Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Úvery zo zdrojov európskych bánk

Úvery zo zdrojov európskych bánk

  • možnosť kombinácie úverov

  • vhodné aj na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ

  • O produkte
 

Európska investičná banka

Účel

  • investičný

Splatnosť

  • dlhodobý úver (do 10 rokov) s možnosťou odkladu splátok

Výhoda

  • možnosť 100 % úveru

Rozvojová banka Rady Európy

Účel

  • investície samospráv

Splatnosť

  • dlhodobý úver (do 15 rokov)

Výhoda

  • vhodné pre malé aj väčšie investičné zámery

Európska investičná banka

Europska únia
Europska investicna banka

Európska investičná banka (EIB) je banka Európskej únie (EÚ) poskytujúca dlhodobé úvery s cieľom prispieť k integrácii, vyváženému rozvoju a ekonomickej a sociálnej súdržnosti členských krajín EÚ. Vďaka najlepšiemu možnému ratingu (AAA) dokáže EIB získať zdroje za výhodných podmienok, ktoré prostredníctvom spolupráce s komerčnými bankami majú možnosť využiť aj malé a stredné podniky.

 

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777