Kedy by ste mali zvážiť životné poistenie?

Životnému poisteniu sa mnohí vyhýbajú až do chvíle, keď ho naozaj potrebujú. Vtedy je už však neskoro. Na čo vlastne slúži životné poistenie? A oplatí sa vôbec?

Čo je životné poistenie? 

Zlomená ruka na lyžovačke alebo ďalšia nečakaná pandémia vás môže zo dňa na deň pripraviť o príjem. Tí šťastnejší majú istú finančnú rezervu, iní by sa obrátili na pomoc rodiny.

Práve pre tieto účely slúži životné poistenie. Má ľuďom nahradiť príjem a zabezpečiť kvalitný život bez toho, aby prišli o svoje úspory alebo boli odkázaní na rodinu. 

Na čo slúži?

Úlohou životného poistenia je chrániť ľudí v troch oblastiach:

  1. Ochrana príjmu
    Životné poistenie zabezpečí, že sa ani po výpadku príjmu v bežnom fungovaní nebudú musieť finančne obmedzovať.
  2. Ochrana zdravia
    Pomáha uhradiť náklady na liečbu či zdravotné pomôcky, aby si poistení nemuseli všetko hradiť z vlastného vrecka.
  3. Ochrana rodiny
    Pozostalým poisteného pomôže nahradiť príjem či splatiť všetky úvery, aby neostali zadlžení.

Pre koho je nevyhnutné?

Finanční experti životné poistenie odporúčajú všetkým, ktorí chcú poistením zabezpečiť kvalitný život sebe alebo svojim blízkym. Mimoriadne dôležité je však pre ľudí s nepravidelným príjmom, hypotékou alebo pre živiteľov rodiny.