Ako funguje bezúročné obdobie pre kreditné karty

S kreditnou kartou od ČSOB získate najdlhšie bezúročné obdobie na Slovensku, až 55 dní. Zistite, kedy môžete mať vašu kreditnú kartu bez úroku.

prečítané do 5 minút

14.12.2022

Všetky platby z jedného mesiaca, bez ohľadu na deň platby, je potrebné vyplatiť do 25. dňa ďalšieho mesiaca.

S prvým dňom nasledujúceho mesiaca zároveň začína nové zúčtovacie obdobie, ktoré bude splatné opäť ďalší mesiac. Môžete naďalej nakupovať a platby nebudú zahrnuté v aktuálnej úhrade plnej splátky 150 EUR, ale v úhrade k ďalšiemu zúčtovaciemu obdobiu.

55-dňové bezúročné obdobie je obdobie od prvého dňa v mesiaci až po 25. deň nasledujúceho mesiaca, ktorý sa považuje za posledný deň na úhradu. Aj keď realizujete nákup, napríklad uprostred mesiaca, termín splatnosti je stále do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, čím sa bezúročné obdobie automaticky skráti.

V prípade, ak ste nevyplatili celú dlžnú sumu do 25 dňa ďalšieho mesiaca, stratili ste nárok na bezúročné obdobie a banka nasledujúci 26. deň zúčtuje úroky. V 25. deň je potrebné zaplatiť aspoň povinnú splátku 5 % z dlžnej sumy, minimálne 15 EUR, inak sa vám k dlžnej sume priráta aj úrok z omeškania.