Koronavírus a finančné trhy

Čo sa práve deje?

 • Nárast počtu nakazených ľudí koronavírusom COVID-19 stúpa tak v Európe, ako aj v USA.
 • Druhá vlna pandémie koronavírusu prinútila viaceré krajiny opäť zaviesť určitú formu protiopatrení či reštrikcií, ktoré budú tlmiť ekonomickú aktivitu. Všetci dúfajú, že sa im podarí vyhnúť celkovému lockdownu.
 • Najviac postihnuté budú služby (zatvorené obchody, reštaurácie, kiná či divadlá), a zároveň budú spotrebitelia opatrnejší ohľadom svojich výdavkov. Neistota dolieha aj na podnikovú sféru – zrejme sa pretaví do odkladania investícií a preferencie držať hotovosť.
 • Na druhej strane krajiny vedia, čo fungovalo počas prvej vlny a budú sa snažiť udržať ekonomiku v chode v maximálne možnej miere.
 • Neistotu ohľadom ďalšieho vývoja pomôže znížiť až vakcína alebo rýchle a jednoduché testovanie.

Ako na aktuálnu situáciu reagujú finančné trhy?

 • Nálada na akciových trhoch bola v posledných týždňoch priaznivá. V septembri si prešli krátkodobým výpredajom, ktorý postihol hlavne technologický sektor. Išlo však skôr o výber ziskov po silnom raste z predchádzajúcich mesiacov, než o reakciu na nárast počtu nakazených.
 • V najbližších týždňoch môžeme očakávať kolísavejšie obchodovanie – a to nielen kvôli nárastu počtu nakazených, ale aj kvôli spomaleniu ekonomického oživenia, prezidentským voľbám v USA a nevyriešenej otázke ohľadom Brexitu.

Aká je naša investičná stratégia?

 • Podiel akcií v portfóliách našich fondov držíme v blízkosti neutrálnej úrovne.
 • Pokiaľ ide o výber akcií, preferujeme určitú opatrnosť. Stále veríme aj rastovým sektorom – ako sú technológie či farmaceutický priemysel, ale väčší dôraz kladieme na sektory so stabilnou podnikateľskou činnosťou – ako sú napríklad výrobcovia a distribútori potravín.
 • Z regionálneho hľadiska dávame prednosť USA a rozvíjajúcim sa trhom v Ázii.
 • Čo sa týka dlhopisov – preferujeme kombináciu dlhopisov s vyšším výnosom z podnikového sektora a z krajín južnej Európy a nemeckých štátnych dlhopisov.

Čo robiť ako investor?

 • Zostať zainvestovaný.
 • Zachovať dlhodobú investičnú stratégiu.
 • Využiť prípadné korekcie na vylepšenie budúcich výnosov – a to buď pridaním pravidelnej investície, či zvýšením jej čiastky alebo využiť aj jednorazovú investíciu rozloženú v čase.
 • Oboje zvládnete jednoducho a pohodlne cez aplikáciu ČSOB SmartBanking.
 • Okrem toho treba mať na pamäti aj to, že prvá vlna pandémie síce priniesla rýchly prepad akcií, ale zároveň sme boli svedkami aj ich mohutného návratu v nasledujúcich týždňoch. Skrátka poklesy aj rasty k finančným trhom patria.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.