Popularita a výhodnosť spoločensky zodpovedného investovania

 

Seriál o spoločensky zodpovednom investovaní – 3. časť

Záujem investorov o spoločensky zodpovedné investovanie sa postupne zvyšuje. Podľa údajov firmy Morningstar pritieklo minulý rok do ESG fondov v Európe takmer 120 mld. eur, čo je viac než dvojnásobok objemu, ktorý bol investovaný v roku 2018.

Pozitívnu úlohu hrá posun spoločenského myslenia v tejto oblasti a informačné médiá. Ľudia sa začínajú čoraz viac zaujímať o to, aký dopad má ich život na budúce generácie (bežné je triedenie odpadu, záujem o kúpu ekologických automobilov či nakupovanie v bezobalových obchodoch). Investície sú ďalším kamienkom do tejto mozaiky.

Zdroj: Morningstar, Bloomberg

Napriek tomu, že popularita SRI investovania narastá, stále je s ním spojených veľa mýtov. Jedným z najviac opakovaných je, že takéto investície majú nižšiu výkonnosť než investície klasické. Ak si však porovnáme vývoj indexu MSCI World SRI s výkonnosťou klasického indexu MSCI World zistíme, že ten prvý je úspešnejší. Od roku 2007 (keď MSCI začala SRI index sledovať) hodnota indexu MSCI World SRI vzrástla o 122 %, zatiaľ čo hodnota indexu MSCI World iba o 97 % (ide o hrubý výnos). Spoločensky zodpovedné investície dokázali investorom zarobiť viac.

Zdroj: MSCI Inc.

Prečo sa rozhodnúť pre spoločensky zodpovedné investovanie?

Významné výzvy v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí, zdôrazňujú potrebu udržateľnejšieho rozvoja. Sociálne zodpovedné investovanie sa usiluje podporovať tieto výzvy tým, že povzbudzuje podniky, aby vo väčšej miere zohľadňovali trvalú udržateľnosť. Klienti, ktorí chcú investovať do fondov SRI, kombinujú sociálnu návratnosť s finančnou návratnosťou. Myslíme si, že z dlhodobého hľadiska neexistuje významný rozdiel medzi udržateľnými investičnými fondmi a porovnateľnými konvenčnými fondmi. Cez spoločensky zodpovedné investovanie môžeme všetci prispieť k udržateľnej spoločnosti.