Investičné pohľady: video komentár k dianiu na finančných trhoch - január 2023

 

Investičné pohľady: Predpoveď na rok 2023

Začiatok vojny na Ukrajine, zvyšovanie cien energií a nárast inflácie hýbali rokom 2022 a rozkolísali aj finančné trhy. Dôsledkom týchto globálnych udalostí akcie aj dlhopisy na konci roka stratili. Čo sa oplatí sledovať v roku 2023 a čo bude najviac vplývať na vývoj finančných trhov? Získajte prehľad s novoročným vydaním komentára Investičné pohľady.

Minulý rok bol pre investorov náročný vo všetkých smeroch. Nielenže zažili výrazne rozkolísané finančné trhy, navyše akcie aj dlhopisy ukončili rok s výraznými stratami. Americké akciové indexy dosiahli najhoršie výsledky od čias globálnej finančnej krízy v roku 2008. Čo bolo príčinou tohto vývoja? Začala sa vojna na Ukrajine a drahé energie sa spoločne s vysokou infláciou stali ekonomickým problémom číslo jeden. Centrálne banky prudko otočili kormidlom menovej politiky a začali zvyšovať úrokové sadzby.

Zhrnutie 2022

Na rast úrokových sadzieb sú citlivé najmä technologické akcie, čo sa podpísalo pod 33 % stratu indexu Nasdaq. S&P 500 sa prepadol o 19 % a najmenší pokles dosiahol Dow Jones so stratou niečo cez 8 %. Darilo sa najmä sektorom s vysokým dividendovým výnosom a stabilnými ziskami, napríklad energetike. Tá medziročne vzrástla o takmer 60 % podporená prudkým rastom cien ropy. Rastové akcie boli po väčšinu minulého roka pod tlakom kvôli nárastu výnosov amerických dlhopisov.

Čo môžeme očakávať od roku 2023 v ekonomickej oblasti?

Predpokladáme, že príde k postupnému poklesu inflácie v hlavných svetových ekonomikách. Cesta k dvojpercentnému cieľu bude dlhá a je potrebné počítať s určitou zotrvačnosťou tak v USA, ako aj v eurozóne. Vysoká inflácia bude aj na Slovensku a po celý rok by sa v priemere mala pohybovať okolo 10 %.

Centrálnym bankám bude v boji s infláciou hrať do kariet ekonomické ochladenie. Predpovedať načasovanie a hĺbku recesie je vždy chúlostivé. V našom základnom scenári však počítame s recesiou v USA, ako aj v eurozóne.

Ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb

Hlavné centrálne banky dali jasne najavo plány aj naďalej zvyšovať úrokové sadzby. Očakávame, že americká centrálna banka Fed zvýši v tomto roku sadzby až k 5,5 % a základná sadzba Európskej centrálnej banky by mala stúpnuť na 4 %. Dôležitejšia však bude otázka, ako dlho zostanú sadzby na týchto úrovniach. Zatiaľ, čo Fed tvrdí, že k skroteniu inflácie bude potrebné držať sadzby dlhší čas na vyšších úrovniach, finančné trhy naďalej počítajú s ich prvým poklesom už v tomto roku.

Voľte preferované sektory

Dianie na akciových trhoch v roku 2023 bude naďalej ovplyvňovať vývoj inflácie, od ktorej sa bude odvíjať menová politika centrálnych bánk. K tomu sa pridá téma dĺžky a hĺbky ekonomického spomalenia až recesie v globálnom meradle. Ako som už spomínala, trhy s hlbokou recesiou v USA a v Európe takmer nepočítajú, a preto určitá nervozita v tomto smere môže ešte s cenami aktíva zamávať. Rizikom v tomto smere je najmä vývoj podnikových ziskov. Trhové odhady stále počítajú s ich rastom, hoci pomerne nízkym. To sa pri scenári recesie zdá optimistické. Pri pohľade do histórie je totiž zrejmé, že zisky firiem z indexu S&P 500 pri recesii za posledných viac než 50 rokov vždy klesali v priemere o 13 %. Pokles podnikových ziskov by negatívne ovplyvnil vývoj na akciových trhoch. V čase recesie sa darí defenzívnym sektorom, ako je napríklad zdravotníctvo, bežné tovary, verejné podniky. Také je aj nastavenie KBC Asset Managementu na začiatku roka 2023. Ekonomický a trhový vývoj pravidelne monitorujeme a naše preferencie upravujeme podľa situácie na trhoch.

Rok 2023 bude rokom neistôt a rizík

Okrem už spomínanej recesie predstavujú problém aj vysoké úrokové sadzby, ktoré zvyšujú kreditné riziko, a to tak na úrovni krajín, ako aj podnikov. Netreba zabúdať ani na možnosť, že sa obnoví rast cien energií. To by opäť spôsobilo nárast inflácie a ešte viac ohrozilo ekonomický rast. Stále existujú geopolitické problémy, ktoré môžu kedykoľvek eskalovať. Napriek rizikám a neistotám vám želám, aby rok 2023 bol pre vás nielen investične úspešný. Prežite ho bez zbytočných obáv.

Autorka: Silvia Čechovičová, manažér vývoja produktov a riešení