Investičný Zoom: Umelá inteligencia pomáha trhom prepisovať rekordy

Vďaka téme umelej inteligencie a výsledkom technologickej spoločnosti nVidia majú akciové trhy za sebou ďalší dobrý mesiac, čo sa prejavilo aj na zhodnotení investícií v podielových fondoch pod správou KBC Asset Management. Optimizmus sa nešíril len medzi obchodníkmi na Wall Street, ale darilo sa aj akciovým trhom v Európe a v Japonsku. Poďte sa s nami pozrieť, čo sa aktuálne deje na svetových finančných trhoch a ako na tento vývoj reagujeme pri správe investícií.

prečítané do 5 minút

14.3.2024

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Akciové trhy vďaka spoločnosti nVidia prepisujú historické maximá

 • Aj keď sa zdalo, že minuloročný boom okolo témy umelej inteligencie pomaly začne ustupovať, výsledky americkej technologickej spoločnosti nVidia ukázali, že táto téma ešte vôbec nepovedala posledné slovo.
 • Finančné výsledky nVidie prekonali aj tie najviac optimistické odhady a boli doslova ako z ríše snov. Firma dosiahla za predchádzajúci štvrťrok tržby 22,1 miliárd dolárov, čo je o 265 % viac ako za rovnaké obdobie pred rokom. Jej čistý zisk narástol ešte viac – o neuveriteľných 769 % na 12,3 miliárd dolárov! Trhová kapitalizácia nVidie vzápätí prekročila 200 miliárd dolárov. Stala sa tak 3. najhodnotnejšou americkou spoločnosťou a predbehla také silné mená ako Amazon, Tesla alebo Alphabet.

Zdroj údajov: Refinitiv Graf: KBC AM Slovensko

 • Akcie vďaka technológiám a umelej inteligencii od začiatku roka zažívajú obdobie silného rastu. Americký akciový index S&P 500 za prvé dva mesiace tohto roka zhodnotil o 6,5 %, čo je približne toľko, ako bežne zarobí za celý rok. Historické maximá prepísal aj európsky akciový index STOXX Europe 600. Japonský akciový index NIKKEI zasa prekonal rekordy z roku 1989.
 • Obchodníci si prirodzene začali klásť otázky, či sa na trhu nezačala nafukovať nová akciová bublina. Viaceré ukazovatele ale potvrdzujú, že nVidia má dobre nastavený obchodný model, pred svojimi konkurentmi má obrovský náskok a zákazníkom dokáže predávať svoje produkty s vysokou obchodnou maržou. Zdá sa, že umelá inteligencia má stále priestor prinášať akciovým trhom stimuly pre ďalší rast. Na tomto raste sa môžete podieľať aj prostredníctvom investícií vo fondoch ČSOB/KBC. Akcie nVidia a ďalších technologických spoločností majú zastúpenie napríklad vo fondoch ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f., ČSOB Svetový akciový o.p.f., KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing alebo KBC Equity Fund We Live Responsible Investing.

Centrálni bankári nechcú prezradiť, kedy začnú znižovať úrokové sadzby

 • Inflácia je v klesajúcom trende, no jej pokles sa z dôvodu vysokého rastu americkej ekonomiky, silnej spotreby domácností a rastúcich miezd spomalil. Drží sa okolo 3 %, čo je ešte relatívne ďaleko od 2 % cieľa, ktorý sledujú centrálni bankári v Európe aj USA.

Zdroj údajov: Refinitiv Graf: KBC AM Slovensko

 • Finančné trhy sa už začínajú zmierovať s tým, že skorý začiatok znižovania úrokových sadzieb, pôvodne očakávaný už na jar tohto roka, sa odkladá na neskôr. Európska centrálna banka (ECB) aj jej americký náprotivok Fed síce tvrdia, že v tomto roku pristúpia k zníženiu sadzieb, no ani jedna centrálna banka nechce bližšie naznačiť, kedy sa tak stane a o koľko percent sadzby poklesnú. Centrálne banky volia viac obozretný prístup a čakajú na viac štatistických údajov, o ktoré by sa pri svojom rozhodovaní o zmene menovej politiky mohli oprieť.
 • To spôsobuje výkyvy vo výnosoch a cenách dlhopisov, najmä tých s kratšou splatnosťou.

Investičnú stratégiu ladíme naďalej neutrálne

AKCIE

DLHOPISY

HOTOVOSŤ

 • Naše očakávanie, že k znižovaniu úrokových sadzieb nepríde skôr, ako v polovici roka, sme nezmenili.
 • Podobne, ako centrálne banky, aj my pozorne sledujeme faktory, ktoré môžu z krátkodobého hľadiska spôsobiť spomalenie poklesu inflácie a oddialiť rozhodnutie o znížení úrokových sadzieb.
 • Váhy jednotlivých tried aktív v portfóliách našich fondov, teda akcií, dlhopisov aj hotovosti, udržiavame naďalej na bezpečnej neutrálnej úrovni.
 • V akciovom portfóliu:
  • Sektorovo sme zameraní na defenzívne sektory, akými sú výroba produktov dennej spotreby pre domácnosti, potraviny a nápoje a zdravotníctvo. Držíme akcie európskych bánk aj výkonné akcie technologických spoločností, ktoré v poslednom období prinášajú nadpriemerné zhodnotenie. Mierne sme znížili váhu akcií telekomunikačných spoločností a výrobcov softvéru.
  • Regionálne sme zameraní viac na ázijské, hlavne japonské akcie, menej na americké, ktoré sú vysoko ocenené.
 • Pri dlhopisoch preferujeme kvalitné a bezpečné vládne dlhopisy USA a firemné dlhopisy spoločností, ktoré majú dobrý rating. Mierne sme navýšili váhu dlhopisov s vysokým výnosom, ale naďalej udržiavame ich váhu na neutrálnej úrovni.

Myslite na svoju lepšiu finančnú budúcnosť s finančnou skupinou ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management. Nezabúdajte na znižovanie rizika spojeného s investovaním. Víťazi sa medziročne opakujú skôr zriedkavo než pravidelne, preto majte svoje portfólio vyskladané z rôznych tried aktív, sektorov aj konkrétnych spoločností. Užitočným je aj rozkladanie investícií v čase. Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB, kde môžete využiť bezplatné investičné poradenstvo skúsených odborníkov alebo začnite investovať jednorazovo či pravidelne aj z pohodlia domova cez aplikáciu ČSOB SmartBanking.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktuje vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje.

Najnovšie články

Viac článkov