Koronavírus naďalej hrá prím – aká je naša stratégia?

 

Aktuálne informácie zo sveta investicií

 • Finančné trhy sú stále pod vplyvom zvýšenej neistoty spojenej so šírením koronavírusu. Západný svet si na kulmináciu epidémie ešte bude musieť počkať, v Ázii však nákaza už ustupuje a tamojší život sa postupne vracia do normálu. Akcie zostávajú veľmi kolísavé – ich rast sa strieda so strmým poklesom a naopak.
 • Našim hlavným ekonomickým scenárom je recesia v tvare písmena „V“ – teda prudký pokles a následne oživenie. Závisieť to však bude od toho, ako rýchlo sa podarí koronavírus dostať pod kontrolu a to samozrejme nevieme, pretože pri pandémii tohto typu sa to odhadnúť nedá.
 • Najviac zasiahnuté budú sektory ako je cestovný ruch, letecká doprava, reštaurácie. Na druhej strane odvetvia ako telekomunikácie, zdravotnícky sektor, potravinárstvo, internetoví predajcovia, či poskytovatelia on-line služieb alebo on-line zábavy by mali patriť medzi tie menej zasiahnuté sektory.
 • Dobrou správou je, že reakcia tak zo strany centrálnych bánk, ako aj vlád bola a je pomerne rýchla, čo môže pomôcť zmierniť hospodárske škody – či už vo forme zníženia úrokových sadzieb, dodávania likvidity na bankový trh alebo fiškálnych balíčkov. Obnova ekonomického rastu však bude určitý čas trvať.

Akcie predbiehajú ekonomickú realitu

 • Zatiaľ nedokážeme odhadnúť dĺžku a hĺbku akciových poklesov. Určitým ukazovateľom nám môže byť Ázia – Čína aj Južná Kórea zaznamenali výrazný obrat, prudko klesajú nové prípady nákazy a ekonomická aktivita sa vracia k normálu.
 • Ak sa pozrieme na pohyb akcií v roku 2008 tak vidíme, že akcie okamžite reagujú na aktuálny vývoj a do cien sa započítajú tie najhoršie možné scenáre v ekonomike. Zároveň začínajú reagovať aj samotné podniky – adaptujú sa na novú realitu, prispôsobujú tomu výrobu a svoju štruktúru. Silné a zdravé firmy z týchto krízových období vychádzajú často posilnené. V čase, keď ešte doznieva ekonomická kríza, v médiách je menej negatívnych správ a nastupuje oživenie, sú akcie už dávno na rastovej vlne.

Aká je naša aktuálna investičná stratégia?

 • Situáciu starostlivo sledujeme a držíme podiel akcií mierne pod neutrálnou úrovňou. Akcie však aktívne neznižujeme.
 • Využívame trendy a vo fondoch máme akcie kvalitných firiem so silnými bilanciami. Takéto firmy dokážu bez problémov odolávať krátkodobým výpadkom v príjmoch. Súčasná zložitá situácia tieto podniky iba zlacnila, ale nezmenila ich dlhodobú hodnotu.
 • Aktuálne preferujeme defenzívne sektory – ako je napríklad zdravotníctvo alebo tovary krátkodobej spotreby. Sú menej citlivé voči spomaleniu ekonomického rastu.
 • Stálicou zostávajú technológie – hoci ani im sa nevyhol prudký pokles, schopnosť firiem spamätať sa je však v tomto sektore vysoká.
 • Regionálne dávame prednosť Severnej Amerike – sú tu sústredené kvalitné a rastové spoločnosti, ktorých dlhodobý potenciál zostáva v platnosti. Okrem toho si myslíme, že reakcia tak centrálnej banky a vládnej administratívy bude v porovnaní s EÚ rýchlejšia a väčšia.
 • Ako doplnok do portfólia môžu slúžiť rozvíjajúce sa krajiny – obavy z dopadov koronavírusu viedla k výraznému zlacneniu akcií z tohto regiónu, pričom dlhodobý výhľad na ich relatívne rýchlejší ekonomický rast v porovnaní s vyspelými regiónmi zostal nedotknutý.

Recept na súčasnú situáciu

Kolísavosť (volatilita) tu s nami ešte nejaký ten čas bude. Treba sa na to pripraviť, zmieriť sa s tým a udržať svoje emócie pod kontrolou. Na záver len zopakujeme náš recept na aktuálnu investičnú neistotu: zachovanie dlhodobej investičnej stratégie, zostať zainvestovaný a nesnažiť sa časovať trh útekom – viedlo by to k realizácii straty. Lepšou cestou je využiť súčasné zľavy na vylepšenie budúcich výnosov. A to buď pridaním pravidelnej investície, či zvýšení jej čiastky alebo využiť aj jednorazovú investíciu, ale rozloženú v čase.