Úvery zo zdrojov európskych bánk

Európsky investičný fond

Europska únia
Europska únia

Európsky investičný fond (EIF) patrí do skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu. Tento fond navrhuje a rozvíja modely rizikového a rastového kapitálu, poskytovania záruk, ako aj nástrojov mikrofinancovania, ktoré sa osobitne zameriavajú na tento segment trhu. V tejto úlohe EIF posilňuje ciele EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Úvery pre podnikateľov poskytované s EIF

Európska investičná banka

Europska únia

Európska investičná banka (EIB) je banka Európskej únie (EÚ) poskytujúca dlhodobé úvery s cieľom prispieť k integrácii, vyváženému rozvoju a ekonomickej a sociálnej súdržnosti členských krajín EÚ. Vďaka najlepšiemu možnému ratingu (AAA) dokáže EIB získať zdroje za výhodných podmienok, ktoré prostredníctvom spolupráce s komerčnými bankami majú možnosť využiť aj malé a stredné podniky.

Europska investicna banka

Rozvojová banka Rady Európy

rozvojová banka Rady Európy

Rozvojová banka Rady Európy (CEB) je multilaterálna rozvojová banka so sociálnym mandátom. Poskytovanie podpory malým a stredným podnikom na vytváranie a udržanie životaschopných pracovných miest patrí medzi prioritné ciele CEB smerujúce k podpore sociálnej súdržnosti. Vďaka vysokému ratingu dokáže CEB získať zdroje za výhodných podmienok, ktoré prostredníctvom spolupráce s komerčnými bankami majú možnosť využiť aj malé a stredné podniky.

Viac o podpore CEB pre malé a stredné podniky