Finančné trhy pod vplyvom konfliktu na Ukrajine

 

Dátum aktualizácie: 9.3.2022

Eskalácia vojenského konfliktu na Ukrajine znepokojuje investorov a spôsobuje na trhoch zvýšenú kolísavosť. Geopolitické riziká predstavujú jeden z najväčších zdrojov neistoty a majú veľký potenciál hýbať trhmi zo dňa na deň podľa toho, aké správy práve prinášajú médiá.

Ako na tento vývoj reaguje naša investičná stratégia a ako na aktuálnu situáciu reagovať ako investor?

Svetové akcie a naša investičná stratégia

 • Hlavný vplyv rusko-ukrajinského konfliktu na svetovú ekonomiku je silne pro-inflačný. Na vyhliadky firiem na vyspelých trhoch nemá dianie na Ukrajine priamy dopad, nepriamy dopad však môže mať prostredníctvom vyššej inflácie a zhoršenej nálady investorov. Váhu akcií v portfóliách našich zmiešaných fondov sme znížili mierne pod neutrálnu úroveň.
 • Ruská invázia na Ukrajinu ovplyvňuje aj našu akciovú stratégiu. Je zrejmé, že najväčší dopad bude mať na eurozónu. Najmä ak by sa naplnil nepriaznivý scenár, v ktorom by prišlo k prerušeniu dodávok energií z Ruska. Preto sme znížili váhu európskych akcií pod neutrálnu úroveň.
 • Regionálne sa zameriavame na vyspelé trhy, ktoré sú od epicentra vzdialené a menej hospodársky prepojené s regiónom východnej Európy. Preferujeme USA a región Pacifik -Japonsko. Z rastúcich trhov dávame prednosť rozvíjajúcej sa Ázii. Spomalenie rastu v Číne už dosiahlo svoje dno a čínska centrálna banka prisľúbila väčšiu podporu ekonomike. Nárast cien energií spôsobil, že máme vo fondoch vyššie zastúpenie energetického sektora. Existuje šanca, že ceny ropy a zemného plynu zostanú vysoké kvôli silnému dopytu, slabšej ponuke a vojne na Ukrajine. Opatrnejší sme na finančný sektor v Európe. Po prvé, viaceré finančné inštitúcie majú priame alebo nepriame pozície v Rusku alebo v iných krajinách, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Navyše, prípadný hospodársky pokles by nebol dobrou správou pre cyklický sektor, akým sú banky.
 • Na akcie máme aktuálne mierne negatívny výhľad, stále ich však v dlhodobom horizonte považujeme za atraktívnu triedu aktív, ktorá ponúka trpezlivým a disciplinovaným investorom najlepší potenciál výnosu.

Ako na situáciu reagovať?

 • Každý politický konflikt väčších krajín prináša na trhy nervozitu a zvýšenú kolísavosť.
 • To nie je prekvapením – pretože nikto nevie v súčasnosti predpovedať, ako sa situácia bude naďalej vyvíjať.
 • Preto zopakujeme to, čo považujeme za najlepší recept – zachovať si chladnú hlavu, nepodľahnúť panike a negatívnym emóciám.
 • Pre dlhodobých investorov sa nič nemení - história nás už veľakrát poučila, že akcie ponúkajú trpezlivým a disciplinovaným investorom najlepší výnosový potenciál v porovnaní s ostatnými triedami aktív.
 • Najlepšou odpoveďou na zvýšenú kolísavosť sú pravidelné investície alebo rozkladenie veľkých jednorazových nákupov na viac častí.
 • V našich fondoch robíme tzv. aktívnu správu. To znamená, že tím analytikov a portfólio manažérov situáciu na trhoch starostlivo sleduje a vyhodnocuje a prípadné zmeny v portfóliách fondov robí za vás, našich klientov.
 • Do našich fondov starostlivo vyberáme akcie a kvalitné dlhopisy. V prípade dlhopisovej zložky investujeme najmä do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov, ktoré prinášajú relatívne bezpečný výnos a tlmia prípadný pokles akciovej zložky portfólia.
 • Aj keď nezabránime dočasným trhovým poklesom, investujeme do regiónov a sektorov, ktoré dlhodobo prinášajú príležitosti.

Investičné pravidlá

 • Na záver si pripomeňme hlavné investičné pravidlá.
 • Zostať zainvestovaný aj napriek zvýšenej kolísavosti a dodržať svoj investičný horizont a dlhodobú investičnú stratégiu.
 • Investovať pravidelne a využívať zľavy, ktoré trhy občas ponúkajú – to funguje lepšie, než akákoľvek špekulácia.
 • Neodporúčame časovať trh a vypredávať svoje investície.