Riešenia pre tretí sektor

 • Možnosť výberu preferovaného typu balíka na 6 mesiacov bez poplatku za vedenie.
 • Efektívna realizácia zbierok vďaka moderným spôsobom prijímania platieb
 • Aplikácia ČSOB SmartBanking a Internetbanking Moja ČSOB pre komfortnú správu finančných prostriedkov

Mám záujem

Výber balíkov

Vyberte si účet, ktorý vám najviac vyhovuje na prvých 6 mesiacov bez poplatku za vedenie.

Pokiaľ si vyberiete na účely vašej organizácie podnikateľské konto, po 6 mesiacoch viete získať až 50 % zľavu z vedenia Podnikateľského konta.
Prejsť na zľavu

 

Bežný účet v EUR

Prístup do komplexnej ponuky bankových produktov a služieb.

5 EUR

mesačne

Chcem účet
 

Podnikateľské konto

Balík služieb prispôsobený pre potreby tretieho sektoru.

7 EUR

mesačne

Chcem konto
 

Transparentný účet

Účet určený pre prehľadné zverejnovanie všetkých pohybov na účte.

10 EUR

mesačne

Chcem účet

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
MultiCash
 
+ 1.00 EUR
0x
+ 0.20 EUR
+ 0.20 EUR
+ 0.20 EUR
+ 0.20 EUR
+ 3,00 EUR/mes
+ 5,00 EUR
+ 15,00 EUR
 
35x
1 karta
+ 5,00 EUR
+ 15,00 EUR
 
100x
+ 0,20 EUR
+ 0,20 EUR
1 karta
+ 5,00 EUR
+ 7,50 EUR
 

Bežný účet v EUR

Prístup do komplexnej ponuky bankových produktov a služieb.

3,5 EUR

mesačne

Chcem účet

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
+ 1.00 EUR
Bezplatné prijaté platby v EUR
0x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
+ 0,20 EUR
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
+ 0,20 EUR
Odoslaná platba v EUR elektronicky
+ 0,20 EUR
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
+ 0,20 EUR
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business
+ 3,00 EUR/mes

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
+5,00 EUR
MultiCash
+15,00 EUR
 

Podnikateľské konto

Balík služieb prispôsobený pre potreby tretieho sektoru.

7 EUR

mesačne

Chcem konto

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
35x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business
1 karta

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
+5,00 EUR
MultiCash
+15,00 EUR
 

Transparentný účet

Účet určený pre prehľadné zverejnovanie všetkých pohybov na účte.

10 EUR

mesačne

Chcem účet

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
100x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
+ 0,20 EUR
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
+ 0,20 EUR
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business
1 karta

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
+5,00 EUR
MultiCash
+7,00 EUR

Výšku poplatkov nájdete v akutálne platnom sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Prejsť na Dôležité dokumenty.

Moderné spôsoby prijímania platieb

Využite najmodernejšie spôsoby prijímania platieb v treťom sektore - mPOS, platobná brána a Payme.

Mobilný POS terminál sa prispôsobí vašim potrebám

mPOS terminál s tlačidlovým módom vám pomôže získať bezhotovostné finančné príspevky.

 • Možnosť voľby 1, 2, 4 alebo 6 tlačidiel s predvolenými sumami, editovateľnými podľa potreby, jedno z tlačidiel je možné určiť pre zadanie ľubovolnej sumy
 • Do vami zvoleného emailu je doručený výpis o všetkých platobných transakciách podľa vašej preferencie - denne, týždenne alebo mesačne
 • mPOS vám zapožičiame aj spolu so stabilným, uzamykateľným stojanom (umiestnenie v blízkosti elektrickej zásuvky)

Platobná brána

Platobná brána WebPay vám umožní prijímať online finančné príspevky aj cez vašu webstránku

 

Moderné funkcie Platobnej brány

Možnosť rýchleho platenia pomocou Google Pay a Apple Pay a iné užitočné funkcie

Bezplatné inštalačné pluginy

12 bezplatných pluginov pre jednoduchú implementáciu

Transparentné ceny a bez skrytých poplatkov

Účtujeme finálne provízie a neplatíte poplatky za transakcie cez WebPay

Mobilný POS terminál a platobnú bránu môžete získať na prvých 6 mesiacov bez poplatkov a provízií do výšky 2 000 EUR.

V prípade kompletného riešenia mPOS terminálu so stojanom vám pripravíme ponuku na mieru. Viac o mPOS terminále s tlačidlovým módom alebo viac o platobnej bráne WebPay.

Payme

Realizujte vaše zbierky a prijímanie platieb jednoduchšie s využitím skvelej funkcionality Payme.

 • Služba Payme umožňuje zdieľať platobné údaje v podobe QR kódu, ale aj pomocou textového linku
 • Užívateľ po kliku na linku a po prihlásení sa do SmartBankingu uvidí načítané platobné údaje v platobnom formulári a stačí mu potvrdiť danú platbu
 • Podobne ako služba Vytvoriť QR kód umožňuje zdieľať údaje platobného formulára (Platby) zadané užívateľom
 

Payme si vytvoríte nasledovane

 
1.
Zvoľte možnosť vytvoriť QR/Payme platbu
2.
Vyplňte všetky potrebné údaje a zvoľte možnosť pokračovať
3.
Vyberte Payme
4.
Zvoľte aplikáciu, cez ktorú chcete poslať platbu, napríklad SMS
5.
Pošlite link

Krok 1 z 5

Zvoľte možnosť vytvoriť QR/Payme platbu

Krok 2 z 5

Vyplňte všetky potrebné údaje a zvoľte možnosť pokračovať

Krok 3 z 5

Vyberte Payme

Krok 4 z 5

Zvoľte aplikáciu, cez ktorú chcete poslať platbu, napríklad SMS

Krok 5 z 5

Pošlite link


 

Podmienky zriadenia účtu

Nadácia

 • Výpis (príp. potvrdenie alebo doklad) z registra nadácií MV SR alebo odpis z registra právnických osôb
 • Nadačná listina (kópia)
 • Doklad o pridelení IČO, pokiaľ IČO nie je súčasťou výpisu alebo odpisu

Občianske združenie

 • Výpis (príp. potvrdenie alebo doklad) z registra občianskych združení MV SR alebo odpis z registra právnických osôb
 • Stanovy registrované MV SR
 • Zápisnica z členskej schôdze, príp. uznesenie z volieb za účelom identifikácie predsedu OZ
 • Doklad o pridelení IČO, pokiaľ IČO nie je súčasťou výpisu alebo odpisu

Cirkev

 • Výpis z registra MK SR,
 • Doklad z ktorého vyplýva oprávnenosť konania v mene cirkvi, jej jednotlivé útvary a ich oprávnenia (napr. štatutárny poriadok, stanovy a pod.),
 • Evidenčný list vydaný MK SR,
 • Doklad o pridelení IČO, pokiaľ IČO nie je súčasťou výpisu

Neinvestičný fond

 • Výpis (príp. potvrdenie alebo doklad) z registra neinvestičných fondov MV SR alebo odpis z registra právnických osôb
 • Doklad o pridelení IČO, pokiaľ IČO nie je súčasťou výpisu alebo odpisu

Nezisková organizácia

 • Výpis (príp. potvrdenie alebo doklad) z registra neziskových organizácií MV SR alebo odpis z registra právnických osôb
 • Doklad o pridelení IČO, pokiaľ IČO nie je súčasťou výpisu alebo odpisu

Príspevkové a rozpočtové organizácie

 • Originál alebo úradne overenú kópiu zriaďovacej listiny
 • Doklad (napr. uznesenie, menovací dekrét a pod.), z ktorého vyplýva oprávnenosť konania v mene organizácie, pokiaľ konanie nevyplýva zo zriaďovacej listiny
 • Doklad o pridelení IČO, pokiaľ IČO nie je súčasťou zriaďovacej listiny

Mám záujem


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.