Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

HU

Poistenie pravidelných výdavkov - ČSOB

Poistenie pravidelných výdavkov

 • plnenie spätne už od prvého dňa, ak pracovná neschopnosť trvá aspoň 29 dní

 • poistné plnenie nie je podmienené žiadnou platbou z účtu

O poistení

Poistenie pravidelných výdavkov k účtom Pohoda/Extra Pohoda/FUN.

 • zabezpečenie príjmu v prípade výpadku z dôvodu pracovnej neschopnosti,
 • vyplatenie mesačnej dávky, ak ste na PN aspoň 29 dní a plníme spätne už od prvého dňa,
 • možnosť výberu pre krytie PN 125 € alebo 250 € mesačne,
 • Varianty PPV
 • v prípade úmrtia poistné krytie 1 500 €,
 • možnosť zriadiť k novým aj existujúcim účtom,
 • poplatok účtovaný mesačne automaticky z účtu, ku ktorému je poistenie zriadené,
 • Medifón.

Ako sa poistiť

Poistiť sa môžete jedným z nasledovných spôsobov:


Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ako nahlásiť poistnú udalosť v prípade PN 

Je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • príslušné tlačivo poisťovateľa na hlásenie poistnej udalosti,
 • fotokópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenú pre Sociálnu poisťovňu alebo príslušný orgán sociálneho zabezpečenia,
 • fotokópiu zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa choroby alebo úrazu, ktorá je dôvodom pracovnej neschopnosti.
Ako nahlásiť poistnú udalosť v prípade úmrtia 

Je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • Identifikácia príjemcu plnenia (tlačivo sa nachádza aj na www.csob.sk)
 • Overená fotokópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí a fotokópiu listu o prehliadke mŕtveho, príp. úradnú správu o príčine úmrtia

Najčastejšie otázky


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Poisťovne.

Zavoláme vám  alebo zavolajte  0850 111 303

Osobná konzultácia

Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek.
Prednostne vás obslúžime.

Naplánovať si stretnutie