Modré zlato

 

Seriál o spoločensky zodpovednom investovaní – 4. časť

Jednou z tém, ktorým sa v rámci spoločensky zodpovedného investovania venujeme je voda. Voda – je zdrojom života na Zemi, je vzácna a nenahraditeľná. Našu planétu obýva už 7,8 miliárd ľudí a tak ako rastie populácia, rastie aj dopyt po vode. Potrebujeme ju na pitie, varenie, hygienu, upratovanie, v poľnohospodárstve aj v priemysle či pri výrobe energie. Opticky sa nám môže zdať, že vody je dosť – pretože pokrýva približne dve tretiny povrchu zeme. Ale iba 1 % z toho je pitná voda. Oproti mnohým iným krajinám má Slovensko pomerne bohaté zdroje vody a dobrý prístup k nej. Celosvetovo je však voda rozdelená nerovnomerne. Štyri krajiny – Brazília, Rusko, Kanada a USA – s 10 % populáciou majú k dispozícii takmer 40 % vodných zdrojov. Čína a India, ktoré spolu tvoria 30 % svetovej populácie, majú len 10 % svetových vodných zdrojov.

Prečo investovať do akcií podnikov z vodného hospodárstva

  • Dopyt po vode prevyšuje jej ponuku
  • Nedostatok vody vyvoláva nutnosť investícií do obnovy a výstavby novej vodnej infraštruktúry
  • Stabilný rast obratu spoločností z oblasti vodného hospodárstva

Dopyt po vode sa bude zvyšovať

Organizácia spojených národov (OSN) vo svojej poslednej správe o vode (World Water Development Report 2020) uvádza, že za posledných 100 rokov sa celosvetová spotreba vody zvýšila šesťnásobne a neustále rastie tempom približne 1 % v dôsledku zvyšovania počtu obyvateľov, ekonomického rozvoja a zmeny spotrebiteľského správania. Okrem toho OSN predpokladá, že do roku 2050 sa počet obyvateľov zvýši približne o 2 miliardy na takmer 9,7 miliárd ľudí. Najrýchlejší rast má byť pritom v regiónoch, kde je nedostatok vody obzvlášť akútny. Ďalší faktor, ktorý sa podpisuje pod vyššiu spotrebu vody je zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov – čo ide ruka v ruke s vyššou spotrebou výrobkov a služieb, ktoré sú náročné na spotrebu vody.

Okrem nedostatku zdrojov pitnej vody, je tu aj otázka jej kvality. Rýchlo rastúce mestá, neustále sa rozvíjajúci priemysel, zvyšujúce sa používanie chémie v poľnohospodárstve a znečisťovanie životného prostredia podkopali kvalitu mnohých riek, jazier či iných vodných zdrojov. Fyzické úpravy vodných biotopov a odlesňovanie vedú k strate ekosystémov, ktoré sú rozhodujúce pre dopĺňanie podzemných vôd. Spolu s nadmernou spotrebou to vedie k vyčerpaniu zdrojov podzemnej vody.

Problémom sú aj napríklad distribučné a rozvodné siete, ktoré sú v mnohých prípadoch zastaralé a majú na svedomí veľké straty. Údržba vodnej infraštruktúry stojí veľa peňazí a preto býva často odložená na druhú koľaj. Odhaduje sa, že v dôsledku netesnenia vodovodných potrubí sa stratí šestina pitnej vody v USA. Na celom svete sa iba 20% odpadovej vody čistí a opätovne používa. Preto sú a budú potrebné ďalšie investície do obnovy infraštruktúry.

Stabilný rast obratu spoločností

Nedostatok pitnej vody, potreba údržby a rozširovania infraštruktúry spolu s väčšími požiadavkami na kvalitu vody sú pre vodárenské spoločnosti zdrojom rastu obratu. Nájdeme ich v týchto odvetviach:

  • Verejno-prospešné podniky – ktoré sú zodpovedné za výrobu a distribúciu pitnej vody
  • Priemyselné a technologické spoločnosti, ktoré zásobujú distribučné spoločnosti. Ide o projektantov a staviteľov infraštruktúry (priehrady, potrubia, vodárenské veže atď.), ale aj o výrobcov strojov a materiálov (potrubia, čerpadlá, inteligentné merače atď.)
  • Spoločnosti pôsobiace v oblasti úpravy vody, kontroly a dezinfekcie vody, recyklácie a čistenia.

Do vody ako samotnej komodity sa investovať nedá. Ale dá sa investovať do akcií spomínaných spoločností z oblasti vodného hospodárstva. Distribútori vody síce majú regulované ceny, ale stále dokážu hospodáriť so slušnou ziskovou maržou. Ich stabilné príjmy sú veľkou výhodou v časoch, keď sa ekonomikám až tak nedarí. Rastúci dopyt po vode a potreba ďalších investícií na obnovu či dobudovanie infraštruktúry vytvárajú silný potenciál pre ďalšie verejno-prospešné podniky. Riešenie dopadov koronakrízy na ekonomiky bude podporené viacerými stimulačnými opatreniami a rozpočtovými balíčkami. Časť týchto peňazí by mala smerovať aj do vodnej infraštruktúry.

Ako sa darí akciám z oblasti vodného hospodárstva nám ilustruje napríklad vývoj indexu MSCI ACWI Water Utilities v porovnaní s vývojom celosvetového indexu MSCI ACWI.

Zdroj: Bloomberg

Modré zlato je vzácna komodita

Nedostatok pitnej vody predstavuje jednu z výziev tohto storočia. Vodu jednoducho potrebujeme – my ľudia, príroda a aj ekonomika. Faktom je aj to, že celosvetový dopyt po vode značne prevyšuje jej ponuku. Nutnosť investícií do výstavby a obnovy vodnej infraštruktúry určite porastie – a preto má aj zmysel investovať do tohto odvetvia. Investícia do vody má aj ďalšiu výhodu – relatívne nízku kolísavosť pri zachovaní solídneho rastového potenciálu. Ak vás táto téma zaujala, môžete investovať prostredníctvom fondu v našej ponuke. V našom prípade ide o spoločensky zodpovednú investíciu, čo znamená, že pri výbere akcií podnikov do tohto fondu sú uplatňované prísne kritériá.

Viete že, na výrobu

1 kg hovädzieho mäsa sa minie 15 415 litrov vody

1 kg jabĺk sa minie 822 litrov vody

250 ml piva potrebujeme 74 litrov vody

1 kg čokolády potrebujeme 17 196 litrov vody

Na odhad celkového množstva vody použitej obyvateľmi či pri výrobe tovarov existujú rôzne nástroje, pričom jedným z nich je tzv. vodná stopa.