Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou | ČSOB

Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou

 • komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením

 • extra zľava za využívanie produktov ČSOB Finančnej skupiny

 • možnosť výberu voliteľných pripoistení k vášmu poisteniu

Výhody poistenia

Poistenie bývania vám pomôže v prípade náročných situácií ako sú živelné udalosti, či krádeže. Poistením nehnuteľnosti s domácnosťou získate komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením.

Vybrať si môžete z variantov Klasik, Štandard alebo Extra s rôznym poistným krytím a voliteľnými pripoisteniami. V prípade, že si pripoistíte aj zodpovednosť za škodu, získate extra 5% zľavu z poistného.


Poistenie nehnuteľnosti

 • pre majiteľov rodinných domov, bytov či rekreačných objektov, ktoré sú spojené so zemou pevným základom a zahŕňa všetky stavebné súčasti,
 • poistenie domu, bytu, samostatnej garáže ale aj chaty či rozostavanej stavby
 • môžete si pripoistiť aj vedlajšie budovy, exteriérový bazén, okrasnú záhradu.

Poistenie domácnosti

 • do poistenia domácnosti patrí vybavenie vášho domova, všetky hnuteľné zariadenia a veci osobnej potreby,

 • poistenie zariadenie domácnosti,
 • môžete si pripoistiť liečbu a pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku úrazu
 • ponuka doplnkového poistenia drahých vecí.

Balíky poistnej ochrany pre poistenie bývania

Poistná ochrana Klasik Štandard Extra
Živelná udalosť      
Krádež, odcudzenie      
Rozbitie skla      
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia      
Vandalizmus      
Poškodenie, skrat elektromotorov      
Úhrada nákladov za uniknutú vodu      
Škody na vonkajšej fasáde spôsobené hmyzom, hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou      
Škody spôsobené stavebnou činnosťou cudzej osoby      
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 €      
Vyššie limity poistného plnenia      
Poistné plnenie bez spoluúčasti      
Základná asistenčná služba      
Rozšírená asistenčná služba      

 


Voliteľné pripoistenia

 • Pripoistenie kryje škodu inej osobe, ktorú spôsobil poistený alebo je za ňu poistený zodpovedný alebo škoda vznikla v príčinnej súvislosti s vlastníctvom jeho nehnuteľnosti. Pripoistenie kryje aj škody spôsobené pri rekreačnom športe v rámci celej Európy.

 • Poistenie kryje náklady na liečbu alebo pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku jeho úrazu. Poistené sú psy, mačky, fretky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáky - chované pre záľubu.

 • Predmetom pripoistenia sú okrasné porasty a záhradná architektúra, pre prípad živelnej udalosti, odcudzenia, vandalizmu a neúmyselného poškodenia stavebnou činnosťou inou osobou.

 • Pripoistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia predmetu pripoistenia živelnou udalosťou. Poistenie sa vzťahuje na všetky druhy exteriérových bazénov a víriviek, ktoré sú pevne spojené so zemou s vlastným rozvodom vody. Predmetom pripoistenia je tiež príslušenstvo a súčasti patriace k bazénu.


Najčastejšie otázky

Asistenčná služba

Sme tu pre vás NONSTOP na telefónnom čísle 02/4445 0050.

Základné asistenčné služby vám zabezpečia:

 • pomoc pri nahlasovaní škodovej udalosti,
 • pracovníka technickej služby (plynára, elektrikára, vodoinštalatéra), organizáciu a úhradu nákladov pri havarijnej situácii,
 • zabezpečenie a preplatenie zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov,
 • právnu asistenciu.

Len s balíkom EXTRA získate vyššie finančné plnenie v prípade škôd a rozšírené asistenčné služby:

 • servis domácich spotrebičov,
 • IT asistencia,
 • upratovacie práce a dohľad nad nezabezpečnou budovou v prípade núdzovej situácie,
 • preprava poisteného na miesto náhradného ubytovania.

Limity preplácaných nákladov

Limity preplácaných nákladov od 1.6.2018
  Klasik Štandard Extra
Práca pracovníka technickej služby a náklady na materiál 75 € 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov a náklady na materiál 75 € 75 € 150 €
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie verejne dostupných kontaktných údajov inštitúcií áno áno áno
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie informácií o postupoch a poplatkoch v konaniach pred inštitúciami, preplatenie nákladov konzultácie 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - zabezpečenie a preplatenie nákladov konzultácie v rôznych oblastiach 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - organizácia cesty a ubytovania v prípade súdneho konania v SR a v zahraničí 100 €* 100 €* 100 €*
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie - - 50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie - - raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie - - 50 €
Servis domácich spotrebičov - - 150 €
Informačný poradca - - áno
IT asistencia - - áno
Organizácia dezinsekcie a deratizácie - - áno

*Limit 100 € je súhrnným limitom pre jednu alebo všetky služby právnej asistencie počas jedného poistného obdobia

V prípade poruchy alebo havárie volajte na nonstop telefónne číslo:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.

Vyčínanie víchrice

Víchrica strhla z rodinného domu strechu a zároveň došlo k poškodeniu komína, fasády domu a vážnemu poškodeniu izolácie. Klientovi okrem úhrady vzniknutých škôd poisťovňa preplatila celej rodine náhradné ubytovanie na nevyhnutnú dobu počas opravy domu.

Požiar podkrovia

V rodinnom dome klienta vznikol požiar z elektroinštácie, v dôsledku čoho vznikli rozsiahle škody na majetku. Vďaka poisteniu nehnuteľnosti boli klientovi hradené škody – podlahy, omietky, obklady stien, stropu, okná, dvere, elektroinštalácia. Keďže klient mal k poisteniu bývania zriadené aj poistenie domácnosti, boli kryté aj škody na nábytku, oblečení a iných osobných vecí.

Vykradnutie bytu

Cez vypáčené balkónové dvere vnikol do bytu klienta zlodej, ktorý odcudzil televízor, notebook, playstation, šperky a mnoho ďalších vecí. Klientovi bola uhradená poisťovňou pomerne vysoká škoda aj vďaka doplnkovému poisteniu drahých vecí.

Poškodená stena u suseda v dôsledku rekonštrukcie

Pri rekonštrukcii bytu došlo k popraskaniu omietky v susednom byte. Z poistenia zodpovednosti za škodu poisťovňa uhradila susedovi vyzniknuté škody.

Vytopenie suseda

Častým a nepríjemným prípadom môže byť aj vytopenie susedov. Z prasknutej prívodnej hadice do WC došlo k vytopeniu dvoch spodných bytov. A aj v tomto prípade poisťovňa uhradila všetky škody z poistenia zodpovednosti za škodu.

Pád cyklistu

Pri prechádzke so psom, pes nečakane vyskočil a zhodil cyklistu. Dôsledkom tejto udalosti boli tržné rany na tvári, vybitý zub a zlomená ruka. Poisťovňa riešila poistnú udalosť s poškodeným a z poistenia zodpovednosti za škodu nášho klienta hradila zranenému cyklistovi náklady na liečenie mimo zdravotnej poisťovne, bolestné a odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám