Prečo si poistiť spotrebný úver v ČSOB?

 

Spotrebné úvery patria dlhodobo k najvyhľadávanejších produktom, ktoré klienti využívajú. Ich výhoda spočíva najmä v takmer okamžitom nadobudnutí financií na čokoľvek, čo práve potrebujete. Vybavenie úveru zaberie minimum času a o úver sa dá s ľahkosťou požiadať online, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking.

Odporúčame myslieť aj na nečakané situácie

Čoraz častejšie využívanou doplnkovou službou k spotrebnému úveru, je práve poistenie proti nečakaným udalostiam, ktoré môžu spôsobiť neschopnosť riadneho splácania. Poistenie úveru vám pomôže v nepriaznivej životnej situácii, ktorá môže mať za dôsledok náhly výpadok príjmu.

Čo všetko poistenie úveru zahŕňa?

Pri poistení úveru pre prípad nečakaných udalostí si môžete vybrať z dvoch možností a poistnú ochranu máte zabezpečenú počas celej doby splácania úveru:

Základné krytie:

  • V prípade práceneschopnosti, invalidity následkom choroby alebo úrazu a smrti.

Kompletné krytie:

  • V prípade straty zamestnania, práceneschopnosti, invalidity následkom choroby alebo úrazu a smrti.

Ako poistenie úveru funguje?

Pri poistenom úvere za vás splatíme zostatok úveru v prípade invalidity alebo úmrtia. Uhradíme úverové splátky až počas 12 mesiacov v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania. V prípade smrti úrazom (napr. pri dopravnej nehode) vyplatíme dvojnásobné plnenie, takže splatíme zostatok úveru a zároveň vyplatíme rovnakú sumu aj oprávnenej osobe.