Fondy Pre váš svet

Nový koncept investovania piatich tematických akciových fondov Pre váš svet. Reaguje na aktuálne megatrendy, ktoré ovplyvňujú celosvetovú ekonomiku a menia správanie ľudí. Vyberte si zodpovedné fondy a investujte svoje financie priamo v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

 

Súčasné megatrendy so sebou prinášajú nové riešenia a výzvy pre budúce generácie

Svetové spoločnosti ich prenášajú do svojej ponuky produktov a služieb.

Klimatické zmeny

Deficit prírodných zdrojov

Zmena životného štýlu

Rastúci dôraz na zdravie

Nárast dát

Moderné technológie

Absencia zručností

Prehlbovanie nerovností

Zvyšovanie životnej úrovne

Urbanizácia

Starnutie populácie

Investičná ponuka fondov Pre váš svet

Pre váš svet je ponuka piatich fondov, ktoré sa zameriavajú na vybrané oblasti.
Do fondov môžete investovať formou pravidelného investovania alebo jednorazovo.

Pre zdravie
Pre inovácie
Pre budúcnosť
Pre život
Pre radosť
Pre zdravie

Rozhodnite sa pre zdravie prostredníctvom fondu KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

Nie je nič dôležitejšie, ako zdravie a vitalita v každom veku s dostupnou starostlivosťou. Megatrendy menia tvár sveta, v ktorom žijeme - udalosti spojené s globálnou pandémiou urýchlili rozvoj zdravotnej starostlivosti a posunuli tému zdravia na vyššiu úroveň. Tento fond investuje iba do spoločností, ktoré spĺňajú prísne kritériá. Prečítajte si viac o téme Zdravie ako investičná príležitosť.

So zodpovedným fondom KBC Equity Fund We Care Responsible Investing investujete do spoločností, ktoré sú aktívne v oblastiach:

 • Výroba a vývoj liekov
 • Biotechnológie
 • Zdravotnícke technológie
 • Diagnostika, rozpoznávanie symptómov a testy
 • Digitálna zdravotná starostlivosť
 • Starostlivosť o starých ľudí a chorých
 • Outsourcing zdravotníckych činností
 • Distribúcia zdravotníckeho materiálu
 • Zdravotné a životné poistenie
Viac informácii o fonde
Pre inovácie

Rozhodnite sa pre inovácie prostredníctvom fondu KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing.

Posledné roky preniká digitálny svet do každej sféry života. Megatrendy menia tvár sveta, v ktorom žijeme – ovplyvňujú životný štýl, podporujú vývoj moderných technológií a digitalizáciu procesov. Tento fond investuje iba do spoločností, ktoré spĺňajú prísne kritériá.

So zodpovedným fondom KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing investujete do spoločností, ktoré sú aktívne v oblastiach:

 • Veľké dáta (Big Data) a umelá inteligencia
 • Kvantová výpočtová technika
 • Cloudové služby
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Polovodiče
 • Dátové služby pre firmy
 • Softvér pre profesionálne účely
 • IT poradenstvo
 • Sieťová infraštruktúra
 • Digitálne trhy
Viac informácii o fonde
Pre budúcnosť

Rozhodnite sa pre budúcnosť prostredníctvom fondu KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing.

Klimatické zmeny, starnutie populácie či čoraz obľúbenejší mestský štýl života ovplyvňujú naše rozhodnutia. Megatrendy menia tvár sveta, v ktorom žijeme – zodpovedným prístupom k prírodným zdrojom a budovaním kvalitnej infraštruktúry prispievame ku kvalitnému životu pre súčasnú aj nasledujúce generácie. Tento fond investuje iba do spoločností, ktoré spĺňajú prísne kritéria.

So zodpovedným fondom KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing investujete do spoločností, ktoré sú aktívne v oblastiach:

 • Úvery a finančné služby poskytované spoločnostiam a vládam
 • Automatizácia a robotizácia
 • Riešenia na prenos a skladovanie energie
 • Infraštruktúra a stroje pre dopravu a nákladné vozidlá
 • Zariadenia potrebné v obehovom hospodárstve
 • Čistenie vody, dekontaminácia pôdy a zlepšenie kvality ovzdušia
 • Stroje a zariadenia pre efektívnejšie poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • Priemyselné zariadenia a stroje
 • Stavebné materiály a stavebné činnosti
 • Materiály
 • Logistické riešenia
Viac informácii o fonde
Pre život

Rozhodnite sa pre život prostredníctvom fondu KBC Equity Fund We Live Responsible Investing.

Súčasná generácia má s tými správnymi produktami o niečo jednoduchší život. Megatrendy menia tvár sveta, v ktorom žijeme – mnohé z každodenných maličkostí máme dostupné na pár klikov, kdekoľvek a kedykoľvek. Tento fond investuje iba do spoločností, ktoré spĺňajú prísne kritériá.

So zodpovedným fondom KBC Equity Fund We Live Responsible Investing investujete do spoločností, ktoré sú aktívne v oblastiach:

 • Inžinierske siete, napr. voda, elektrická energie alebo internet
 • Počítačové vybavenie, softvér a komunikačné zariadenia na každodenné použitie
 • Potraviny a nápoje
 • Domáce potreby
 • Výrobky pre hygienu a každodennú starostlivosť
 • Domáce prístroje
 • Produkty pre aktivity „urob si sám“
 • Textil a odevy
 • Online nakupovanie
 • Každodenné bankovníctvo
Viac informácii o fonde
Pre radosť

Rozhodnite sa pre radosť prostredníctvom fondu KBC Equity Fund We Like Responsible Investing.

Aj bežný deň ponúka výnimočné príležitosti na oddych a zábavu so svojimi najbližšími. Megatrendy menia tvár sveta, v ktorom žijeme – radosť nie je o náhode, sú to vedomé rozhodnutia, ktoré prinášajú radosť a zmysel do každého dňa. Tento fond investuje iba do spoločností, ktoré spĺňajú prísne kritériá.

So zodpovedným fondom KBC Equity Fund We Like Responsible Investing investujete do spoločností, ktoré sú aktívne v oblastiach

 • Šport
 • Cestovanie a kultúra
 • Reštaurácie, jedlo so sebou a rýchle občerstvenie
 • Kozmetika a kozmetické výrobky
 • Médiá a počítačové hry
 • Luxusné tovary
 • Domáce zvieratá a starostlivosť o nich
 • Osobná doprava
 • Online nakupovanie
 • Správa majetku
Viac informácii o fonde

 

Často kladené otázky

Pravidelné investovanie, tzv. Investičný program, si zriadite jednoducho z pohodlia vášho domova cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking, a to aj v prípade vašej prvej investície v ČSOB. Ak dávate prednosť osobnému stretnutiu, pre zriadenie pravidelného investovania môžete navštíviť aj ktorúkoľvek pobočku ČSOB.

Pri pravidelnom investovaní prostredníctvom Investičného programu si svoju investíciu vyberáte sami. Pri rozhodovaní v ČSOB SmartBankingu vám pri orientácii pomôže zodpovedanie niekoľkých otázok, ako aj informácie o jednotlivých Fondoch.

Pri riešení jednorazových investícií môžete využiť naše investičné poradenstvo. Túto službu máte k dispozícii na ktorejkoľvek z pobočiek ČSOB. Náš poradca sa s vami porozpráva o vašich cieľoch, očakávanom výnose, vašom postoji k riziku a spolu s vami vyplní Investičný dotazník. Na základe neho určíme váš investičný profil, teda či je konzervatívny, vyvážený, rastový alebo dynamický. Na základe toho vám budeme vedieť odporučiť riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám a preferenciám. Táto služba je poskytovaná bezplatne bez ohľadu na to, či následne investujete alebo nie.

Investovať môžete už od sumy 15 € pri pravidelnom investovaní a 150 € pri jednorazovej investícii.

Áno, je to možné. Pri vybraných fondoch aj zrýchleným procesom na pár klikov cez aplikáciu ČSOB SmartBanking. Ak ste už v minulosti investovali do niektorého z 12 fondov z ponuky v ČSOB SmartBankingu, stačí na úvodnej obrazovke zvoliť Fondy a v prehľade kliknúť pri želanom fonde na voľbu Investovať viac. Doinvestovať sa dá, samozrejme, aj v ktorejkoľvek pobočke ČSOB a to do ľubovoľného fondu z aktuálnej ponuky. Jednorazovo môžete mimoriadne investovať od 150 EUR. Ak chcete realizovať mimoriadne investície počas dlhšieho obdobia, riešením môže byť úprava sumy trvalého príkazu alebo nastavenie nového pravidelného investovania do Fondov.

Výhodou pravidelného investovania je jeho flexibilita – parametre nastaveného trvalého príkazu si môžete meniť kedykoľvek a bez sankcií (upraviť výšku, nastaviť alebo upraviť dobu platnosti) priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking, príp. v ktorejkoľvek pobočke ČSOB. Možné je aj trvalý príkaz zrušiť a zadať si nový trvalý príkaz, napríklad s inou frekvenciou investovania. Pokyn na predaj časti alebo všetkých podielov môžete zadať kedykoľvek a v ktorejkoľvek pobočke ČSOB. Peniaze budú pripísané na vami určený účet zvyčajne do 5 pracovných dní. Trvalý príkaz si pritom môžete ponechať naďalej a pokračovať tak v pravidelnom investovaní.

Nie, v ČSOB môžete investovať kedykoľvek a bez potreby iného produktu (napr. účtu v ČSOB) – peniaze môžete do vami vybraného Fondu odosielať z akéhokoľvek bežného účtu v SR.

V prípade, ak sa rozhodnete využívať aj účet v ČSOB, ako investor určite oceníte priamo v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking:

 • jednoduché zriadenie pravidelného investovania vrátane Rámcovej zmluvy o investovaní,
 • komplexné zobrazenie vášho portfólia Fondov,
 • rýchly prístup k uskutočneným pohybom,
 • informácie o zhodnotení,
 • možnosť bezplatne meniť trvalý príkaz či duplikovať platbu.

Áno, výber investičnej stratégie je na Vás – v ČSOB SmartBanking si môžete svoju pravidelnú investíciu nasmerovať do jedného Fondu alebo rozložiť aj do viacerých Fondov (na výber máte z 10 Fondov).

Zriadenie Rámcovej zmluvy o investovaní, na základe ktorej môžete začať investovať, či už pravidelne alebo jednorazovo, je bez poplatku.

Na základe tejto zmluvy vám bude otvorené Investičné konto, ktorého zriadenie aj vedenie je taktiež bez poplatku. Investičné konto je účet, na ktorom bude evidované, koľko podielov a v ktorom Fonde vlastníte.

Zriadiť, zmeniť aj ukončiť pravidelné investovanie môžete tiež bez poplatku.

S jednorazovým aj pravidelným investovaním do Fondov je spojený vstupný poplatok. Jeho výška závisí od celkového objemu vašich investícií vo Fondoch skupiny ČSOB/KBC a od typu Fondu. Čím väčší objem investícií už u nás máte, tým nižší vstupný poplatok platíte. Výška vstupného poplatku sa pohybuje od 0 % do 3 %.

Bližšie informácie nájdete v Sadzobníku pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

S fungovaním Fondov sa spájajú taktiež určité náklady (napríklad poplatok za správu Fondu či náklady spojené s auditom účtovníctva Fondu). Tieto však už neuhrádzate osobitne, ale vždy sú už odzrkadlené vo výške hodnoty 1 podielu a sú tiež zohľadnené v zobrazovanej výkonnosti Fondu v ČSOB SmartBankingu alebo na Vývoj podielových a investičných fondov | ČSOB (csob.sk). Ak vás celková výška týchto nákladov zaujíma, nájdete ju v dokumente Kľúčové informácie pre investorov príslušného Fondu v kolonke Priebežný poplatok.

S investovaním je dobré začať čo najskôr, aby ste svojim investíciám mohli dopriať dostatok času na zhodnotenie. Zároveň platí, že čím dlhší čas máte k dispozícii na splnenie svojho cieľa, tým menšiu sumu je potrebné pravidelne odkladať. Súvisí to aj so skutočnosťou, že po čase zhodnotenie vašej investície pozitívne ovplyvňujú už aj výnosy z výnosov. Predstavu o účinku tohto efektu si môžete urobiť aj vďaka našej investičnej kalkulačke.

Pri investovaní je dobré držať sa dlhodobej stratégie. Vyhnite sa prípadným panickým odpredajom svojej investície v čase poklesov a teda realizovaním straty, naopak využite nižšie ceny na doinvestovanie. Poklesy na finančných trhoch sú bežné, je potrebné sa na ne pozerať aj ako na príležitosti k nákupu. Je to podobné ako výpredaje v obchodoch, príležitosť kúpiť aj kvalitnú vec len za nižšiu cenu. Najlepšou stratégiou na rozkolísané finančné trhy ostáva pravidelná investícia, prípadne rozloženie jednorazovej investície na viac častí. Pravidelné investovanie:

 • je vďaka nižšej minimálnej investícii dostupné pre každého,
 • zníži pravdepodobnosť, že celú sumu klient investuje v momente, keď sú ceny nadhodnotené,
 • na druhej strane ponúka príležitosť na dokúpenie za nižšie ceny – a to aj formou mimoriadnej investície,
 • jednoduché cez aplikáciu ČSOB SmartBanking na pár klikov.

Predtým, ako začnete investovať, položte si niekoľko otázok - aký výnos chcete dosiahnuť, čoho sa obávate, čo plánujete a aké máte ciele. Investovaním možno napĺňať strednodobé ciele (napr. o pár rokov chcem nové auto, rekonštrukciu bytu) alebo aj dlhodobé ciele (napr. chcem zabezpečiť mojim deťom finančné prostriedky na kvalitné vzdelanie alebo si chcem začať odkladať peniaze na dôchodok). Doba investovania je na vás a vašich cieľoch – platí však všeobecné pravidlo, čím skôr začnete pravidelne investovať, tým dlhšie budú vaše peniaze pracovať pre vás. Ideálne je začať hneď aj s menšou sumou a keď vám možnosti dovolia, sumu si postupne zvyšovať.

V mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking máte svoje investície dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí sa prihlásiť a získate prehľad o svojom aktuálnom portfóliu alebo uskutočnených transakciách.

Okrem toho budete pravidelne dostávať výpisy – o jednotlivých nákupoch a predajoch a štvrťročne aj prehľad o stave vášho portfólia. Výpisy budete mať k dispozícii v elektronickej podobe v Moja ČSOB. V prípade potreby môžete požiadať aj o ich posielanie poštou.

Informácie o svojej investícii môžete získať aj v ktorejkoľvek pobočke ČSOB. Aktuálne informácie o Fondoch ČSOB/KBC nájdete na www.csobinvesticie.sk.

Pred zriadením Pravidelného investovania do Fondov, aplikácia ČSOB SmartBanking automaticky skontroluje, či sú splnené všetky potrebné náležitosti – či máte podpísaný Akceptačný dotazník, Zmluvu na diaľku a Rámcovú zmluvu o investovaní. Ak je odpoveďou áno, príslušný krok bude v procese v SmartBankingu vynechaný. Ak nie, SmartBanking vás rýchlo a jednoducho prevedie potrebnými krokmi.

Akceptačný dotazník nesúvisí priamo s investovaním. Zobrazí sa vám len, ak ste ho ešte nikdy v ČSOB nevypĺňali. Ak už ho raz vyplníte, platí pre všetky produkty a služby. Prostredníctvom Akceptačného dotazníku zisťuje banka informácie v rámci svojich zákonných povinností a s cieľom čo najlepšie klientov poznať.

Aký je Váš súčasný pracovný stav?

Aká je/bola oblasť Vašej práce?

Aký je pôvod Vášho majetku a finančných prostriedkov?

Na aké účely budete využívať bankové produkty?

Realizujete alebo budete realizovať na Vašom bežnom alebo sporiacom účte vklady a výbery v hodnote viac ako 15 000 € na transakciu?

Posielate/prijímate alebo plánujete posielať/prijímať na Vašom bežnom alebo sporiacom účte bezhotovostné transakcie mimo krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska?

Pred zriadením Pravidelného investovania do Fondov, aplikácia ČSOB SmartBanking automaticky skontroluje, či sú splnené všetky potrebné náležitosti – či máte podpísaný Akceptačný dotazník, Zmluvu na diaľku a Rámcovú zmluvu o investovaní. Ak je odpoveďou áno, príslušný krok bude v procese v SmartBankingu vynechaný. Ak nie, SmartBanking vás rýchlo a jednoducho prevedie potrebnými krokmi.

Zmluvu na diaľku je potrebné mať uzatvorenú pre nákupom prvého online produktu. Ide o zmluvu, ktorá vám umožňuje uzatvárať zmluvy na nové produkty a služby aj bez návštevy pobočky.

Rámcová zmluva o investovaní umožňuje investovanie do podielových fondov a iných cenných papierov. Jej súčasťou sú prílohy: Obchodné podmienky pre investičné poradenstvo a cenné papiere, Všeobecné obchodné podmienky, Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere a iné zmluvné dokumenty vyžadované právnymi predpismi.

ČSOB vám na základe tejto zmluvy bude poskytovať investičné služby a zriadi investičné konto na evidenciu vašich podielových listov a iných cenných papierov. Rámcová zmluva o investovaní vás nezaväzuje k investíciám. S jej uzatvorením nie sú spojené žiadne poplatky či náklady. Uzatvára sa na dobu neurčitú a môžete ju kedykoľvek vypovedať.


Najnovšie články

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.