Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

SEPA platby

SEPA platby

 • SEPA platby a cezhraničné platby,

 • platobné príkazy v papierovej alebo elektronickej forme,

 • bezhotovostné platby v mene EUR a v cudzej mene,

SEPA platby

SEPA platba

 • bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín,
 • účet platiteľa a príjemcu v tvare IBAN,
 • platobný príkaz predkladá platiteľ,
 • platba je pripísaná v banke príjemcu nasledujúci pracovný deň,
 • v prípade meny účtu inej ako EUR, banka použije kurz v súlade s aktuálnym kurzovým lístkom ČSOB,
 • príjemca aj odosielateľ hradia poplatky každý svojej banke.

SEPA inkaso

 • bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín,
 • účet platiteľa a príjemcu v tvare IBAN,
 • platobný príkaz na SEPA inkaso predkladá príjemca,
 • dátum zúčtovania platby je rovnaký u platiteľa aj príjemcu,
 • rôzne typy ochrany účtu platiteľa voči SEPA inkasu.

Tlačivá

Názov Formát Veľkosť
Tlačivá na vyplnenie
SEPA platobný príkaz .pdf 51 kB
SEPA hromadný platobný príkaz .pdf 62 kB
SEPA trvalý platobný príkaz .pdf 96 kB
Súhlas so SEPA inkasom .pdf 111 kB
Tlačivá do účtovného programu
SEPA platobný príkaz .xdp 1 kB
SEPA hromadný platobný príkaz .xdp 2 kB
SEPA trvalý platobný príkaz .xdp 1 kB
Súhlas so SEPA inkasom .xdp 1 kB
Vzory platobných príkazov
SEPA platobný príkaz .pdf 253 kB
SEPA hromadný platobný príkaz .pdf 253 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zadanie .pdf 701 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zmena .pdf 677 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zrušenie .pdf 670 kB
Súhlas so SEPA inkasom .pdf 345 kB

Dôležité dokumenty

Tlačivá akceptované bankou sú k dispozícii v pobočke ČSOB alebo prístupné na vyplnenie či stiahnutie do účtovného programu v sekcii tlačív.