Investičný Zoom: Vydarený prvý štvrťrok a znižovanie úrokových sadzieb na obzore

Akciové trhy majú za sebou vydarený štvrťrok a opäť prepisovali nové historické rekordy nielen v USA, ale aj Európe. Hlavné americké akciové indexy za prvý kvartál vzrástli o 5 až 10 %, široký európsky akciový index Stoxx Europe 600 si pripísal rast o takmer 7 %. Trhy ženie nahor klesajúca inflácia, očakávané zmeny súčasnej prísnej menovej politiky centrálnych bánk a téma využitia umelej inteligencie.

prečítané do 5 minút

17.4.2024

Nemáte čas alebo príležitosť pozrieť si video? Prečítajte si zhrnutie.

Akciové trhy majú za sebou najlepší štvrťrok za posledných 5 rokov

 • Široký americký akciový index S&P 500 si za prvý štvrťrok 2024 pripísal rast o viac ako 10 %, čo bol najlepší výsledok od roku 2019, pričom rástol v každom mesiaci. Najviac sa darilo akciám spoločností z komunikačného sektora, ktorých cena vzrástla o viac ako 15 %. Darilo sa aj IT spoločnostiam a firmám z energetického sektora s rastom ceny o 12 %. Naopak, nedarilo sa spoločnosti Tesla, ktorej akcie zaznamenali vôbec najväčší pokles zo všetkých spoločností zahrnutých v indexe. Tesla tak vypadla spomedzi TOP spoločností zoskupených v tzv. „Magickej sedmičke“.

Zdroj: graf KBC AM Slovensko na základe údajov z Refinitiv

 • Akciové trhy pokračujú v prepisovaní historických maxím. V eufórii sú nastavené na ďalší rastový scenár, ktorý by nič nemalo narušiť. Pohľad do histórie nám ale potvrdzuje, že aj napriek rekordným rastom je v investovaní dôležité vždy konať rozvážne. Žiadny rast totiž netrvá večne a určité kolísanie cien akcií smerom nadol je prirodzenou súčasťou vývoja finančných trhov. Ku korekcii, teda poklesu trhov o viac ako 10 %, dochádza priemerne raz za 9 mesiacov. Preto je dôležité, aby sme ako investori dôverovali zvolenej investičnej stratégii, dodržiavali odporúčaný investičný horizont a nerobili unáhlené rozhodnutia pod vplyvom emócií. Využite bezplatné investičné poradenstvo skúsených odborníkov v ktorejkoľvek pobočke ČSOB banky. Poradia vám, ako sa správať v čase kolísania finančných trhov a dosiahnuť čo najlepší výnos z investície vo fondoch pod správou KBC Asset Management.
 • Dlhopisy boli v poslednom období značne rozkolísané. Výnosy raz klesali, inokedy stúpali v reakcii na zverejňované dáta z ekonomík a vyjadrenia predstaviteľov centrálnych bánk. Hoci inflácia pokračuje v klesajúcom trende, najmä v USA môžeme vidieť spomalenie jej poklesu. Tamojšia centrálna banka zrejme pristúpi k znižovaniu sadzieb neskôr, ako sa čakalo. Situácia sa po veľkonočných sviatkoch predsa len upokojila a výnosy opäť poklesli, keď americká centrálna banka Fed potvrdila, že v tomto roku predpokladá začať cyklus znižovania úrokových sadzieb. Ceny dlhopisov narástli.

Centrálne banky začnú so znižovaním sadzieb pravdepodobne v lete

 • Inflácia v eurozóne v marci klesla na 2,4 %, čo je najnižšia hodnota za posledné 2 roky. Európska centrálna banka (ECB) potvrdila, že v rámci Rady guvernérov, ktorá je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB, už prebiehajú rozhovory o znižovaní úrokových sadzieb. V tomto roku by sme sa mali dočkať štyroch znížení, celkovo o 1 %, pričom prvé zníženie sadzieb by malo prísť už na júnovom zasadnutí.
 • Odlišná situácia je v USA. Vývoj inflácie nie je taký priaznivý ako v eurozóne a inflácia sa zastabilizovala nad úrovňou 3 %. Prevládajúca vysoká zamestnanosť, rast miezd a zdražujúca ropa, môžu spôsobovať v americkej ekonomike tlak na rast inflácie a americká centrálna banka Fed tak nebude mať dôvody ponáhľať sa so znižovaním sadzieb. Banka predpokladá v tomto roku najviac tri zníženia celkovo o 0,75 %. Prvýkrát by sadzby mohla znížiť na konci leta alebo v septembri. Všetko však bude závisieť od ďalšieho smerovania inflácie a vývoja na americkom trhu práce.

Ako máme aktuálne nastavenú investičnú stratégiu?

AKCIE

DLHOPISY

HOTOVOSŤ

 • Na základe prognóz ekonomického rastu a vývoja inflácie očakávame, že v eurozóne sa dočkáme skoršieho a väčšieho poklesu úrokových sadzieb než v USA. Portfólio našich zmiešaných fondov máme nateraz vyvážené.
 • Pri akciách sme zameraní na sektory a regióny, ktoré aj doteraz prinášali bezpečné a stabilné zhodnotenie. Máme hlavne akcie spoločností z defenzívnych sektorov, akými sú zdravotníctvo, výroba produktov dennej spotreby pre domácnosti, potraviny a nápoje a európske banky. V portfóliu máme aj akcie technologických spoločností, ktoré naďalej prinášajú nadpriemerné zhodnotenie vďaka umelej inteligencii. Regionálne sme zameraní viac na ázijské, hlavne japonské akcie, ktoré ponúkajú dobrý pomer hodnoty a ceny. Menšiu váhu máme pri amerických akciách, ktoré sa zdajú byť nadhodnotené.
 • V dlhopisovej časti portfólia máme kvalitné a bezpečné vládne dlhopisy USA a firemné dlhopisy s dobrým ratingom. Zaujímavé výnosy tiež aktuálne prinášajú aj dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín a tzv. high-yield dlhopisy (dlhopisy s vysokým výnosom, pri ktorých je však potrebné počítať aj s vyššou mierou rizika ako pri dlhopisoch s vysokým ratingom). Keďže v priebehu roka očakávame pokles úrokových sadzieb, viac sme sa zamerali na dlhopisy so strednodobými a dlhodobými splatnosťami.

Pohľad do blízkej budúcnosti

 • Akciové trhy sú na historických maximách a ich ceny sa zdajú byť už nadhodnotené.
 • O to viac sa by sa teraz pozornosť investorov mala zamerať na dlhopisy, ktoré aktuálne ponúkajú atraktívne výnosy, aké tu v predchádzajúcich rokoch neboli. Keďže centrálne banky vo svete potvrdili znižovanie úrokových sadzieb v priebehu tohto roka, pokles úrokových sadzieb sa prejaví na náraste cien dlhopisov.
 • Aktuálne vysoké výnosy dlhopisov spolu s výkonnosťou akcií prinášajú atraktívne zhodnotenie zmiešaných fondov. Zmiešané fondy sú vďaka širokému rozloženiu investícií medzi akcie, dlhopisy a nástroje peňažného trhu z pohľadu rizika dobrým kompromisom aj pre opatrnejších či začínajúcich investorov. Naše zmiešané fondy, ako napríklad ČSOB Rastový o.p.f., ČSOB Vyvážený o.p.f., ponúkajú spôsob, akým ťažiť z aktuálne vyšších výnosov na dlhopisoch.
 • Investori, ktorým okrem výnosu záleží aj na lepšej budúcnosti našej planéty, si môžu vybrať z ponuky fondov ČSOB Fér Rastový a ČSOB Fér Vyvážený, ktoré kladú dôraz aj na kritériá spoločensky zodpovedného investovania.

Najjednoduchším spôsobom, ako využiť aktuálne atraktívny potenciál zmiešaných fondov pod správou KBC Asset Management, je návšteva najbližšej pobočky ČSOB banky, kde vám naši odborníci bezplatne poradia. Využiť môžete aj aplikáciu ČSOB SmartBanking na investovanie jednorazovo či pravidelne z pohodlia vášho domova.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.