplikácia ČSOB Asistent

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu hneď a budete ju mať vždy po ruke. Prostredníctvom aplikácie môžete nahlásiť vzniknutú poistnú udalosť:

 • kedykoľvek počas denných aj nočných hodín,
 • priamo na mieste nehody,
 • digitálne vyplnením krátkeho formulára.

Potrebnú fotodokumentáciu alebo iné dokumenty priložíte taktiež priamo v aplikácii. Vypĺňanie vám uľahčia funkcionality ako výber dátumu z kalendára, automatické zadanie miesta pomocou GPS atď.

Telefonické nahlásenie

Nahlásenie poistnej udalosti môžete vykonať aj telefonicky a to na čísle:

 • 0850 311 312,
 • zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.

Naši operátori sú pre vás k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod. V prípade, že sa nemôžete v uvedenom čase dovolať alebo sú naši operátori obsadení, prosíme zanechajte svoje telefónne číslo, aby sme vás mohli spätne kontaktovať. Operátor call centra vás oboznámi s ďalšími krokmi, s dokladmi, ktoré bude potrebné doložiť k vybaveniu vašej poistnej udalosti a odpovie vám na prípadné ďalšie otázky. K nahlasovanej poistnej udalosti bude od vás potrebovať niekoľko základných informácií.

Po nahlásení poistnej udalosti vám príde potvrdzujúca SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy používajte pri následnej komunikácii s poisťovňou pri vybavovaní vašej poistnej udalosti.

Chcem sa poistiť alebo spýtať

Vyplňte formulár a my vás budeme kontaktovať, prípadne nám zavolajte na telefónne číslo 0850 111 303.

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.