Investičné pohľady - video komentár k dianiu na finančných trhoch - máj 2022

Globálne akciové trhy sa v apríli zviezli na vlne negatívnej nálady, ktorá bola živená hlavne obavami z vysokej inflácie a rastu úrokových sadzieb. V rámci prebiehajúcej sezóny zverejňovania hospodárskych výsledkov za prvý štvrťrok 2022 čakali investori najmä na čísla od veľkých technologických firiem. Vo väčšine prípadov ich však výsledky sklamali, či už išlo o Amazon, Meta Platforms (predtým Facebook), Netflix, Alphabet (materská spoločnosť Google-u) či Apple. Celkovo však zisky amerických firiem vzrástli viac, než sa očakávalo na začiatku sezóny.

prečítané do 5 minút

9.5.2022

Vysoká inflácia, zvyšovanie úrokových sadzieb a situácia v Číne vedú k istej opatrnosti. Aký je v tejto situácii náš postoj k základným triedam aktív (akcie, dlhopisy, hotovosť), ako aj o našich regionálnych či sektorových preferenciách sa už viac dozviete od Silvie Čechovičovej v najnovšom vydaní Investičných pohľadov.