DILEMA č. 2: Ako sa dá investovať?

 

Ako sa dá investovať?

V predchádzajúcej časti sme si povedali o tom, prečo je vôbec dôležité investovať. Hlavným dôvodom je zachovanie a budovanie kúpnej sily. Ak chcete, aby vaše peniaze rástli rýchlejšie, než je to možné na tradičných sporiacich produktoch, investovanie je správna možnosť. V ďalšej časti nášho investičného seriálu sa budeme venovať tomu, akým spôsobom môžeme investovať a ako optimálne namiešať aktíva.

Ak hovoríme o investovaní, prvé na čo ľudia myslia, sú akcie a dlhopisy. Existujú však aj iné možnosti. Môžete investovať prostredníctvom fondov, investičného životného poistenia, opcií či futures. Takisto sa dá investovať do umenia alebo nehnuteľností. Akonáhle vložíte svoje peniaze do niečoho, o čom si myslíte, že bude mať v budúcnosti väčšiu hodnotu, tak investujete. Poďme si jednotlivé typy aktív predstaviť trochu podrobnejšie.

Čo sú dlhopisy?

Dlhopis je cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok emitenta (teda toho, kto dlhopis vydal), že splatí nominálnu hodnotu dlhopisu a takisto bude vyplácať pravidelný úrok, tzv. kupón. Preložené do jednoduchej reči – v podstate ide o úver – keď ten, kto si dlhopis kúpi, požičiava peniaze tomu, kto dlhopis vydal. Ten mu priebežne vypláca úroky a k dátumu splatnosti (ktorý je presne stanovený), mu splatí istinu. Tento výnos môže byť vyplácaný raz alebo viackrát ročne. Väčšina dlhopisov má splatnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých mesiacov až niekoľkých desaťročí.

Čo sú akcie?

Akcia je cenný papier, ktorý dáva majiteľovi – akcionárovi – právo na podiel na podnikaní akciovej spoločnosti, najmä na podiel na jej zisku – tzv. dividendu. Ceny akcií podliehajú veľkým výkyvom a ide teda o veľmi rizikovú investíciu, a to najmä v krátkodobom horizonte. Preto sú akciové investície vhodné hlavne pred dlhodobých investorov.

Čo sú fondy?

Pokiaľ nemáte veľa informácií o tom, ako funguje akciový trh alebo si chcete rozložiť svoje riziko, môžete investovať do fondov. Tie predstavujú kombináciu akcií, dlhopisov a iných druhov investícií. Fondy pracujú na princípe „veľa malých investorov sa rovná jednému veľkému investorovi“. Fond vyzbiera peniaze od individuálnych investorov a investuje ich v súlade s investičnou stratégiou fondu. Fondy poskytujú možnosť mať dobre diverzifikované portfólio, ktoré sa skladá z rôznych aktív a to aj v prípade, že na investovanie máte k dispozícii iba menší objem peňazí.

Bez ohľadu na to, aký ste typ investora a aký je váš investičný profil, je vhodné mať o investovaní určité základné vedomosti. Základným pravidlom je nedávať všetky vajíčka do jedného košíka. To znamená rozložiť svoje peniaze medzi rôzne investície – produkty. Môžete to urobiť rôznymi spôsobmi:

  • Diverzifikácia podľa triedy aktív: riziko môžete rozložiť tým, že investujete do kombinácie dlhopisov, akcií alebo fondov. Hotovosť a nehnuteľnosti sú takisto možnosťou.
  • Diverzifikácia podľa krajín alebo regiónov: investovanie do viacerých regiónov vás urobí menej závislými na vývoji v jednom špecifickom regióne.
  • Diverzifikácia podľa sektorov: ak si nevyberiete iba technologické alebo energetické spoločnosti, bude vám hroziť menšie riziko, keď sa týmto sektorom nebude dariť. Môžete investovať do viacerých sektorov, ako sú energetika, financie, priemysel, zdravotníctvo či farmácie.

Aký je najlepší spôsob rozloženia rizika?

Prvý krok je jednoznačne rozloženie peňazí medzi rôzne investičné nástroje. Svoju diverzifikáciu zlepšíte následne tým, keď rozdelíte svoje akcie či dlhopisy do rôznych regiónov, sektorov a spoločností. To vám umožní vyhnúť sa značným stratám, ak príde k náhlemu zhoršeniu vývoja v určitej krajine či odvetví. Ak však investujte iba skromné množstvo peňazí, rýchlo to môže viesť k fragmentácii a zvýšeniu nákladov, ktoré musíte banke či obchodníkovi s cennými papiermi zaplatiť. Riešením je investovať do fondu. Ak sa jednej investícii v portfóliu nedarí, často je to kompenzované inou investíciou, ktorá žne úspechy.

V ideálnom prípade by ste do jednej spoločnosti nikdy nemali investovať viac ako 5 % svojich prostriedkov. Dokonca aj pri investovaní 10 000 € môže byť stále ťažké dosiahnuť účinnú diverzifikáciu, pretože transakčné náklady na objednávky za niekoľko sto eur sú príliš vysoké. Môžete sa tomu vyhnúť tým, že sa rozhodnete pre investovanie prostredníctvom fondov.

Ako funguje diverzifikácia prostredníctvom fondov?

Na investovanie do fondu nepotrebujete veľa peňazí. Fond zbiera peniaze od individuálnych investorov a následne ich investuje v súlade s konkrétnym investičným cieľom. To vám umožní zostaviť dobre diverzifikované portfólio za relatívne malú sumu peňazí.

Ďalšou výhodou investovania do fondov je, že môžete investovať pravidelne, tzv. pravidelné investovanie – investičný program, ktorý môže fungovať automaticky bez ďalších potrebných zásahov z vašej strany. Investujete pevne stanovenú sumu v určitých intervaloch, najlepšie mesačných. Výhodou tohto spôsobu je, že nemusíte sledovať ceny na akciových trhoch alebo sa rozhodovať, kedy je ten správny okamih kupovať alebo predávať.

Pri rozhodovaní kedy kúpiť alebo predať sa vám môžu postaviť do cesty emócie: keď sú akciové trhy vysoko, chamtivosť vedie ľudí k ďalším nákupom akcií, zatiaľ čo keď sú dolu, strach ľudom nedovolí investovať, pretože očakávajú ďalší pokles. Keď investujete prostredníctvom investičného programu, vyhnete sa emocionálnym výkyvom.

Vyberte si investičný cieľ

Existuje veľa dôvodov na investovanie a nespočetné množstvo produktov na investovanie. Je dôležité, aby investícia – produkt, ktorý si vyberiete, bola dobrou voľbou pre váš investičný cieľ a vašu osobnosť – vaše investičné ja.