Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Poistenie pravidelných výdavkov

 • plnenie spätne už od prvého dňa, ak pracovná neschopnosť trvá aspoň 29 dní

 • poistné plnenie nie je podmienené žiadnou platbou z účtu

 • O produkte

O poistení

Poistenie pravidelných výdavkov k účtom Pohoda/Extra Pohoda.

 • zabezpečenie príjmu v prípade výpadku z dôvodu pracovnej neschopnosti,
 • vyplatenie mesačnej dávky, ak ste na PN aspoň 29 dní a plníme spätne už od prvého dňa,
 • možnosť výberu pre krytie PN 125 € alebo 250 € mesačne,
 • Varianty PPV
 • v prípade úmrtia poistné krytie 1 500 €,
 • možnosť zriadiť k novým aj existujúcim účtom,
 • poplatok účtovaný mesačne automaticky z účtu, ku ktorému je poistenie zriadené,
 • Medifón.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ako nahlásiť poistnú udalosť v prípade PN

Je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • príslušné tlačivo poisťovateľa na hlásenie poistnej udalosti,
 • fotokópiu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenú pre Sociálnu poisťovňu alebo príslušný orgán sociálneho zabezpečenia,
 • fotokópiu zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa choroby alebo úrazu, ktorá je dôvodom pracovnej neschopnosti.

Ako nahlásiť poistnú udalosť v prípade úmrtia

Je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • Identifikácia príjemcu plnenia (tlačivo sa nachádza aj na www.csob.sk)
 • Overená fotokópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí a fotokópiu listu o prehliadke mŕtveho, príp. úradnú správu o príčine úmrtia

Ako sa poistiť

Poistiť sa môžete jedným z nasledovných spôsobov:

Súvisiace odkazy


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB.

Zavolajte nám