Najčastejšie otázky o poistení a ochorení covid

 

Veľa ľudí má otázky ohľadom poistných krytí v súvislosti s ochorením covid. Na tie najčastejšie nájdete odpoveď v tomto článku. Ak by ste mali ďalšie otázky, kontaktuje nás, prosím, na poistovna@csob.sk alebo využite ČSOB Infolinku na čísle: 0850 111 303.

Platí životné poistenie aj na koronavírus?

ČSOB Poisťovňa pomáha svojim klientom, a preto sa rozhodla aj nad rámec poistných podmienok neuplatňovať žiadnu výluku v priamej súvislosti s koronavírusom, t. j. z dôvodu pandémie alebo infekčnej choroby. Platí to pre riziká práceneschopnosti, hospitalizácie, vážnych chorôb, invalidity a smrti vo všetkých produktov životného poistenia, dokonca aj tých, ktoré už nie sú v aktívnom predaji.

Pre poistné udalosti zapríčinené koronavírusom platia rovnaké pravidlá ako pre akékoľvek iné ochorenia. Pokiaľ má klient v poistení zahrnuté uvedené riziká a zároveň spĺňa aj ostatné podmienky ako napríklad skončená čakacia lehota, môže nahlásiť poistnú udalosť.

Ako nahlásiť poistnú udalosť, ak sa chcem vyhnúť návšteve pobočky

Odporúčame zvoliť si jednoduchý a rýchly online spôsob na: www.csob.sk/nahlasenie-poistnej-udalosti.

Nahlásiť online je možné akúkoľvek poistnú udalosť nielen za životné poistenie, ale aj poistenie auta, bývania, cestovania alebo podnikania. Táto možnosť je plne k dispozícií aj pre klientov s poistením bankových produktov, ako sú hypotekárny alebo spotrebný úver, či poistenie pravidelných výdavkov k účtu, ktoré kryje práceneschopnosť.

Poistenie pomáha aj pri výpadku príjmu

Životné poistenie práve v súčasnej situácií môže výrazne finančne pomôcť pri výpadku príjmu. Ak takéto poistenie máte je dôležité si ho ponechať a v prípade úsporných krokov nesiahnuť hneď na jeho zrušenie. Nové poistenie si síce môžete uzavrieť kedykoľvek, ale:

  • pre riziká spojené s ochoreniami má každá poisťovňa nastavené čakacie lehoty,
  • poistné stúpa s vekom,
  • môžu pribudnúť aj výluky, ak sa rokmi zmení zdravotný stav.

Ak ste s rozpočtom na hrane, sú tu ešte viaceré možnosti ako prekonať nepriaznivú finančnú situáciu aj pri zachovaní poistky:

  • môžete požiadať o odklad platby poistného,
  • požiadať o úhradu poistného z hodnoty poistenia, ak máte kapitálové alebo investičné životné poistenie,
  • rozdeliť ročnú, polročnú, štvrťročnú platbu poistného do mesačných platieb.

O možnostiach sa poraďte s nami alebo so svojím finančným poradcom.

Nepodliehajte panike kvôli situácii na finančných trhoch. Ak zvažujete výplatu z investičnej zložky životného poistenia kvôli aktuálnemu poklesu na finančných trhoch, nemusí byť na to správna doba. Tak ako teraz finančné trhy klesajú, môžu čoskoro opäť rásť. Vždy je lepšie nechať si poradiť svojim bankárom. Viac k situácií na finančných trhoch csobinvestor

Čo s poistením úveru pri odklade splátok?

Dôvod, prečo sa banka dohodla s klientom na odklade splátok, nemá žiadny vplyv na poistenie. Ak by to boli dôsledky mimoriadnej situácie zapríčinenej koronavírusom, pre poistenie platia nezmenené pravidlá ako pri štandardnom odklade splátok.

V prípade hypotekárneho úveru klient platí za riziko smrti a invalidity v plnej výške ako má uvedené v úverovej zmluve a je aj nepretržite krytý na tieto riziká. Pokiaľ by nastala poistná udalosť počas odkladu splátok úver, poisťovňa po prešetrení poistnej udalosti vyplatí zostatok úveru.

Poistné za riziko práceneschopnosti a straty zamestnania sa platí z výšky aktuálnej splátky. Ak je splátka nulová, za tieto riziká klient neplatí a pri nulovej splátke poisťovňa v prípade práceneschopnosti nemá čo preplatiť. Ak je splátka úveru znížená, klient platí znížené poistné a poisťovňa v prípade potreby hradí za klienta tieto znížené splátky.

V prípade spotrebného úveru klient pokračuje v platení poistného v nezmenenej výške a je nepretržite krytý.

Kryje poistenie stratu zamestnania z dôvodu pandémie?

Pre poistné plnenie nie je rozhodujúci dôvod, pre ktorý prišlo k strate zamestnania. Pre uznanie poistnej udalosti musí klient doložiť výpoveď zo strany zamestnávateľa (nie výpoveď dohodou) z určených dôvodov ako sú napr. zrušenie pracovného miesta, zrušenie alebo premiestnenie samotného zamestnávateľa, rozhodnutie o priznaní podpory v nezamestnanosti a potvrdenie, že je klient registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný a poberá podporu v nezamestnanosti.