Investičné pohľady - video komentár k dianiu na finančných trhoch - jún 2022

Vývoj na akciových trhoch bol počas mája opäť veľmi rozkolísaný. Kto sú vinníci? Na jednej strane extrémne vysoká inflácia, na druhej strane veľmi rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb, ktorým sa centrálne banky snažia infláciu skrotiť. V USA by sa sadzby do konca roka mali dostať až na 3 %, v Európe sa očakáva ich postupný nárast až k 2 %.

prečítané do 5 minút

9.6.2022

Zvyšovanie sadzieb centrálnych bánk môže znížiť odhady rastu jednotlivých ekonomík. A práve očakávaná zmena rastu HDP je hlavnou príčinou súčasnej nervozity. Na rozdiel od minulých rokov sa súčasná kolísavosť netýka len akcií, ale aj dlhopisov. Stojí za tým rast úrokových sadzieb. Trh zrazu ponúka za požičané peniaze vyššie odmeny pre investorov a skôr nakúpené dlhopisy s nižšími výnosmi je potrebné s každým rastom preceniť na nové (nižšie) hodnoty. Na druhej strane tým rastie budúci výnosový potenciál. Prečo je inflácia a zvyšovanie sadzieb strašiakom pre finančné trhy? Ako máme v aktuálnej situácii nastavené naše portfóliá? To sa už dozviete v najnovšom vydaní našich Investičných pohľadov.