Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Úvery zo zdrojov európskych bánk

Úvery zo zdrojov európskych bánk

  • možnosť kombinácie úverov

  • vhodné aj na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ

  • O produkte
 
 

Európska investičná banka


Účel
investičný


Splatnosť
dlhodobý úver (do 10 rokov) s možnosťou odkladu splátok


Výhoda
možnosť 100 % úveru

Rozvojová banka Rady Európy


Účel
investičný


Splatnosť
Stredno- a dlhodobý úver


Výhoda
možnosť 100% úveru


Európska investičná banka

Europska únia Europska investicna banka

Európska investičná banka (EIB) je banka Európskej únie (EÚ) poskytujúca dlhodobé úvery s cieľom prispieť k integrácii, vyváženému rozvoju a ekonomickej a sociálnej súdržnosti členských krajín EÚ. Vďaka najlepšiemu možnému ratingu (AAA) dokáže EIB získať zdroje za výhodných podmienok, ktoré prostredníctvom spolupráce s komerčnými bankami majú možnosť využiť aj malé a stredné podniky.

 

Rozvojová banka Rady Európy

rozvojová banka Rady Európy

Rozvojová banka Rady Európy (CEB) je multilaterálna rozvojová banka so sociálnym mandátom. Poskytovanie podpory malým a stredným podnikom na vytváranie a udržanie životaschopných pracovných miest patrí medzi prioritné ciele CEB smerujúce k podpore sociálnej súdržnosti. Vďaka vysokému ratingu dokáže CEB získať zdroje za výhodných podmienok, ktoré prostredníctvom spolupráce s komerčnými bankami majú možnosť využiť aj malé a stredné podniky.


 

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777