Riešenia pre tretí sektor

 • Možnosť výberu preferovaného typu balíka na 6 mesiacov poplatku za vedenie.
 • Efektívna realizácia zbierok vďaka moderným spôsobom prijímania platieb.
 • Aplikácia ČSOB SmartBanking a Internetbanking Moja ČSOB pre komfortnú správu financií.

Mám záujem

Výber balíkov

Vyberte si účet, ktorý vám najviac vyhovuje na prvých 6 mesiacov bez poplatku za vedenie.

Pokiaľ si vyberie na účely vašej organizácie podnikateľské konto, po 6 mesiacoch viete získať až 50 % zľavu z vedenia Podnikateľského konta.
Prejsť na zľavu

 

Bežný účet v EUR

Prístup do komplexnej ponuky bankových produktov a služieb.

3,5 EUR

mesačne

Chcem účet
 

Podnikateľské konto

Balík služieb na prvých 6 mesiacov prispôsobený pre potreby tretieho sektoru.

7 EUR

mesačne

Chcem konto
 

Transparentný účet

Účet určený pre prehľadné zverejnovanie všetkých pohybov na účte.

10 EUR

mesačne

Chcem účet

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
MultiCash
 
+ 1.00 EUR
0x
+ 0.20 EUR
+ 0.20 EUR
+ 0.20 EUR
+ 0.20 EUR
+ 3,00 EUR/mes
+ 5,00 EUR
+ 15,00 EUR
 
35x
1 karta
+ 5,00 EUR
+ 15,00 EUR
 
100x
+ 0,20 EUR
+ 0,20 EUR
1 karta
+ 5,00 EUR
+ 7,50 EUR
 

Bežný účet v EUR

Prístup do komplexnej ponuky bankových produktov a služieb.

3,5 EUR

mesačne

Chcem účet

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
+ 1.00 EUR
Bezplatné prijaté platby v EUR
0x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
+ 0,20 EUR
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
+ 0,20 EUR
Odoslaná platba v EUR elektronicky
+ 0,20 EUR
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
+ 0,20 EUR
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business
+ 3,00 EUR/mes

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
+5,00 EUR
MultiCash
+15,00 EUR
 

Podnikateľské konto

Balík určený pre stredných podnikateľov.

7 EUR

mesačne

Chcem konto

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
35x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business
1 karta

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
+5,00 EUR
MultiCash
+15,00 EUR
 

Transparentný účet

Účet určený pre prehľadné zverejnovanie všetkých pohybov na účte.

10 EUR

mesačne

Chcem účet

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
100x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
+ 0,20 EUR
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
+ 0,20 EUR
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / MasterCard Business
1 karta

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group

Doplnkové služby

Business Banking Lite
+5,00 EUR
MultiCash
+7,00 EUR

Výšku poplatkov nájdete v akutálne platnom sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Prejsť na Dôležité dokumenty.

Moderné spôsoby prijímania platieb

Využite najmodernejšie spôsoby prijímania platieb v treťom sektore - mPOS, platobná brána a Payme.

mPOS terminál sa prispôsobí Vašim potrebám

mPOS terminál s tlačidlovým módom vám pomôže získať bezhotovostné finančné príspevky.

 • Platobné tlačidlá možnosť voľby 1, 2, 4 alebo 6 tlačidiel s predvolenými sumami, editovateľnými podľa potreby, jedno z tlačidiel je možné určiť pre zadanie ľubovolnej sumy
 • Platobné tlačidlá do vami zvoleného emailu je doručený výpis o všetkých platobných transakciách podľa vašej preferencie - denne, týždenne alebo mesačne
 • Platobné tlačidlá mPOS vám zapožičiame aj spolu so stabilným, uzamykateľným stojanom (umiestnenie v blízkosti elektrickej zásuvky)

Platobná brána

Platobná brána WebPay vám umožní prijímať online finančné príspevky aj cez vašu webstránkuModerné funkcie Platobnej brány

Možnosť rýchleho platenia pomocou Google Pay a Apple pay a iné užitočné funkcie

Bezplatné inštalačné pluginy

12 bezplatných pluginov pre jednoduchú implementáciu

Transparentné ceny a bez skrytých poplatkov

Účtujeme finálne provízie a neplatíte poplatky za transakcie cez WebPay

Mobilný POS terminál a platobnú bránu môžete získať na prvých 6 mesiacov bez poplatkov a provízií do výšky 2 000 EUR.

V prípade kompletného riešenia mPOS terminálu so stojanom vám pripravíme ponuku na mieru. Viac o mPOS terminále s tlačidlovým módom alebo viac o platobnej bráne WebPay.

Payme

Realizujte vaše zbierky a prijímanie platieb jednoduchšie s využitím skvelej funkcionality Payme.

 • Služba Payme umožňuje zdieľať platobné údaje, podobne ako QR kód, ale pomocou textového linku.
 • Užívateľ po kliku na linku a po prihlásení sa do SmartBankingu uvidí načítané platobné údaje v platobnom formulári a stačí mu potvrdiť danú platbu.
 • Podobne ako služba Vytvoriť QR kód umožňuje zdieľať údaje platobného formulára (Platby) zadané užívateľom.

Payme si vytvoríte nasledovane


1.
Zvoľte možnosť vytvoriť QR/Payme platbu
2.
Vyplňte všetky potrebné údaje a zvoľte možnosť pokračovať
3.
Vyberte Payme
4.
Zvoľte aplikáciu, cez ktorú chcete poslať platbu, napríklad SMS
5.
Pošlite link

Krok 1 z 5

Zvoľte možnosť vytvoriť QR/Payme platbu

Krok 2 z 5

Vyplňte všetky potrebné údaje a zvoľte možnosť pokračovať

Krok 3 z 5

Vyberte Payme

Krok 4 z 5

Zvoľte aplikáciu, cez ktorú chcete poslať platbu, napríklad SMS

Krok 5 z 5

Pošlite link


 

Podmienky zriadenia účtu

Nadácia

 • Odpis z registra právnických osôb a podnikateľov
 • Doklad o registrácii na Ministerstve kultúry SR
 • Štatutárny poriadok a stanovy
 • V prípade útvarov s právnou subjektivitou aj Evidenčný list vydaný Ministerstvom kultúry SR vrátane dokladu o pridelení IČO

Občianske združenie

 • Odpis z registra právnických osôb a podnikateľov
 • Výpis z registra nadácií (MVSR)
 • Nadačná listina (kópia)
 • Doklad o pridelení IČO

Cirkev

 • Výpis z registra vedený na Ministersve vnútra SR alebo rozhodnutie o registrácii vydané okresným úradom, príslušným podľa sídla fondu vrátane dokladu o pridelení IČO
 • Zriaďovaciu listinu spísanú vo forme notárskej zápisnice (jeden zakladateľ) alebo zriaďovaciu zmluvu s úradne overenými podpismi zakladateľov (viac zakladateľov) + štatút.

Nadácia

 • Odpis z registra právnických osôb a podnikateľov
 • Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR
 • Zápisnicu preukazujúcu predsedníctvo konkrétnej osoby/uznesenie z volieb predsedu OZ
 • Doklad o pridelení IČO
 • Výpis z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR

Nezisková organizácia

 • Odpis z registra právnických osôb a podnikateľov
 • Výpis z registra neziskových organizácií vedený na Ministerstve vnútra SR alebo rozhodnutie o registrácii vydané okresným úradom v sídle kraja, kde má nezisková organizácia sídlo vrátane dokladu o pridelení IČO,
 • Zriaďovaciu listinu s úradne overenými podpismi zakladateľov (prípadne jediného zakladateľa, pokiaľ ju zakladá ako jediný zakladateľ) + štatút.

Príspevkové a rozpočtové organizácie

 • Originál alebo úradne overenú kópiu zriaďovacej listiny (zriaďovateľom je spravidla ústredný orgán, okresné úrady, mestské a obecné úrady, krajský úrad).
 • Pokiaľ zo zriaďovacej listiny nevyplýva, kto je oprávnený riadiť organizáciu, je potrebné doložiť doklad (uznesenie) o poverení konkrétnej osoby vedením neziskovej organizácie, príp. menovací dekrét štatutárneho orgánu; potvrdenie vydáva zriaďovateľ.
 • Pokiaľ nie je súčasťou zriaďovacej listiny IČO, musí byť predložený naviac doklad o pridelení IČO.

Mám záujem


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.