Investičné pohľady: video komentár k dianiu na finančných trhoch - november 2022

Október bol pre akcie priaznivý, opatrný postoj je však stále na mieste.

prečítané do 5 minút

10.11.2022

Pozrite si video komentár s prehľadom toho najdôležitejšieho z investičného sveta za október. Ak nemáte práve podmienky pre nerušené sledovanie videa, môžete si prečítať zhrnutie pod videom.

5 najdôležitejších udalostí na investičných trhoch, ktoré sa udiali v októbri

 1. Október bol pre akcie priaznivý
  Americký index Dow Jones dosiahol najlepší mesiac od roku 1976. K jeho relatívne lepšej výkonnosti oproti širšiemu indexu S&P 500 pomohla rotácia z technológií do tradičnejších odvetví americkej ekonomiky, ako priemysel alebo banky, na ktoré je tento akciový index zameraný. Najmä posledný októbrový týždeň sa vyznačoval veľkými poklesmi technologických akcií označovaných ako Big Tech, a to po neuspokojivých výsledkoch, čo viedlo k zaostávaniu indexu Nasdaq.
 2. Október bol mesiacom centrálnych bánk
  Americká centrálna banka po štvrtýkrát za sebou zvýšila sadzby o 0,75 %, čím sa dostali do pásma 3,75 až 4,0 %. Stále však nenaznačila, kam až sadzby môžu narásť. Jasné však je, že zvyšovanie sadzieb ešte nekončí, aj keď jeho miera môže byť na ďalších zasadnutiach nižšia. Americká ekonomika sa stále nachádza „v prehriatom“ stave, a to predovšetkým kvôli stále silnému trhu práce. Aby sa potlačil rast cien, je teda potrebné ekonomiku ešte viac schladiť.
 3. Inflácia trápi aj eurozónu
  Podľa predbežných odhadov dosiahla v októbri medziročný rast 10,7 %, čo je historicky najvyššia hodnota. Európska centrálna banka preto tiež sadzby zvyšuje. Naposledy ich posunula nahor o 0,75 %, čím sa kľúčová sadzba dostala na aktuálne 2 %. Je to najvyššia úroveň od roku 2009. Zároveň deklarovala, že sprísňovanie menovej politiky bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Dôležitý bude ďalší vývoj inflácie a ekonomického rastu.
 4. Zvyšovanie sadzieb sledujú investori na celom svete
  Prečo je tomu tak? Prečo sú s tým spojené obavy?
  Rast sadzieb znamená sprísňovanie finančných podmienok, a teda aj zvyšovanie nákladov pre firmy a domácnosti. Ak by sa podnikom nepodarilo preniesť zvýšené náklady do cien tovarov alebo služieb, znamenalo by to pre ne zníženie ziskov. A to by sa odrazilo v znížení cien ich akcií. Zatiaľ sa im darí prenášať náklady na spotrebiteľov, o čom svedčí výsledková sezóna za tretí kvartál.
  Kým firmy dokážu preniesť infláciu do cien svojich tovarov, rastú im aj nominálne zisky, a teda rastú aj ceny akcií. Aj spotrebitelia sa zatiaľ so zvýšením nákladov pod vplyvom inflácie a vyšších úrokov z úverov dokážu popasovať a svoju spotrebu výrazne neznižujú. Jedným z vysvetlení môže byť aj úvaha, že majú vysoké finančné rezervy, ktoré si vytvorili počas pandémie koronavírusu.
  Zvyšovanie sadzieb znamená aj to, že investori porovnávajú investičné alternatívy. Vyššia bezriziková americká sadzba zvyšuje atraktivitu takzvaných bezpečných prístavov, najmä hotovosti v amerických dolároch, v porovnaní s rizikovými aktívami. Rizikové aktíva sú najmä akcie, avšak aj v rámci tejto kategórie investori selektujú. Keď panuje nervozita, väčšinou sa sťahujú preč z rozvíjajúcich sa trhov do bezpečnejších v USA. Podobné pravidlá platia aj pre dlhopisové trhy a meny.
 5. Výsledková sezóna za tretí kvartál poskytla akciám podporu
  Firmy napĺňajú, až prekonávajú, vysoké očakávania analytikov. Nápadným znakom sú však výrazné rozdiely medzi jednotlivými firmami, ktoré vedú k turbulentným trhovým reakciám. Na jednej strane investorov sklamali veľké technologické spoločnosti.
  Na strane druhej, zaujímavé čísla prichádzajú od ťažiarov ropy a zemného plynu a zdravotníckych firiem. Patria k nim aj spoločnosti s tovarmi bežnej spotreby, ktorým sa vyššie náklady úspešne darí presúvať na spotrebiteľov. Tieto sektory sú preferované aj v rámci investičnej stratégie finančnej skupiny ČSOB.
  Oproti minulému mesiacu sme v rámci sektorovej alokácie urobili jednu zmenu. Opäť sme zvýšili váhu softwarových spoločností v našich investičných portfóliách. Sú menej ovplyvnené vyššou infláciou a svoje zvýšené náklady majú možnosť preniesť do predajných cien. Naopak, váhu sme znížili výrobcom polovodičov. K akciám ako celku však máme naďalej opatrný postoj.

Akciové trhy čaká v najbližších mesiacoch náročné obdobie. Naďalej budú čeliť vysokej inflácii, zvyšovaniu úrokových sadzieb a klesajúcim odhadom výsledkov hospodárenia. Pre dlhodobého investora však naďalej platí jednoduchá zásada – zostať zainvestovaný.