Ako investovať: Budovať portfólio je ako stavať dom

 

Stará ľudová múdrosť hovorí, že nemáme klásť všetky vajíčka do jedného košíka. Vo svete financií to znamená nespoliehať sa len na jeden finančný produkt. Potrebujeme ich skombinovať viac a čo najlepšie. Inak povedané vytvoriť si portfólio, ktoré bude dobre rozložené a pripravené zvládnuť rôzne situácie, ktoré môžu na finančných trhoch nastať a najmä ktoré vám umožní dosiahnuť stanovené investičné ciele a zrealizovať vaše plány, túžby a sny.

K budovaniu portfólia by ste mali pristupovať ako k stavbe domu.

ZÁKLAD – Pevné základy sú dôležité nielen pri stavbe a nielen pri stavbe ich budujeme ako prvé v poradí. V portfóliu slúžia ako rezerva a starajú sa o to, aby ste boli finančne pripravení na nečakané udalosti v podobe dodatočných výdavkov (napr. náhrada za pokazený domáci spotrebič, stratený mobil) alebo dočasného výpadku príjmov (napr. z dôvodu práceneschopnosti). Tieto prostriedky by mali byť rýchlo dostupné bez zbytočných dodatočných nákladov a uložené v nástrojoch, ktorých hodnota kolíše len minimálne. Ich výška by mala pokrývať minimálne 3-mesačný príjem, respektíve minimálne 6-mesačné výdavky vašej domácnosti.

JADRO – možno prirovnať k hrubej stavbe, ktorá dlhodobo určuje celkový charakter a úroveň bývania. Jeho úlohou je pripraviť vás na očakávané udalosti v budúcnosti (napr. financovanie štúdia pre deti, predčasné splatenie úveru, rekonštrukcia bytu/domu, zabezpečenie na dôchodok). Preto ho tvoria investície strednodobého až dlhodobého charakteru, ktoré majú byť vždy v súlade s vaším investičným profilom a dĺžkou investičného horizontu. Jadro portfólia má byť tiež široko diverzifikované, teda rozložené, a to nielen medzi rôzne triedy aktív, ale aj medzi rôzne regióny, sektory či investičné techniky. Vďaka tomu dobre zvládne rôzne situácie na finančných trhoch.

DOPLNOK – možno prirovnať k ozdobným či špecifickým prvkom. Dom plní účel aj bez nich, ale s nimi ste to jednoducho vy, s nimi je to váš domov. Rovnako doplnok slúži na oživenie portfólia, na vyjadrenie osobných preferencií pre určité odvetvia či regióny, ako priestor na využitie aktuálnych príležitostí, ktoré v danom čase prostredie na finančných trhoch poskytuje. Tvoria ho stredno- až dlhodobé investície, ktorých účelom je dosiahnutie dodatočného výnosu. Doplnok vám môže pomôcť, aby naplnenie vašich potrieb, túžob a snov bolo o čosi farebnejšie, veľkolepejšie.

Príklad: Ak je vaším cieľom kúpa nového auta o 5 rokov, prostriedky na to by vám malo poskytnúť jadro vášho portfólia. Vďaka úspešným doplnkovým investíciám si však budete môcť dopriať lepšiu značku, vyšší model či luxusnejšiu výbavu.

Aj pri budovaní portfólia platí podobne ako pri stavbe domu, že sa do toho môžete pustiť svojpomocne alebo môžete vo väčšej či menšej miere využiť služby odborníkov. Najmä ak nemáte skúsenosti, pomôžu vám vyvarovať sa začiatočníckych chýb. No a keď skúseností máte dosť, aj vtedy sa hodí mať druhý hlas, ktorý má dostatočný odstup, nie je emocionálne osobne zainteresovaný, najmä v čase keď na finančné trhy zavítajú turbulencie. Ale o tom zasa niekedy nabudúce.

Vysvetlime si:

Investičný profil by mal odzrkadľovať váš postoj a očakávania, teda aký výnos očakávate a aké kolísanie hodnoty ste ochotný podstúpiť. Inak povedané aký ste typ investora (konzervatívny, vyvážený, rastový či dynamický). Záväzne sa investičný profil určuje na základe vyplnenia investičného dotazníka. Keď chcete zistiť predbežne, aký ste typ investora už teraz, otestujte sa.

Investičný horizont - z pohľadu investora ide o dĺžku času, ktorú má investor k dispozícii, aby investícia mohla splniť účel a priniesť mu ním očakávaný výsledok. Svoj investičný horizont môžete zistiť jednoducho tak, že si budete klásť otázky ako napríklad kedy bude moje dieťa potrebovať prostriedky na vzdelanie, koľko rokov mi zostáva do dôchodku, o koľko rokov chcem urobiť predčasnú splátku hypotéky a pod.