Pripravte sa na vyššiu splátku hypotéky

 

Ak ste aj vy z mnohých, ktorých sa v budúcich rokoch týka koniec fixácie hypotéky, využite zostávajúci čas a voľné finančné prostriedky vo váš prospech.

Nízke úrokové sadzby na hypotékach tu s nami boli pomerne dlhú dobu. Postupne však začínajú rásť a spolu s nimi sa časom zvýšia aj splátky úveru. Celkovo to pre bežných ľudí znamená zvýšenie bežných nákladov na bývanie.

Doteraz ste boli niekoľko rokov zvyknutý na splátku úveru s nízkou úrokovou sadzbou. Po skončení fixácie a náraste úrokových sadzieb tak v budúcnosti môžete zaplatiť o desiatky eur viac.

Riešenie

Najjednoduchším riešením je začať už teraz pravidelne odkladať peniaze, napríklad prostredníctvom investičného programu. V budúcnosti sa tak možno nebudete musieť ukracovať o svoj životný štandard, ani okresávať svoje bežné výdavky. Investované financie môžete využiť na čokoľvek:

  • Financie môžete použiť na mimoriadnu splátku hypotéky, a tým si skrátiť čas splácania úveru aj ušetriť financie.
  • Zrekonštruovať časť vášho domova.
  • Nakúpiť kvalitný nábytok a zrekonštruovať váš domov podľa vašich predstáv.
  • Prípadne môžete nechať vaše investície ďalej pracovať a v budúcnosti využiť financie na väčšiu rekonštrukciu či dokonca kúpu ďalšej nehnuteľnosti.
Pravidelné investovanie v menších sumách je vhodnou formou pre začínajúcich investorov. Začnite investovať jednoducho už za pár minút v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking alebo si vypočítajte možný výsledok vašej budúcej investície.
Investičná kalkulačka

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.