Chystáte rekonštrukciu? Myslite pri tom aj na možné riziká.

V uplynulých mesiacoch sme v domácnostiach trávili viac času, než zvyčajne. Množstvo času stráveného doma, prinútilo mnohých z nás, zamýšľať sa nad zveľadením domácnosti a odstránením nedostatkov, ktoré sme predtým prehliadali. Práve tu vzniká priestor na realizáciu rekonštrukcie nielen bytu či domu, ale aj exteriérov a záhrad. Pri rekonštrukcii je však dôležité nezabúdať aj na kvalitné poistenie domácnosti.

prečítané do 5 minút

02.08.2021

Rekonštrukciou zvýšite komfort i hodnotu bytu

Najmä pri starších domácnostiach nie sú raritou rôzne statické chyby, zle fungujúce elektrické rozvody či iné nedostatky, ktoré vplývajú na úroveň komfortu bývania. S upadajúcim komfortom však priamo úmerne klesá aj hodnota nehnuteľnosti. Riešením je práve rekonštrukcia, vďaka ktorej môže cena vášho bývania opäť výrazne narásť. Pri rozsiahlejších zásahoch je vhodné rátať s približne 20 % rezervou z celkového rozpočtu vyhradeného na stavebné činnosti. Preto, či už sa chystáte na čiastočnú alebo kompletnú rekonštrukciu bytu či domu, v ČSOB vám radi pomôžeme s financovaním pomocou výhodného spotrebného úveru.

Kvalitné poistenie bývania je základ

A malo by byť nevyhnutnou súčasťou každej domácnosti, odhliadnuc od toho, či je byt v pôvodnom stave alebo po kompletnej rekonštrukcii. Ak však domácnosť prejde rekonštrukciou, jeho hodnota narastie a z tohto dôvodu je odporúčané zvýšiť aj poistnú sumu, na ktorú máte váš domov poistený. Zvýšite tým limit poistného plnenia a v prípade, že by nastala škodová udalosť, vyhnete sa zbytočnému plateniu z vlastnej peňaženky. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti kryje váš domov už počas stavebných prác, pri ktorých môže dôjsť k neúmyselným škodám na vašom alebo cudzom majetku.

Na výber máte z troch balíkov poistnej ochrany. Súčasťou každého z nich sú základné asistenčné služby, akými sú napríklad práca zámočníka či pracovníka havarijnej služby. Balík Klasik poskytuje krytie v prípade:

  • Živelnej udalosti (požiar, víchrica, záplava a pod.)
  • krádeže,
  • rozbití skla,
  • úniku vody z vodovodného zariadenia.

Balík Štandard kryje navyše:

  • Vandalizmus,
  • poškodenie, resp. Skrat elektromotorov.

A s najvýhodnejším balíkom Extra máte rozšírené asistenčné služby a k spomenutým krytiam, navyše krytie:

  • Úhrady nákladov za škody spôsobené únikom vody,
  • škody spôsobené stavebnou činnosťou inej osoby a škody na vonkajšej fasáde spôsobené zverou,
  • vyplatenie sumy 300 € bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 €,
  • vyššie limity plnenia a poistné plnenie bez spoluúčasti.

Mnohí v tomto období taktiež zveľaďujú svoje rekreačné sídla, ktoré v rámci jarných aktivít pripravujú na letnú sezónu. Pri podobných aktivitách je, prirodzene, zvýšená úrazovosť – častou príčinou je napríklad pád z rebríku, a preto je tiež vhodné zvážiť poistenie úrazu, ktoré vás chráni pred ich následkami na pár dní alebo dlhodobo.

Zaujíma vás, ako výhodne si môžete poistenie nehnuteľnosti a domácnosti zaobstarať? Kontaktuje svojho finančného sprostredkovateľa, poradcu v pobočke alebo si v našej online kalkulačke jednoducho vyrátajte výslednú cenu poistenia, v závislosti od zvoleného balíku, ktorý preferujete najviac. Chráňte svoj majetok zodpovedne s kvalitným komplexným poistením od ČSOB.