Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Odkup pohľadávok

Odkup pohľadávok

  • možnosť ponúknuť odberateľom odloženú splatnosť

  • zlepšenie cash-flow

  • O produkte

Parametre

  • odkup pohľadávok so spätným postihom na postupcu pohľadávok,
  • odkupované pohľadávky môžu byť krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé, s jednorazovým alebo postupným splácaním,
  • po dodaní tovaru, predložení a akceptovaní dokumentov banka vyplatí klientovi odplatu,
  • pohľadávka je pri splatnosti splácaná odberateľom,
  • možnosť dodatočné poistenie pohľadávok Eximbankou SR.

 

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777