Dokumentárne inkaso

 • zodpovedáme za zverené dokumenty a za dodržanie inkasných podmienok

 • nižšie bankové poplatky ako pri dokumentárnom akreditíve

 • možnosť zmenkového inkasa


Parametre produktu

 • vydanie dokumentov až po slnení inkasných podmienok
 • využitie:
  • v medzinárodnom aj tuzemskom obchode,
  • pri kúpe alebo predaji tovarov alebo služieb,
  • ak predávajúci nemá pochybnosti o ochote a schopnosti zaplatiť za tovar,
  • ak politické, hospodárske a právne prostredie krajiny dovozcu je považované za stabilné,
  • ak krajina dovozcu nevydala reštrikcie na dovoz tovaru.

Výhody pre predávajúceho

 • vyššie zabezpečenie zaplatenia,
 • možnosť disponovať s tovarom až do zaplatenia,
 • možnosť poskytnutia úveru pri zmenkách vystavených s odloženou splatnosťou a následný spätný nákup pohľadávky pred jej splatnosťou formou forfaitingu,
 • nižšie bankové poplatky ako pri Dokumentárnom akreditíve,
 • nenáročné spracovanie a sledovanie stavu s aplikáciou Flexims.

Výhody pre kupujúceho

 • väčšia istota realizácie dodávky ako pri platbe vopred,
 • až do momentu realizácie platby bez viazanosti finančných prostriedkov,
 • v prípade zmenkového inkasa možnosť získať od predávajúceho odklad platby,
 • nenáročné spracovanie a sledovanie stavu s aplikáciou Flexims.

Vydanie dokumentov

 • proti zaplateniu,
 • proti akceptácii zmenky,
 • proti vystaveniu vlastnej zmenky.

Druhy inkás

 • exportné inkaso,
 • importné inkaso.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

02 5966 8844