E-mail

 
 

V čom sa zásadne odlišuje stará, klasická papierová forma komunikácie) a novodobá, elektronická forma komunikácie? V otázke bezpečnosti.

Na papieri sa nešírili tzv. spamy (nevyžiadané reklamy), malware (vírusy, infekcie zakódované v správe), nedostali ste v obálke okrem očakávaného listu aj 4 nechcené prílohy, resp. vám nikto neposielal 5 listov denne s rôznymi reklamami, zaručenými zľavami alebo bezpečnostnými notifikáciami.

To všetko sa ale môže stať pri používaní e-mailov. Okolo 70% zo všetkých denne odoslaných e-mailov vo svete obsahuje nejakú formu nevyžiadanej alebo škodlivej správy. Je to skutočne hrozivé číslo. Poďme si preto pozrieť, ako svoju e-mailovú schránku a komunikáciu zabezpečiť

Pri výbere poskytovateľa e-mailovej schránky platí viac-menej osobná preferencia. Nie je žiadnym spôsobom zakázané vybrať si menej známeho poskytovateľa služieb, prípadne nejaký startup, no pri nich môže existovať mierne vyššia hrozba toho, že nedokážu flexibilne a rýchlo reagovať na prípadné útoky (napadnutie serverov), prípadne včas vytvárať a implementovať tzv. záplaty (odstránenie identifikovanej chyby – diery – v systéme).

Na vytvorenie e-mailovej schránky potrebujete minimálne dva údaje – prihlasovacie meno a heslo. E-mail môžete využívať na rôzne formy komunikácie, preto nie je chybou nastaviť si aj vtipné prihlasovacie meno (hviezdicka@mail.xx, kral_diskotek@mail.xx ), no v prípade, ak sa chcete napr. uchádzať o prácu, je lepšie použiť kombináciu mena a priezviska. Voľbu hesla nepodceňujte. Heslo musí byť dostatočne dlhé a bezpečné. Odporúča sa preto používať kombináciu písmen, číslic, špeciálnych znakov – napr. B4LaDa/PR3/dv0ch (balada/pre/dvoch). Heslo si zapamätajte, nedržte ho na papierikoch, nalepené na monitore a podobne. V prípade, ak používate viac hesiel, zadovážte si softvér na spravovanie hesiel a tak si budete musieť pamätať iba jedno tzv. master-heslo (master-password).

Pri odosielaní e-mailov treba dbať na niekoľko zásad.

  • V prvom rade treba myslieť na to, že e-mail cestuje vo virtuálnom svete a preto, ak posielate súbory (fotky, dokumenty) hoc aj dôverného charakteru, zabezpečte ich pred odoslaním (napr. vytvorením heslom chráneného archívu .zip alebo .rar).
  • Heslo zdieľajte s prijímateľom samozrejme inou cestou, prípadne separátnym e-mailom. Ak ste zamestnanec, Vaša firma by mala mať implementovanú politiku ochrany dát a pravidlá komunikácie, dodržiavajte ich preto dôsledne.
  • Pred odoslaním e-mailu skontrolujte, či máte správneho adresáta, v prípade, ak je tých adresátov viac, tak si overte ich relevantnosť.

Pri čítaní prijatých e-mailov rovnako dbajte na niekoľko zásad.

  • Ak prijatý e-mail obsahuje exekutívne (spustiteľné) súbory (prípona .exe), zvážte či je to relevantné. Vo väčšine prípadov spustenie takéhoto súboru vyvolá inštaláciu malware-u (vírusu) na vaše zariadenie;
  • Obdržali ste e-mail (napr. od banky, poisťovne), ktorý od vás žiada kliknutie na odkaz a zadanie identifikačných, prípadne platobných údajov? Neotvárajte ho, neklikajte. E-mail vymažte, prípadne presuňte do Nevyžiadanej pošty (SPAM). Informujte aj Vašu banku (alebo relevantnú inštitúciu), že ste obdržali podozrivý e-mail;
  • Prišiel Vám e-mail, ktorý vykazuje podozrivé znaky, ako je napr. lámaná slovenčina, urgenciu, žiadosť o financie, neuveriteľné ponuky pôžičiek, prípadne možnosť získať dedičstvo po vzdialenom príbuznom z druhého konca zemegule? Neklikajte naň – s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o podvod;
  • Prišiel Vám e-mail, ktorý obsahuje podozrivú prílohu – napr. očakávate lístok na vlak vo forme pdf, no príde Vám archívny súbor (.rar, .zip a pod.)? Zamyslite sa, či s vami predmetný odosielateľ takouto formou komunikuje. Ak nie, radšej e-mail vymažte a informujte sa telefonicky, resp. iným kanálom o relevantnosti správy a jej príloh.

Je dobré, ak zariadenie, ktoré používate pri komunikácii formou e-mailu, máte chránené antivírusovým softvérom. Neposkytnú Vám síce 100% bezpečnosť, no je veľká pravdepodobnosť, že práve tento softvér Vás včas upozorní na prijatie podozrivej správy, resp. Vám v ideálnom prípade aj zamedzí v otvorení takého e-mailu, jeho príloh a podobne.