Ako investovať v čase recesie

 

Pandémia koronavírusu sa podpísala nielen pod výpredaj na akciových trhoch, ale spôsobí aj recesiu v hlavných svetových ekonomikách. Vládne opatrenia na ochranu pred šírením vírusu spôsobujú výrazné spomalenie ekonomickej aktivity. Podľa Medzinárodného menového fondu by mala globálna ekonomika v roku 2020 poklesnúť o 3 %. Eurozóna by mala stratiť 7,5 % a americká ekonomika si zaknihuje pokles o 5,9 %. Odhady jednotlivých inštitúcií sa líšia, čo však nie je prekvapujúce. Odhadnúť škody, ktoré pandémia spôsobí jednotlivým ekonomikám, nie je ľahké. Väčšina analytikov sa však zhoduje v tom, že ekonomický prepad a nárast nezamestnanosti bude horší než počas finančnej krízy v roku 2008. Zároveň však treba mať na pamäti fakt, že po skončení vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, bude nasledovať oživenie. Akú môže mať podobu? Aj v tomto sa očakávania líšia. Populárne je dávať mu podobu písmen.

Písmenkové scenáre

Pandémia koronavírusu sa podpísala nielen pod výpredaj na akciových trhoch, ale spôsobí aj recesiu v hlavných svetových ekonomikách. Vládne opatrenia na ochranu pred šírením vírusu spôsobujú výrazné spomalenie ekonomickej aktivity. Podľa Medzinárodného menového fondu by mala globálna ekonomika v roku 2020 poklesnúť o 3 %. Eurozóna by mala stratiť 7,5 % a americká ekonomika si zaknihuje pokles o 5,9 %. Odhady jednotlivých inštitúcií sa líšia, čo však nie je prekvapujúce. Odhadnúť škody, ktoré pandémia spôsobí jednotlivým ekonomikám, nie je ľahké. Väčšina analytikov sa však zhoduje v tom, že ekonomický prepad a nárast nezamestnanosti bude horší než počas finančnej krízy v roku 2008. Zároveň však treba mať na pamäti fakt, že po skončení vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, bude nasledovať oživenie. Akú môže mať podobu? Aj v tomto sa očakávania líšia. Populárne je dávať mu podobu písmen.

V oživenie – je ten najoptimistickejší scenár. Po prudkom prepade by nasledovalo prudké oživenie a to už v treťom a štvrtom štvrťroku 2020, keď príde k obnoveniu výroby.

U oživenie – ekonomika bude v recesii dlhší čas – viac štvrťrokov, a následne príde k postupnému oživeniu.

W oživenie – ekonomika spadne do recesie, zotaví sa s krátkym obdobím rastu a potom opäť upadne do recesie a následne opäť začne rásť. K takémuto scenáru by prišlo v prípade, že po uvoľnení reštriktívnych opatrení a ekonomickom sa nadýchnutí, by opäť narástol počet prípadov koronavírusu a reštriktívne opatrenia by museli byť znovu zavedené.

L oživenie – najhorší scenár. Ekonomika poklesne a zostane v recesii, resp. nízkom raste dlhší čas, niekedy aj viacero rokov.

Vieme, že ekonomiky spadnú do recesie. Aký to bude mať vplyv na akciové trhy? Nemusí to vždy znamenať katastrofu. História nám ukazuje, že existujú obdobia, keď ekonomický prepad prináša výrazné straty akcií. Ale zároveň nájdeme aj také momenty, keď je recesia sprevádzaná len miernym poklesom akcií. Indikátorom môže byť americký trh – pri ktorom máme najdlhšiu históriu.

Nasledujúci graf zobrazuje poklesy akciového indexu S&P 500 počas recesií v USA. Tento index sleduje vývoj cien akcií 500 najväčších spoločností kótovaných na amerických burzách, je často považovaný za index najlepšie reprezentujúci americký akciový trh.

zdroj: NBER, Bloomberg

Stále však platí to, že akciové trhy dokážu straty skôr či neskôr vymazať. Posledný veľký prepad, ktorý azda máme všetci v pamäti, bol počas finančnej krízy v roku 2008. Ekonomika spadla do recesie, aj straty amerického indexu S&P 500 presiahli 50 %. A hoci by sa zdalo, že recesie nie sú pre investorov dobré, pre tých, ktorí majú dlhodobý investičný horizont, sú dobrou príležitosťou. Pamätám si, ako sa niektorí ľudia v tomto období báli investovať, ale tí, ktorí sa odvážili, boli v nasledujúcich rokoch odmenení atraktívnymi ziskami.

Ako investujeme v čase recesie my?

Ako na príchod recesie reaguje naša investičná stratégia? Stále platí, že akcie v portfóliách našich fondov držíme mierne pod neutrálnou úrovňou. Aktuálne dávame prednosť skôr defenzívnym sektorom – teda takým, ktoré nie sú citlivé na spomalenie ekonomického rastu. Aj počas recesie totiž dokážu mnohé spoločnosti vytvárať zisk. Ide o firmy, ktorých produkty alebo služby ľudia používajú každý deň. A ktoré to sú?

Sektor potravín a nápojov patrí medzi defenzívne odvetvia spotrebného tovaru, ktorý ľudia nie sú schopní alebo ochotní vyradiť zo svojich rozpočtov bez ohľadu na svoju finančnú situáciu. Po týchto produktoch bude vždy dopyt, bez ohľadu na to, či sa ekonomike darí lepšie alebo horšie. Ľudia majú často tendenciu tento tovar kupovať na relatívne konštantnej úrovni bez ohľadu na cenu. Aj počas krízy a neistoty zostáva ziskovosť spoločností zo sektoru potravín a nápojov robustná, pretože ťaží z každodennej spotreby a nutnosti.

Zdravotníctvo – je ďalším sektorom, ktorý sa dokáže vyrovnať aj s nepriaznivou ekonomickou situáciou. Lieky sú nutnosťou a ich spotreba je relatívne konštantná. Okrem toho si myslíme, že po odznení krízy budú mnohé štáty prehodnocovať svoje zdravotnícke systémy a pripravovať sa na lepšie zvládnutie podobných situácií. To by malo znamenať zvýšené výdavky na zdravotníctvo.

Komunikačné služby – sú sektorom, ktorý je zameraný tak na tradičné spôsoby komunikácie, ako aj na nové médiá. Pozitívny pohľad máme najmä na sektor médií a zábavného priemyslu. Internetové spoločnosti hľadajú príležitosti dané zmenou našich spotrebných návykov a celkového životného štýlu. Opäť je to sektor, ktorý dokáže profitovať zo súčasnej situácie. Rýchlo rastie kvôli online zábave, hrám a sociálnym sieťam.

Technológie zostávajú našou stálicou a zároveň sme presvedčení, že súčasná situácia ešte urýchli technologickú premenu mnohých firiem a domácností. Veľa firiem urýchľuje prechod na digitalizáciu, spotrebitelia čoraz viac využívajú on-line služby a veľká časť z nich aj pri týchto moderných službách zostane. Sektor by tak mal vyjsť z krízy ešte silnejší, než do nej vstupoval.

Zachovajte si dlhodobú perspektívu

Recesia určite nie je príjemná vec, ale investori, ktorí sú dobre pripravení a majú na zreteli dlhodobý investičný horizont, ju dokážu komfortne prežiť. Pri investovaní treba pamätať na to, že trhy majú tendenciu ekonomický vývoj predchádzať a nie naopak. Veľa je už v akciách započítané. Zlatým pravidlom investovania stále zostáva dobrá diverzifikácia – teda rozloženie investície a to nielen medzi rôzne regióny, sektory či spoločnosti, ale aj v čase – ktorá pomôže investorom vyhnúť sa nástrahám časovania trhu a zároveň ich pripraví na zvýšenú kolísavosť, ktorá býva s recesiami spojená.