Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Exportné financovanie

Exportné financovanie

 • kompletné zastrešenie exportného kontraktu

 • možnosť viaczdrojového financovania v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami

 • O produkte

Výhody

 • kompletná správa exportného obchodu:
  • posudok projektu,
  • návrh financovania,
  • príprava a uzavretie zmlúv.
 • prispôsobenie financovania špecifikám projektu,
 • podpora širokého spektra exportných obchodov.

 

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777